LTE’deki koruma bandı nedir?

LTE (Uzun Süreli Evrim) ağlarında, bir koruma bandı, kasıtlı olarak kullanılmadan bırakılan veya bitişik frekans bantları veya kanallar arasında tahsis edilmeyen belirli bir frekans aralığını ifade eder. Koruma bandının amacı, paraziti önlemek ve farklı frekans kanalları veya bantları arasında verimli ve parazitsiz iletişim sağlamaktır. LTE ağlarındaki koruma bandının ayrıntılarını inceleyelim.

LTE’de Koruma Bandının Fonksiyonları ve Özellikleri:

1. Frekans Ayrımı:

 • Girişimi Önleme: Koruma bandının temel işlevlerinden biri, bitişik frekans bantları veya kanallar arasında ayrım sağlamaktır. Bu ayırma, komşu bantlardaki sinyaller arasındaki girişimi önlemeye yardımcı olur ve her banttaki iletişimin net ve etkilenmeden kalmasını sağlar.

2. Bitişik Kanal Girişimine Karşı Koruma:

 • Karışmanın Azaltılması: Koruma bantları, bitişik kanal parazitinin azaltılmasında özellikle önemlidir. Koruma bandı olmadan, bir kanaldan gelen sinyaller bitişik kanallara sızabilir, bu da karışmaya neden olabilir ve iletişim kalitesini düşürebilir.

3. Sinyal Çakışmasından Kaçınma:

 • Sinyal Bütünlüğünün Korunması: Koruma bandı, bir frekans bandından gelen sinyallerin üst üste gelmemesini veya başka bir frekans bandına yayılmamasını sağlar. Bu, sinyallerin bütünlüğünü korumak ve sinyal bozulmasını önlemek için çok önemlidir.

4. Düzenleyici Gereksinimlere Uyum:

 • Spektrum Tahsisi Düzenlemeleri: Koruma bantları genellikle düzenleyici gereksinimlere ve spektrum tahsis planlarına göre tahsis edilir. Düzenleyici kurumlar, farklı operatörlerin veya hizmetlerin zararlı müdahaleye neden olmadan bir arada var olmasını sağlamak için koruma bantlarının genişliğini ve konumunu tanımlar.

5. Alıcının Duyarsızlaştırılmasını En Aza İndirme:

 • Alıcı Hassasiyetini Koruma: Koruma bantları, bir alıcının hassasiyetinin bitişik frekans bantlarındaki güçlü sinyallerden etkilendiği alıcı duyarsızlaşmasını en aza indirmede rol oynar. Koruma bantları bir tampon bölge sağlayarak alıcıların hassasiyetinin korunmasına yardımcı olarak sinyalleri doğru bir şekilde algılayıp işleyebilmelerini sağlar.

6. Spektrum Verimliliğini Optimize Etme:

 • Verimli Spektrum Kullanımı: Koruma bantları parazit riskini azaltırken aynı zamanda spektrum verimliliğinin optimize edilmesine de katkıda bulunur. Ağ operatörleri, koruma bantlarını dikkatli bir şekilde planlayıp tahsis ederek mevcut frekans spektrumunu daha verimli kullanabilir.

7. Koruma Bandı Genişliği:

 • Gereksinimlere Göre Değişen Genişlikler: Koruma bandının genişliği, belirli gereksinimlere, düzenleyici standartlara ve iletişim sisteminin özelliklerine göre değişebilir. Daha geniş koruma bantları daha fazla ayırma sağlar ancak genel spektrum verimliliğini azaltabilir.

8. LTE-U ve LAA’da Parazit Yönetimi:

 • Lisanssız Spektrum Hususları: LTE-Lisanssız (LTE-U) ve Lisanslı Yardımlı Erişim (LAA) senaryolarında, LTE’nin Wi-Fi gibi diğer teknolojilerin yanı sıra lisanssız spektrum bantlarında çalıştığı, koruma bantları, paraziti yönetmek ve bir arada yaşama açısından hayati önem taşır. diğer sistemler.

9. Frekans Yeniden Kullanım Planlaması:

 • Frekans Yeniden Kullanımını Optimize Etme: Koruma bantları, özellikle birden fazla hücrenin veya baz istasyonunun yakın mesafede çalıştığı senaryolarda, frekansın yeniden kullanım planlamasında dikkate alınır. Uygun koruma bandı tahsisi, frekansın yeniden kullanım modellerinin optimize edilmesine yardımcı olur ve komşu hücreler arasındaki paraziti en aza indirir.

10. Sinyal Kalitesini Artırma:

 • Çapraz Konuşmayı Azaltma: Koruma bantları, çapraz konuşmayı ve paraziti en aza indirerek LTE ağlarındaki genel sinyal kalitesinin artırılmasına katkıda bulunur. Bu, kullanıcılara güvenilir ve kaliteli iletişim hizmetleri sağlamak için gereklidir.

11. Değişen Spektrum İhtiyaçlarına Adaptasyon:

 • Dinamik Spektrum Tahsisi: Koruma bantları, dinamik spektrum tahsisi için bir dereceye kadar esneklik sağlar. Spektrumun gelişmesi gerektikçe, koruma bantlarının tahsisi, ağ konfigürasyonları ve gereksinimlerindeki değişikliklere uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir.

Çözüm:

Özetle, LTE ağlarındaki koruma bandı, parazitin önlenmesinde, sinyal kalitesinin sağlanmasında ve düzenleyici standartlara uyum sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bitişik frekans bantları arasında tampon bölge görevi görerek LTE iletişim sistemlerinin verimli ve güvenilir çalışmasına katkıda bulunur. Koruma bantları spektrum yönetiminde temel bir unsurdur ve mevcut frekans spektrumunun kullanımının optimize edilmesinde önemli bir rol oynar.

Recent Updates

Related Posts