MME ve SGW arasındaki arayüz nedir?

Uzun Vadeli Gelişim (LTE) ağında Mobilite Yönetimi Varlığı (MME) ile Hizmet Veren Ağ Geçidi (SGW) arasındaki arayüz, ağ mimarisinin düzgün çalışması için çok önemlidir. MME ve SGW, LTE ağlarındaki kullanıcı cihazlarının mobilitesini ve bağlantısını yönetmekten sorumlu olan Evolved Packet Core’un (EPC) temel bileşenleridir.

MME, hareketlilik ve oturum yönetimi ile ilgili sinyalizasyon prosedürlerini yönetmek için kontrol düzlemi varlığı olarak hizmet eder. Öte yandan SGW, LTE radyo erişim ağını (E-UTRAN) EPC’ye bağlayan bir ağ geçidi görevi görerek hem kontrol düzleminde hem de kullanıcı düzleminde çalışır. MME ile SGW arasındaki arayüz S11 arayüzü olarak bilinir.

S11 arayüzü, MME ile SGW arasındaki iletişimi kolaylaştırarak, kullanıcı oturumlarını ve mobiliteyi yönetmek için gerekli sinyal mesajlarının ve bilgilerin alışverişini sağlar. S11 arayüzünde gerçekleştirilen temel işlevlerden bazıları şunlardır:

  1. Taşıyıcı Kurulumu ve Modifikasyonu: MME ve SGW, kullanıcı ekipmanı (UE) ile EPC arasında kullanıcı verilerinin aktarımını kolaylaştıran mantıksal kanallar olan taşıyıcıları oluşturmak ve değiştirmek için işbirliği yapar.
  2. Mobilite Yönetimi: MME, UE’nin konumunu izlemekten ve farklı eNodeB’ler (LTE baz istasyonları) arasındaki aktarımları yönetmekten sorumludur. SGW, devir sırasında kullanıcı verilerinin sorunsuz aktarımının sağlanmasında rol oynar.
  3. Oturum Yönetimi: S11 arayüzü kullanıcı oturumlarının oluşturulmasını, değiştirilmesini ve sonlandırılmasını destekler. Bu, veri taşıyıcılarının ayarlanması, kaynakların tahsis edilmesi ve Hizmet Kalitesi (QoS) parametrelerinin yönetilmesi gibi etkinlikleri içerir.
  4. Şarj Bilgisi Alışverişi: Kullanıcı verileri kullanımı ve şarj etme ile ilgili bilgiler, S11 arayüzü aracılığıyla MME ile SGW arasında değiş tokuş edilir. Bu, faturalandırma ve muhasebe açısından çok önemlidir.
  5. Taşıyıcının Devre Dışı Bırakılması: Bir kullanıcı oturumu sonlandırıldığında veya devre dışı bırakıldığında, MME ve SGW, kaynakları serbest bırakmak ve ilgili taşıyıcıları devre dışı bırakmak için koordine olur.

Özetle, MME ile SGW arasındaki S11 arayüzü, kontrol düzlemi faaliyetlerini koordine etmede, mobilite yönetimini kolaylaştırmada ve LTE ağlarında kullanıcı oturumlarının kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamada çok önemli bir rol oynar.

Recent Updates

Related Posts