LTE’deki farklı kanal türleri nelerdir?

LTE’deki farklı kanal türleri nelerdir?

Kablosuz geniş bant iletişim standardı olan Uzun Süreli Evrim’de (LTE), verilerin verimli bir şekilde iletilmesinde ve bilgilerin kontrol edilmesinde çeşitli kanal türleri önemli roller oynar. Bu kanallar, LTE ağlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için farklı kategoriler halinde düzenlenmiştir.

1. Fiziksel Kanallar:

Fiziksel kanallar, verileri kablosuz olarak iletmek ve bilgileri kontrol etmek için kullanılan gerçek radyo frekansları ve zaman dilimleridir. LTE iletişiminin temelini oluştururlar. LTE’deki birincil fiziksel kanallar şunlardır:

 • Fiziksel Aşağı Bağlantı Paylaşımlı Kanalı (PDSCH): PDSCH, baz istasyonundan (eNodeB) kullanıcı ekipmanına (UE) aşağı bağlantı veri iletimi için kullanılır. Kullanıcı verilerini taşır ve yüksek hızlı veri hizmetleri sağlamak için önemli bir kanaldır.
 • Fiziksel Uplink Paylaşımlı Kanalı (PUSCH): PUSCH, uplink veri iletimi için PDSCH’nin karşılığıdır. Verileri UE’den eNodeB’ye taşır. PUSCH, iki yönlü iletişimi sağlamak için çok önemlidir.
 • Fiziksel Downlink Kontrol Kanalı (PDCCH): PDCCH, downlink iletişimi için kontrol bilgilerini taşır. Kaynak tahsis bilgilerinin iletilmesinden, veri aktarımlarının planlanmasından ve diğer kontrol sinyallerinden sorumludur.
 • Fiziksel Yukarı Bağlantı Kontrol Kanalı (PUCCH): PUCCH, PDCCH’nin yukarı bağlantı eşdeğeridir. Kanal kalite raporları, onaylar (ACK/NACK) ve planlama talepleri dahil olmak üzere kontrol bilgilerini UE’den eNodeB’ye taşır.
 • Fiziksel Yayın Kanalı (PBCH): PBCH, temel sistem bilgilerinin hücredeki tüm UE’lere yayınlanmasından sorumludur. UE’lerin ağ ile senkronizasyon yapmasına ve önemli ağ parametrelerine erişmesine yardımcı olur.

2. Mantıksal Kanallar:

Mantıksal kanallar, fiziksel kanallar üzerinden iletilen bilgileri kategorize etmek için kullanılan soyutlamalardır. LTE iletişiminde çeşitli amaçlara hizmet ederler. Ana mantıksal kanal türleri şunlardır:

 • Yayın Kontrol Kanalı (BCCH): BCCH, UE’lere sürekli olarak yayınlanan sistem bilgilerini taşır. Bu bilgiler hücre kimliğini, PLMN (Kamu Kara Mobil Ağı) bilgilerini ve sistem parametrelerini içerir.
 • Ortak Kontrol Kanalı (CCCH): CCCH iki alt tür içerir:
  • Rastgele Erişim Kanalı (RACH): UE’ler, ağa erişim istemek ve bağlantı kurulum prosedürünü başlatmak için RACH’yi kullanır.
  • Paging Channel (PCCH): PCCH, ağ tarafından UE’leri gelen aramalar veya mesajlar konusunda uyarmak için kullanılır.
 • Atanmış Kontrol Kanalı (DCCH): DCCH, ağ ile belirli bir UE arasında özel kontrol sinyalleşmesi için kullanılır. Çağrı kurulumu, geçişler ve diğer özel kontrol işlevleriyle ilgili mesajları taşır.
 • Atanmış Trafik Kanalı (DTCH): DTCH, bir bağlantı kurulduğunda ağ ile belirli bir UE arasında kullanıcı verilerini taşır. Ses ve veri iletişimi için kullanılır.

3. Taşıma Kanalları:

Aktarım kanalları, farklı ağ elemanları arasında veri aktarımı için araçlar sağlar ve LTE’de verimli veri aktarımı için gereklidir. Bunlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • İndirme Bağlantısı Taşıma Kanalları:
  • Downlink Paylaşımlı Kanal (DL-SCH): DL-SCH, kullanıcı verilerini eNodeB’den UE’ye taşımak için kullanılır. PDSCH ile çoğullanır.
  • Downlink Kontrol Kanalı (DL-CCCH): DL-CCCH, bağlantı kurulumu ve serbest bırakılması için RRC (Radyo Kaynağı Kontrolü) mesajları dahil olmak üzere downlink üzerindeki kontrol bilgilerini taşır.
 • Yukarı Bağlantı Taşıma Kanalları:
  • Uplink Paylaşılan Kanal (UL-SCH): UL-SCH, kullanıcı verilerini UE’den eNodeB’ye taşır. PUSCH ile çoğullanır.
  • Yukarı Bağlantı Kontrol Kanalı (UL-CCCH): UL-CCCH, UE tarafından başlatılan RRC mesajları dahil olmak üzere, yukarı bağlantı üzerinde kontrol bilgilerini taşır.

4. Kontrol Bilgi Kanalları:

Kontrol bilgi kanalları, ağ ile UE’ler arasında kritik kontrol mesajlarının iletilmesinden sorumludur. Ağ yönetimi ve kaynak tahsisinde hayati bir rol oynarlar:

 • Ana Bilgi Bloğu (MIB): MIB, PBCH üzerinde iletilir ve UE’lerin başlangıçta ağ ile senkronize olmasına olanak tanıyan temel sistem bilgilerini içerir.
 • Sistem Bilgi Bloğu (SIB): SIB’ler PDSCH üzerinde iletilir ve hücre yeniden seçim parametreleri, komşu hücre bilgileri ve daha fazlası gibi ayrıntılı sistem bilgileri sağlar.
 • RRC Bağlantı Kurulumu (RRCConnectionSetup): Bu kanal DL-CCCH’nin bir parçasıdır ve UE ile ağ arasında bir RRC bağlantısı kurmak için kullanılır.
 • RRC Bağlantısını Yeniden Yapılandırma (RRCConnectionReconfiguration): Aynı zamanda DL-CCCH’nin bir parçası olan bu kanal, etkin bir bağlantı sırasında RRC bağlantı parametrelerini değiştirmek için kullanılır.

5. Senkronizasyon Kanalları:

Senkronizasyon kanalları, UE’lerin zamanlamalarını ve frekanslarını eNodeB ile senkronize edebilmelerini sağlamak için gereklidir. LTE’deki iki önemli senkronizasyon kanalı şunlardır:

 • Birincil Senkronizasyon Sinyali (PSS): PSS, UE’lerin frekanslarını eNodeB ile senkronize etmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Hücre arama ve ilk hücre tanımlamasına yardımcı olur.
 • İkincil Senkronizasyon Sinyali (SSS): SSS, UE’lerin fiziksel hücre kimliğini tanımlamasına ve senkronizasyon sürecini tamamlamasına yardımcı olmak için PSS ile birlikte kullanılır.

6. Ölçüm Kanalları:

Ölçüm kanalları, hücre seçimi ve devir kararları için çok önemli olan komşu hücreler ve sinyal kalitesi hakkında bilgi toplamak için kullanılır:

 • Referans Sinyali (RS): RS hem aşağı bağlantıda hem de yukarı bağlantıda iletilir ve UE’ler tarafından alınan sinyalin kalitesini ölçmek için kullanılır. Hücre seçimine, aktarımına ve ışın şekillendirmeye yardımcı olur.

Bunlar LTE’deki ana kanal türleridir ve her biri ağ ile kullanıcı ekipmanı arasında verimli iletişim sağlamada belirli bir amaca hizmet eder. Bu kanalları anlamak, güvenilir ve yüksek hızlı kablosuz iletişim hizmetleri sağlamak amacıyla LTE ağlarını tasarlamak, dağıtmak ve optimize etmek için gereklidir.

Recent Updates

Related Posts