LTE’de SDU ve PDU nedir?

Uzun Süreli Evrim (LTE) ağlarında, Hizmet Veri Birimi (SDU) ve Protokol Veri Birimi (PDU), veri kapsülleme ve iletim süreçleriyle ilgili terimlerdir. Bu terimler, verilerin LTE protokol yığınında, özellikle de Radyo Protokolü Kontrolü (RLC) ve Paket Veri Yakınsama Protokolü (PDCP) katmanlarında nasıl işlendiğini anlamanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Hizmet Veri Birimi (SDU):

1. Tanım:

 • A Hizmet Veri Birimi (SDU), LTE protokol yığınının en yüksek katmanında, genellikle Radyo Protokol Kontrolü (RLC) katmanında veya üstünde bulunan veri birimidir. LTE ağı üzerinden iletilecek kullanıcı verilerini temsil eder.

2. Kullanıcı bilgisi:

 • SDU, İletim Kontrol Protokolü (TCP) veya Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) gibi daha yüksek katman protokolleri tarafından oluşturulan gerçek yükü veya kullanıcı verilerini içerir. İletilmesi gereken uygulama katmanı verileri, mesajlar veya başka herhangi bir bilgi olabilir.

3. Boyut Değişikliği:

 • Bir SDU’nun boyutu, üst düzey protokoller tarafından oluşturulan verilere bağlı olarak değişebilir. SDU’lar üst katmanlar tarafından üretilir ve daha ileri işlemler ve iletim için alt katmanlara aktarılır.

Protokol Veri Birimi (PDU):

1. Tanım:

 • A Protokol Veri Birimi (PDU), LTE protokol yığınındaki PDCP (Paket Veri Yakınsama Protokolü) katmanında bulunan bir veri birimidir. PDCP katmanı, başlık sıkıştırma, bütünlük koruması ve şifreleme dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerin sağlanmasından sorumludur.

2. SDU’nun kapsüllenmesi:

 • PDU, gerekli başlıkları ekleyerek ve başlık sıkıştırma, şifreleme ve bütünlük koruması gibi işlevleri gerçekleştirerek SDU’yu kapsüller. PDU, SDU’nun PDCP katmanı tarafından işlenmesinin sonucudur.

3. PDU Boyutu ve Segmentasyonu:

 • Bir PDU’nun boyutu, PDCP katmanının getirdiği başlık ek yükü ve şifreleme ve bütünlük koruması ihtiyacı gibi faktörlerden etkilenir. Bazı durumlarda SDU’lar iletim için birden fazla PDU’ya bölünebilir.

4. PDCP Katmanı İşlevleri:

 • PDCP katmanı işlevleri başlık sıkıştırmayı, şifrelemeyi ve bütünlük korumasını içerir. Bu işlevler, LTE hava arayüzü üzerinden iletilecek PDU’yu oluşturmak için SDU’ya uygulanır.

SDÜ ve PDU Arasındaki İlişki:

1. Kapsülleme:

 • PDU, LTE protokol yığınının alt katmanları için gerekli protokole özgü bilgileri sağlayarak SDU’yu kapsüller.

2. PDCP tarafından işleniyor:

 • SDU, PDU haline gelmek için başlık sıkıştırma, şifreleme ve bütünlük korumasından geçtiği PDCP katmanı tarafından işlenir.

3. Bulaşma:

 • PDU daha sonra daha fazla işlem yapılması ve nihai olarak radyo arayüzü üzerinden iletilmesi için LTE protokol yığınının alt katmanlarına aktarılır.

LTE Ağlarında Önemi:

1. Verimli İletim:

 • SDU ve PDU’nun ayrılması, kullanıcı verilerinin LTE ağı üzerinden verimli bir şekilde iletilmesine olanak tanır. PDCP katmanı işlevleri, verilerin iletilmeden önce uygun şekilde işlenmesini sağlar.

2. Güvenlik ve Bütünlük:

 • PDU, şifreleme ve bütünlük korumasıyla LTE ağı üzerinden iletilen verilerin güvenliğini artırarak gizlilik ve veri bütünlüğünü sağlar.

3. Başlık Sıkıştırma:

 • PDCP katmanının başlık sıkıştırma işlevi, başlıklarla ilişkili ek yükün azaltılmasına, ağ kaynaklarının kullanımının optimize edilmesine ve genel verimliliğin artırılmasına yardımcı olur.

4. Radyo Koşullarına Uyum:

 • SDU’ların daha küçük PDU’lara bölünmesi, değişen radyo koşullarına daha iyi uyum sağlanmasına olanak tanır; çünkü daha küçük birimler, hata veya parazit durumunda daha sağlam olabilir.

LTE Protokol Yığını Katmanları:

1. RLC Katmanı:

 • Radyo Protokol Kontrolü (RLC) katmanı tipik olarak SDU’ların oluşturulduğu yerdir. Verilerin güvenilirliğinden, segmentasyonundan ve yeniden birleştirilmesinden sorumludur.

2. PDCP Katmanı:

 • Paket Veri Yakınsama Protokolü (PDCP) katmanı, SDU’ların PDU’lar oluşturmak için işlendiği, gerekli başlıkların, sıkıştırma ve güvenlik özelliklerinin tanıtıldığı yerdir.

3. Havadan İletim Arayüzü:

 • PDU’lar PDCP katmanı tarafından işlendikten sonra LTE hava arayüzü üzerinden iletim için alt katmanlara aktarılır.

Özetle, LTE ağlarında Hizmet Veri Birimi (SDU), daha yüksek katman protokolleri tarafından oluşturulan kullanıcı verilerini temsil ederken, PDCP katmanında oluşturulan Protokol Veri Birimi (PDU), SDU’yu protokole özgü ek bilgilerle kapsüller. SDU ve PDU ayrımı ve PDCP katmanında gerçekleştirilen işlevler, LTE ağı üzerinden verimli ve güvenli veri aktarımına katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts