Mobilite yönetimi kuruluşu nedir?

Telekomünikasyonda Mobilite Yönetimi Varlığı (MME), Uzun Vadeli Gelişim (LTE) ve 5G (Beşinci Nesil) kablosuz iletişim ağlarının mimarisi içinde kritik bir bileşendir. Çekirdek ağın bir parçası olarak çalışan MME, kullanıcı cihazlarının mobilitesinin yönetilmesinde, kesintisiz bağlantının sağlanmasında ve mobiliteyle ilgili çeşitli işlevlerin desteklenmesinde merkezi bir rol oynar. Mobilite Yönetimi Varlığının ne olduğuna ve telekomünikasyon alanındaki önemine ilişkin kapsamlı bir açıklamayı burada bulabilirsiniz:

1. Mobilite Yönetimi Varlığının (MME) Rolü:

 • Mobilite Kontrolü: MME’nin birincil rolü, kullanıcı cihazlarının ağ içinde hareket ederken mobilitesini yönetmektir. Bu, mobil cihazların konumunun izlenmesini, farklı hücreler arasındaki aktarımların yönetilmesini ve hareket halindeki kullanıcılar için sürekli bağlantının sağlanmasını içerir.
 • Bağlantı Kurulumu: MME, kullanıcı cihazları ile LTE veya 5G çekirdek ağı arasındaki bağlantıların kurulmasından sorumludur. Cihazlar baz istasyonlarının kapsadığı farklı alanlarda hareket ederken bağlantıların kurulmasını, değiştirilmesini ve serbest bırakılmasını kolaylaştırır.

2. Bileşenler ve İşlevler:

 • Kontrol Düzlemi Varlığı: MME, sinyalizasyon ve kontrol işlevlerine odaklanarak LTE ve 5G ağlarının kontrol düzleminde çalışır. Mobilite, güvenlik ve oturum yönetimi ile ilgili kontrol düzlemi mesajlarının yönetilmesinden sorumludur.
 • Kullanıcı Düzlemi ile Etkileşim: MME öncelikle kontrol düzlemi işlevlerini yönetirken, uçtan uca iletişimi sağlamak için Hizmet Ağ Geçidi (SGW) ve Paket Veri Ağı Ağ Geçidi (PDN-GW) gibi kullanıcı düzlemi varlıklarıyla etkileşime girer. .

3. Anahtar Özellikler ve İşlevler:

 • Konum Takibi: MME, Kullanıcı Ekipmanı (UE) olarak bilinen mobil cihazların ağ içindeki konumunu takip eder. Bu bilgi, aktarımların yönetilmesi ve verilerin verimli bir şekilde yönlendirilmesini sağlamak için çok önemlidir.
 • Devir Yönetimi: MME, farklı hücreler veya baz istasyonları arasındaki devirlere ilişkin karar verme sürecine dahil olur. Hizmet kesintisi olmadan sürekli bağlantıyı sürdürmek için devir işleminin ne zaman ve nasıl gerçekleşmesi gerektiğine karar verir.
 • Taşıyıcı Yönetimi: MME, kullanıcı cihazı ile çekirdek ağ arasında verinin iletildiği mantıksal kanallar olan taşıyıcıların oluşturulmasını, değiştirilmesini ve serbest bırakılmasını yönetir. Buna hem kontrol hem de kullanıcı düzlemi taşıyıcıları dahildir.
 • Güvenlik Yönetimi: MME, kullanıcı cihazı ile ağ arasında güvenli bilgi alışverişini sağlamak için kimlik doğrulama ve anahtar anlaşma prosedürleri dahil olmak üzere güvenlikle ilgili işlevlerde önemli bir rol oynar.
 • Oturum Yönetimi: MME, kullanıcı cihazı ile ağ arasındaki oturumların kurulmasından, değiştirilmesinden ve yayınlanmasından sorumludur. Buna, devam eden oturumların bağlamının yönetilmesi ve uygun QoS’nin (Hizmet Kalitesi) sağlanması da dahildir.

4. Bağlantı Prosedürleri:

 • Ekleme ve Ayırma Prosedürleri: Bir kullanıcı cihazı ilk olarak ağa bağlandığında veya ağdan ayrıldığında, MME ekleme ve ayırma prosedürlerini gerçekleştirir. Bu, kullanıcının kimliğinin doğrulanmasını, bir IP adresi atanmasını ve gerekli parametrelerin ayarlanmasını içerir.
 • İzleme Alanı Güncellemesi: MME, izleme alanı güncelleme prosedürlerini yöneterek ağın, kullanıcı cihazının belirli bir izleme alanı içindeki konumundan haberdar olmasını sağlar.

5. LTE ve 5G’de Mobilite Kullanımı:

 • LTE İçi ve RAT Arası Aktarımlar: MME, LTE ağı içindeki (LTE içi aktarımlar) ve farklı radyo erişim teknolojileri (RATlerarası aktarımlar) arasındaki aktarımları destekleyerek geçişler sırasında hizmetin sürekliliğini sağlar.
 • 5G Core ile birlikte çalışma: 5G ağlarında MME işlevleri, 5G Çekirdek Ağ işlevleriyle birlikte çalışacak şekilde genişletilerek LTE ve 5G ağları arasında kesintisiz mobilite sağlanır.

6. Güvenlik Yönleri:

 • Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: MME, kullanıcı cihazlarının kimliğinin doğrulanması ve ağa erişime yetki verilmesiyle ilgilenir. Yalnızca kimliği doğrulanmış ve yetkili cihazların bağlantı kurabilmesini sağlar.
 • Anahtar Yönetimi: MME, iletişimin güvenliğini sağlamak için kullanıcı cihazı ile ağ arasında kriptografik anahtarların değişimini kolaylaştırarak anahtar yönetiminde çok önemli bir rol oynar.

7. Diğer Ağ Öğeleriyle Etkileşimler:

 • Sunum Ağ Geçidi (SGW) ile Bağlantı: MME, kullanıcı cihazı ile çekirdek ağ arasında kullanıcı verilerinin iletilmesi de dahil olmak üzere mobilitenin kullanıcı düzlemi yönlerini yönetmek için SGW ile etkileşime girer.
 • Ev Abone Sunucusu (HSS) ile Etkileşim: MME, kullanıcı kimlik doğrulaması, yetkilendirme ve kullanıcı profillerini alma gibi görevler için abone bilgilerini saklayan HSS ile iletişim kurar.
 • eNodeB (LTE’de) veya gNodeB (5G’de) ile koordinasyon: MME, devir kararları, konum güncellemeleri ve mobiliteyle ilgili diğer işlevler için baz istasyonlarıyla (LTE’de eNodeB’ler veya 5G’de gNodeB’ler) koordinasyon sağlar.

8. Standartlaştırma ve 3GPP:

 • 3GPP tarafından tanımlanmıştır: MME’nin özellikleri ve işlevleri, mobil telekomünikasyon için protokoller ve standartlar geliştirmekten sorumlu uluslararası bir standartlar organizasyonu olan 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) tarafından tanımlanır.
 • Sürümlerle Evrim: Telekomünikasyon ağları geliştikçe, 3GPP sürümleri MME’nin spesifikasyonlarına yönelik iyileştirmeler ve güncellemeler sunarak performansta, özelliklerde ve yeni teknolojilere yönelik destekte iyileştirmeler içerir.

9. Ağ Dilimleme Desteği:

 • Ağ Dilimleme Uyumluluğu: MME, 5G’de ağ dilimleme kavramını desteklemek için tasarlanmıştır. Mobilite yönetimi fonksiyonlarının, farklı hizmetlerin farklı gereksinimlerini karşılamak için özel dilimler halinde özelleştirilebilmesini ve izole edilebilmesini sağlar.
 • İzolasyon ve Kaynak Tahsisi: Ağ dilimleme, MME’nin izole mobilite yönetimi kaynakları ve işlevleri sunmasına olanak tanıyarak, her dilim için verimli kaynak tahsisi ve optimum performans sağlar.

10. 5G’nin önemi:

 • 5G Core ile entegrasyon: MME işlevleri, gelişmiş mobilite yönetimi yetenekleri sunmak için 5G Çekirdek Ağ işlevleriyle entegre olan 5G ağlarında hayati öneme sahip olmaya devam ediyor.
 • Yeni Kullanım Durumları için Destek: 5G’deki MME, Gelişmiş Mobil Geniş Bant (eMBB), Ultra Güvenilir Düşük Gecikmeli İletişim (URLLC) ve Büyük Makine Tipi İletişim (mMTC) dahil olmak üzere daha geniş bir kullanım senaryosunu desteklemek üzere tasarlanmıştır. .

11. Geleceğin Evrimi:

 • Gelişmeler ve Geliştirmeler: MME’nin rolü ve işlevleri, daha akıllı ve uyarlanabilir mobilite yönetimi için yapay zeka (AI) gibi ileri teknolojileri potansiyel olarak entegre edecek şekilde gelecekteki ilerlemelerle birlikte gelişebilir.
 • Devam Eden Standardizasyon Çabaları: Standardizasyon konusunda devam eden çabalar, telekomünikasyon ortamındaki teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan kullanım durumlarının gereksinimlerine uygun olarak MME’nin evrimini şekillendirmeye devam edecektir.

Özetle, Mobilite Yönetimi Varlığı (MME), LTE ve 5G ağlarında, kullanıcı cihazlarının mobilitesinin yönetilmesinden, güvenli ve sürekli bağlantının sağlanmasından ve mobiliteyle ilgili çeşitli işlevlerin desteklenmesinden sorumlu kritik bir bileşendir. Konum izleme, devir yönetimi, güvenlik ve oturum yönetimindeki rolü, onu gelişen mobil ağlarda kesintisiz ve güvenilir kablosuz iletişim hizmetleri sağlamada önemli bir kolaylaştırıcı haline getiriyor.

Recent Updates

Related Posts