OFDM ve FBMC nedir?

OFDM (Dikey Frekans Bölmeli Çoğullama) ve FBMC’yi (Filtre Bankası Çoklu Taşıyıcı) Anlamak

1. Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM):

1.1. Giriiş:

OFDM, 4G LTE ve Wi-Fi dahil olmak üzere kablosuz iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir modülasyon şemasıdır. Frekans seçici sönümlemeli kanalların ortaya çıkardığı zorlukların üstesinden gelmek ve radyo spektrumu üzerinden verimli veri iletimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

1.2. Temel İlkeler:

 • Alt Taşıyıcı Dikliği: OFDM, mevcut frekans spektrumunu birbirine yakın birden fazla alt taşıyıcıya böler. Bu alt taşıyıcılar birbirine diktir, yani frekansları paraziti önlemek için dikkatlice seçilmiştir.
 • Koruma Aralıkları: Çok yollu yayılımın neden olduğu semboller arası girişimle mücadele etmek için OFDM, semboller arasında koruma aralıkları sunar. Bu koruma aralıkları, bir zaman alanı tamponu görevi görerek, sinyallerin bir sonraki sembolün alınmasından önce yerleşmesine olanak tanır.
 • Kanal Koşullarına Adaptasyon: OFDM, değişen kanal koşullarına uyarlanabilir ve alt taşıyıcıların ortogonalliği, frekans seçici sönümlemenin olduğu ortamlarda sağlam iletişime yardımcı olur.

2. Filtre Bankası Çoklu Taşıyıcı (FBMC):

2.1. Giriiş:

FBMC, OFDM’nin potansiyel halefi olarak dikkat çeken alternatif bir çok taşıyıcılı modülasyon tekniğidir. Özellikle yüksek mobilite ve dinamik kanal koşullarına sahip senaryolarda OFDM’nin bazı sınırlamalarının üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır.

2.2. Temel İlkeler:

 • Alt Bant Filtreleme: Tek, tek tip bir alt taşıyıcı aralığı kullanan OFDM’den farklı olarak FBMC, birden fazla alt bant içeren bir filtre bankası yapısı kullanır. Her alt bandın kendine ait filtre seti vardır, bu da farklı kanal koşullarının yönetilmesinde daha fazla esneklik sağlar.
 • Koruma Bantları: FBMC, bitişik alt bantlar arasına koruma bantları ekleyerek girişim potansiyelini azaltır. Bu özellikle OFDM’de olduğu gibi birbirine yakın paketlenmiş alt taşıyıcıların olduğu senaryolarda faydalıdır.
 • Geliştirilmiş Spektral Verimlilik: FBMC’deki filtreleme, mevcut frekans spektrumunun daha konsantre bir şekilde kullanılmasını sağlar ve potansiyel olarak OFDM’ye kıyasla gelişmiş spektral verimliliğe yol açar.

3. OFDM ve FBMC:

3.1. Spektral verimlilik:

 • OFDM: OFDM, yüksek spektral verimlilik sunar ancak katı alt taşıyıcı yapısı nedeniyle oldukça dinamik kanalların olduğu senaryolarda zorluklarla karşılaşabilir.
 • FBMC: FBMC, alt bant filtrelemesiyle spektral kullanıma daha uyarlanabilir bir yaklaşım sağlayarak belirli koşullarda potansiyel olarak gelişmiş verimlilik sunar.

3.2. Kanal Koşullarına Karşı Sağlamlık:

 • OFDM: OFDM nispeten statik kanal koşulları için çok uygundur ve koruma aralıkları çok yollu girişimi azaltmaya yardımcı olur.
 • FBMC: FBMC’nin filtreleme yaklaşımı, değişen kanal koşullarına daha iyi uyum sağlar ve potansiyel olarak onu yüksek mobilite senaryolarında daha sağlam hale getirir.

3.3. Uygulama Karmaşıklığı:

 • OFDM: OFDM geniş çapta uygulandı ve standartlaştırıldı, bu da olgun ve verimli donanım uygulamalarına yol açtı.
 • FBMC: FBMC, filtre bankalarının kullanımı nedeniyle ek karmaşıklıklar getirerek uygulanmasını daha zorlu ve potansiyel olarak kaynak yoğun hale getirir.

4. Uygulamalar ve Gelecek Trendler:

 • OFDM: OFDM, LTE ve Wi-Fi gibi mevcut kablosuz iletişim standartlarında baskın modülasyon şeması olmaya devam ediyor.
 • FBMC: FBMC, özellikle yüksek mobilite ve dinamik kanal koşullarına sahip senaryolarda gelecekteki iletişim sistemleri için potansiyel bir aday olarak araştırılmaktadır.

5. Çözüm:

Sonuç olarak, OFDM ve FBMC’nin her ikisi de kablosuz iletişimdeki farklı zorlukları çözmek için tasarlanmış çok taşıyıcılı modülasyon teknikleridir. OFDM, mevcut standartlardaki yerleşik varlığıyla yüksek spektral verimlilik sunarken, FBMC, alt bant filtrelemesi ile gelecekteki belirli senaryolarda faydalı olabilecek daha uyarlanabilir bir yaklaşım sunar.

Recent Updates

Related Posts