LTE’deki TAC aralığı nedir?

LTE’de Alan Kodunun (TAC) Takibi:

Uzun Vadeli Gelişim (LTE) ağlarında, İzleme Alanı Kodu (TAC), ağ içindeki farklı coğrafi alanlarda hareket eden mobil cihazları izlemek ve yönetmek için kullanılan çok önemli bir öğedir. TAC, LTE ağlarının verimli çalışmasında önemli rol oynayan bir tanımlayıcıdır. TAC kavramını ve LTE’deki kapsamını ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. TAC’ın tanımı:

İzleme Alanı Kodu (TAC), bir LTE ağı içindeki belirli bir izleme alanına atanan benzersiz bir tanımlayıcıdır. İzleme alanı, izleme ve sayfalama amacıyla birlikte gruplandırılmış bir hücre grubudur. TAC, ağ tarafından Kullanıcı Ekipmanının (UE) hareketliliğini yönetmek ve farklı izleme alanları arasındaki aktarımları verimli bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılır.

2. TAC aralığı:

LTE’deki TAC aralığı esasen ağ içindeki farklı izleme alanlarına atanabilen olası değerler kümesidir. TAC, çok sayıda benzersiz TAC değerine izin veren 16 bitlik bir alandır. TAC değerlerinin spesifik aralığı LTE standardında tanımlanır.

2.1. 16-Bit TAC Alanı:

 • TAC, LTE ağ mimarisinde 16 bitlik bir alan olarak temsil edilir.
 • Bu, toplam 2^16 (65.536) olası benzersiz TAC değerine izin verir.

2.2. TAC Değerlerinin Atanması:

 • TAC değerleri, ağ operatörü tarafından LTE ağı içindeki farklı izleme alanlarına atanır.
 • Atama genellikle benzersizliği garanti edecek ve mobil cihazların verimli şekilde izlenmesini ve yönetilmesini kolaylaştıracak şekilde yapılır.

3. LTE’de TAC’ın önemi:

TAC, LTE ağlarında çeşitli kritik işlevlere hizmet eder:

3.1. Mobilite Yönetimi:

 • TAC, farklı izleme alanları arasında hareket eden UE’lerin hareketliliğini izlemek için kullanılır.
 • Bir UE yeni bir izleme alanına geçtiğinde, sinyal mesajlarına TAC’yi dahil ederek ağı bilgilendirir.

3.2. Sayfalama Optimizasyonu:

 • TAC sayfalama sürecini optimize etmede etkilidir. Ağın belirli bir UE’ye ulaşması gerektiğinde, tüm ağın yerine yalnızca ilgili izleme alanını sayfalandırarak sinyalleme yükünü azaltır.

3.3. Devir Teslim Prosedürleri:

 • Farklı izleme alanlarındaki hücreler arasındaki geçişler sırasında TAC, yumuşak bir geçişin sağlanmasında rol oynar.
 • Ağ, devir işlemini verimli bir şekilde yönetmek için TAC bilgilerini kullanır.

4. Yapılandırma ve Yönetim:

TAC’yi yapılandırmak ve yönetmek, ağ planlaması ve optimizasyonuna ilişkin hususları içerir:

4.1. Coğrafi Planlama:

 • TAC ataması genellikle farklı bölgelere veya alanlara benzersiz TAC değerlerinin atandığı coğrafi değerlendirmeleri takip eder.
 • Bu, UE’lerin konumlarına göre verimli yönetimine ve tanımlanmasına yardımcı olur.

4.2. Ağ Gelişimi:

 • LTE ağları geliştikçe ağ operatörleri, ağ topolojisi ve kapsama alanındaki değişikliklere uyum sağlamak için TAC atamalarını yeniden yapılandırabilir.

5. Çözüm:

Sonuç olarak, LTE’deki İzleme Alanı Kodu (TAC), ağ içindeki belirli izleme alanlarına atanan 16 bitlik bir tanımlayıcıdır. TAC aralığı, farklı izleme alanlarının benzersiz şekilde tanımlanmasına olanak tanıyan 2 üzeri 16 olası değeri kapsar. TAC, LTE ağları içindeki mobilite yönetimi, sayfalama optimizasyonu ve verimli devir prosedürleri için gereklidir ve LTE mobilite yönetiminin genel etkinliğine katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts