Noktadan noktaya ve Noktadan çok noktaya konfigürasyonlar

Noktadan Noktaya(P2P)
Noktadan noktaya, iki ilgi noktasının olduğu yerde kullanılır: bir gönderici ve bir alıcı. Bu aynı zamanda veri kaynağından (veri merkezi, ortak kullanım tesisi, fiber POP, Merkez Ofis vb.) aboneye veya noktadan çok noktaya mimariyi kullanarak dağıtım noktasına yönelik ana taşıyıcı veya aktarım için bir senaryodur. Ana taşıyıcı radyolar, kablosuz endüstri içinde kendi başına bir endüstriyi oluşturur. Mimari, iki nokta aralığı arasında oldukça odaklanmış bir ışın gerektirdiğinden, noktadan noktaya radyoların verimi, noktadan çok noktaya ürünlere göre daha yüksek olacaktır.

Noktadan Çok Noktaya ( PMP)
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, noktadan çok noktaya dağıtım ile eş anlamlıdır. Bir baz istasyonu, bant genişliği ve sunulan hizmetler açısından birbirine benzemeyen yüzlerce aboneye hizmet verebilir.
Recent Updates

Related Posts