LTE’deki PLMN nedir?

LTE’de (Uzun Vadeli Evrim), PLMN Kamu Karası Mobil Ağı anlamına gelir. Mobil cihaz kullanıcılarına kablosuz iletişim hizmetleri sağlayan bir ağ altyapısını temsil eden mobil telekomünikasyonda temel bir kavramdır. PLMN, belirli bir coğrafi alan üzerinde mobil bağlantıyı kolaylaştırmak için birden fazla baz istasyonunu, mobil anahtarlama merkezini ve diğer ağ unsurlarını kapsayan kapsayıcı bir yapı olarak hizmet eder. LTE bağlamında Kamu Kara Mobil Ağının ayrıntılarına bakalım.

PLMN’ye Genel Bakış:

Tanım:

Kamu Kara Mobil Ağı (PLMN), mobil cihazların birbirleriyle ve ayrıca kamu anahtarlamalı telefon ağı (PSTN) veya internet gibi harici ağlarla bağlantı kurmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan bir kablosuz iletişim ağıdır. PLMN, LTE dahil hücresel ağlar bağlamında yaygın olarak kullanılan bir terimdir.

Ağ altyapısı:

PLMN altyapısı genellikle aşağıdaki temel bileşenlerden oluşur:

  • Baz İstasyonları (LTE’deki eNodeB’ler): Bunlar, mobil cihazlar ile ağ arasındaki iletişim için radyo arayüzünü sağlayan radyo alıcı-verici istasyonlarıdır.
  • Mobil Anahtarlama Merkezi (MSC): MSC, çağrı değiştirmeyi ve harici ağlara bağlantıyı yönetir.
  • Ev Konumu Kaydı (HLR): HLR abone bilgilerini saklar ve çağrı yönlendirmeyi yönetir.
  • Ziyaretçi Konum Kaydı (VLR): VLR, halihazırda kapsama alanında bulunan aboneler hakkında geçici bilgileri saklar.
  • Gelişmiş NodeB (eNodeB): LTE bağlamında, eNodeB, UE’lerle (Kullanıcı Ekipmanı) radyo iletişiminden sorumlu olan geleneksel bir baz istasyonunun eşdeğeridir.

PLMN İşlevleri:

Mobil Bağlantı:

PLMN’nin birincil işlevi, mobil bağlantı sağlayarak kullanıcıların mobil cihazlarını kullanarak sesli arama yapmasına, kısa mesaj göndermesine ve veri hizmetlerine erişmesine olanak sağlamaktır.

Roaming:

PLMN’ler dolaşımı destekleyerek mobil abonelerin ev ağlarının kapsama alanı dışındayken hizmetleri kullanmalarına olanak tanır. Farklı PLMN’ler arasındaki dolaşım anlaşmaları, kullanıcılar için kesintisiz bağlantıyı kolaylaştırır.

Devir teslimleri:

PLMN’ler aktarımları yöneterek bir mobil cihazın devam eden iletişimi kesintiye uğratmadan farklı hücreler veya eNodeB’ler arasında sorunsuz geçiş yapmasını sağlar.

Abone Kimlik Doğrulaması:

PLMN’ler, ağa güvenli ve yetkili erişim sağlamak için abonelerin kimliğini doğrular. Kimlik doğrulama, yetkisiz kullanımın önlenmesine yardımcı olur ve ağ güvenliğini artırır.

Çağrı Yönlendirme:

Bir PLMN içindeki ağ öğeleri, özellikle MSC, çağrı yönlendirmede, çağrıları PLMN içindeki uygun hedefe veya harici ağlara yönlendirerek çok önemli bir rol oynar.

PLMN Tanımlaması:

PLMN Kodu:

Her PLMN, benzersiz bir PLMN koduyla tanımlanır. PLMN kodu, Mobil Ülke Kodu (MCC) ve Mobil Ağ Kodundan (MNC) oluşur. MCC ülkeyi tanımlar ve MNC o ülke içindeki spesifik mobil ağı tanımlar.

Konum Alanı Kimliği (LAI):

Konum Alanı Kimliği, PLMN’lerle ilişkili başka bir tanımlayıcıdır. Belirli bir coğrafi bölgedeki bir hücre grubunu temsil eder. LAI, konum yönetimine ve mobil cihazların ağ içindeki hareketinin izlenmesine yardımcı olur.
LTE’de

PLMN:

LTE’ye evrim:

LTE teknolojisinin kullanıma sunulmasıyla birlikte PLMN konsepti de gelişti. LTE’de geleneksel MSC’nin yerini, Hizmet Ağ Geçidi (SGW), PDN Ağ Geçidi (PGW) ve Mobilite Yönetim Varlığı (MME) gibi öğeleri içeren gelişmiş paket çekirdeği (EPC) alır.

Çekirdek Ağ Gelişimi:

LTE EPC mimarisi, önceki nesillere kıyasla yüksek hızlı veri hizmetlerine, düşük gecikmeli iletişime ve gelişmiş genel ağ performansına olanak tanır.

Geriye dönük uyumluluk:

LTE ağları, önceki nesil mobil ağlarla geriye dönük uyumluluğu koruyarak, LTE özellikli cihazlar ile eski teknolojileri kullanan cihazlar arasında kesintisiz iletişime olanak tanır.

PLMN ve Ağ Operatörleri:

Operatöre Özel PLMN’ler:

Her mobil ağ operatörü belirli bir PLMN veya PLMN seti ile ilişkilidir. PLMN kodu, operatörün ağını benzersiz bir şekilde tanımlayarak diğer ağlarla birlikte çalışabilirliğe olanak tanır ve dolaşımı destekler.

Dolaşım Anlaşmaları:

Operatörler, abonelerinin kendi ev ağlarının kapsama alanı dışındayken hizmetleri kullanmalarına izin vermek için dolaşım anlaşmaları yaparlar. Bu anlaşmalar genellikle farklı PLMN’ler arasındaki ara bağlantıyı içerir.

Çözüm:

Sonuç olarak LTE’deki Kamu Kara Mobil Ağı (PLMN), mobil iletişim hizmetlerini mümkün kılan altyapıyı temsil etmektedir. Mobil aboneler için ses ve veri iletişimini kolaylaştıran baz istasyonları, anahtarlama merkezleri ve diğer ağ elemanlarını içerir. PLMN konsepti, yüksek hızlı veri hizmetleri için gelişmiş yetenekler ve iyileştirilmiş ağ performansı sağlayan LTE teknolojisiyle birlikte gelişti. PLMN’ler mobil telekomünikasyonda çok önemli bir rol oynuyor; dolaşım, geçiş ve abone kimlik doğrulaması gibi özellikleri destekleyerek mobil kullanıcıların deneyimlediği kesintisiz bağlantıya katkıda bulunuyor.

Recent Updates

Related Posts