LTE’de RB ve PRB nedir?

LTE (Uzun Süreli Evrim) ağlarında, RB (Kaynak Bloğu) ve PRB (Fiziksel Kaynak Bloğu), frekans alanındaki kaynakların tahsisi ve yönetimi ile ilgili temel kavramlardır. Bu kavramlar, kablosuz iletişim kaynaklarının LTE sistemi içerisinde yapılandırılma ve kullanılma şeklinin tanımlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. LTE’deki RB ve PRB’yi ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Kaynak Bloğu (RB):

Tanım:

  LTE’deki
 • A Kaynak Bloğu (RB), frekans alanındaki kaynak tahsisinin temel birimidir. Mevcut frekans spektrumunun belirli bir kısmını temsil eder ve zaman ve frekans kaynaklarının bir kombinasyonu ile tanımlanır.

Frekans ve Zaman Boyutları:

 • Frekans alanında, bir RB belirli sayıda alt taşıyıcıdan, genellikle 12 alt taşıyıcıdan oluşur. Zaman alanında, LTE çerçeve yapısında bir zaman birimi olan bir alt çerçeve içindeki bir zaman aralığına karşılık gelir.

Izgara Yapısı:

 • LTE frekans alanı, kaynak tahsisinin temelini oluşturan bir RB ızgarası halinde düzenlenir. Her RB, frekans-zaman ızgarasındaki konumuyla benzersiz bir şekilde tanımlanır.

Ölçeklenebilirlik:

 • RB’ler, kaynak tahsisine ölçeklenebilir bir yaklaşım sunarak ağ operatörlerinin, hizmet gereksinimlerine göre kullanıcılara farklı miktarlarda frekans kaynaklarını esnek bir şekilde tahsis etmelerine olanak tanır.

2. Fiziksel Kaynak Bloğu (PRB):

Tanım:

 • A Fiziksel Kaynak Bloğu (PRB), LTE sistemindeki bir Kaynak Bloğunun belirli bir örneğidir. Bir kullanıcıya veya belirli bir iletişim kanalına tahsis edilen bir dizi bitişik RB’yi ifade eder.

Frekans ve Zaman Tahsisi:

 • Bir PRB’nin frekans tahsisi, LTE frekans bandı içindeki belirli sayıda bitişik alt taşıyıcıya karşılık gelir. Zaman tahsisi, bir alt çerçeve içindeki bir zaman diliminin süresiyle tanımlanır.

İndirme ve Yukarı Bağlantı PRB’leri:

 • İndirme bağlantısında, PRB’ler veri iletimi için eNB (Gelişmiş DüğümB) tarafından UE’lere (Kullanıcı Ekipmanı) tahsis edilir. Yukarı bağlantıda, PRB’ler eNB tarafından verilerini iletmek için UE’lere tahsis edilir.

Dinamik Tahsis:

 • PRB’ler trafik taleplerine, hizmet gereksinimlerinin kalitesine ve kanal koşullarına göre dinamik olarak tahsis edilir. Bu dinamik tahsis, mevcut kaynakların verimli şekilde kullanılmasına olanak tanır.

3. Frekans ve Zaman Tablosu:

Kaynak Tablosu:

 • Frekans alanındaki RB’lerin ve zaman alanındaki zaman dilimlerinin kombinasyonu bir kaynak ızgarası oluşturur. Bu ızgara, mevcut spektrumun iletişim için nasıl bölündüğünü ve planlandığını tanımlar.

Esneklik ve uyarlanabilirlik:

 • Kaynak ızgara yapısı, LTE sisteminin değişen ağ koşullarına ve hizmet taleplerine göre kaynak tahsislerini dinamik olarak ayarlamasına olanak tanıyarak esneklik ve uyarlanabilirlik sağlar.

4. PRB Hesaplaması:

Bant Genişliği Yapılandırması:

 • LTE sistemindeki toplam kullanılabilir bant genişliği RB’lere bölünmüştür. RB sayısı cinsinden belirtilen bant genişliği yapılandırması genel sistem kapasitesini belirler.

İndirme ve Yukarı Bağlantı Yapılandırmaları:

 • İndirme ve yukarı bağlantı iletimleri için farklı bant genişliği konfigürasyonları mevcuttur ve tahsis edilen PRB’lerin sayısı, belirli bir LTE dağıtımında kullanılan spesifik konfigürasyona bağlıdır.

5. Avantajlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Verimli Spektrum Kullanımı:

 • RB’ler ve PRB’ler, mevcut spektrumun verimli kullanımına katkıda bulunarak birden fazla kullanıcının aralarındaki izolasyonu korurken frekans kaynaklarını paylaşmasına olanak tanır.

QoS için Dinamik Tahsis:

 • PRB’lerin dinamik tahsisi, LTE sisteminin Hizmet Kalitesi (QoS) gereksinimlerine göre kaynakları önceliklendirmesine olanak tanır. Bu, değişen performans gereksinimlerine sahip çeşitli uygulamaları desteklemek için çok önemlidir.

Girişim Yönetimi:

 • Kaynakları RB’lere ve PRB’lere tahsis ederek LTE, parazit yönetimi stratejileri uygulayabilir ve komşu hücrelerin ve kullanıcıların birbirlerine gereksiz müdahaleye neden olmamasını sağlayabilir.

6. LTE Gelişmiş Özellikleri:

Taşıyıcı Toplama:

 • LTE Gelişmiş özellikleri, Taşıyıcı Toplama gibi, birden fazla taşıyıcının veya frekans bandının birleştirilmesini içerir. RB ve PRB kavramları, taşıyıcı tarafından birleştirilmiş senaryolarda kaynak tahsisinin yönetilmesinde temeldir.

Koordineli Çok Noktalı (CoMP):

 • Koordineli Çok Noktalı iletim, birden fazla hücre arasındaki ortak işlemeyi içerir. RB ve PRB tahsisi, CoMP senaryolarında kaynak kullanımının optimize edilmesinde rol oynar.

Çözüm:

Sonuç olarak Kaynak Bloğu (RB) ve Fiziksel Kaynak Bloğu (PRB), LTE ağlarında kaynakların frekans ve zaman alanlarında tahsisini tanımlayan temel kavramlardır. RB temel birimdir ve PRB, bir kullanıcıya veya iletişim kanalına tahsis edilen bitişik RB’lerin belirli bir örneğini temsil eder. Bu kavramlar, verimli spektrum kullanımına, dinamik kaynak tahsisine ve Taşıyıcı Toplama ve Koordineli Çoklu Nokta gibi çeşitli LTE özelliklerine destek sağlar. RB’ler ve PRB’ler tarafından sağlanan esneklik, kullanıcıların ve uygulamaların farklı ihtiyaçlarını karşılamada LTE ağlarının uyarlanabilirliğine katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts