LTE’de RAT HO etkinlikleri

Aşağıda LTE’deki Intra RAT HO olaylarının listesi ve nasıl yapıldığı yer almaktadır.

  • Etkinlik A1: Servis eşikten daha iyi hale geliyor
  • Olay A2: Servis eşikten daha kötü hale geliyor
  • Etkinlik A3: Komşu, servis yapmaktan daha iyi dengeleniyor
  • Etkinlik A4: Komşu eşikten daha iyi hale gelir
  • Olay A5: Hizmet eşik1’den daha kötü hale gelir ve komşu eşik2’den daha iyi hale gelir

Olay A1 (Sunum eşikten daha iyi hale gelir)

Ms − Hys > Thresh (Giriş koşulu)
Bayan + Hys < Thresh (Ayrılma koşulu)

Olay A2 (Sunum eşikten daha kötü hale gelir)

Ms + Hys < Thresh (Giriş koşulu) Ms − Hys > Eşikten ayrılma koşulu

Etkinlik A3 (Komşu, servis yapmaktan daha iyi dengelenir)

Mn +Ofn +Ocn − Hys > Ms +Ofs +Ocs +Off (Giriş koşulu)
Mn +Ofn +Ocn + Hys < Ms +Ofs +Ocs +Kapalı (Ayrılma koşulu)

Olay A4 (Komşu eşikten daha iyi hale gelir)

Mn +Ofn +Ocn− Hys > Thresh (Giriş koşulu)
Mn +Ofn +Ocn + Hys < Thresh (Ayrılma koşulu)

Olay A5 (Sunum eşik1’den daha kötü hale gelir ve komşu eşik2’den daha iyi hale gelir)

Ms + Hys < Thresh1 VE Mn +Ofn +Ocn − Hys > Thresh2 (Giriş koşulu)
Ms − Hys > Thresh1 VEYA Mn +Ofn +Ocn + Hys < Thresh2 (Ayrılma koşulu)

Ms (dBm, dB), herhangi bir hücrenin bireysel ofseti dikkate alınmadan, hizmet veren hücrenin ölçüm sonucudur.

Hys (dB) bu olayın histerezis parametresidir (yani bu olay için VarMeasurementConfiguration içinde tanımlandığı şekliyle histerezis)

Thresh (dBm, dB) bu olay için eşik parametresidir (yani bu olay için VarMeasurementConfiguration içinde tanımlandığı şekliyle a1/a2/a4-Threshold)

Mn (dBm, dB) komşu hücrenin ölçüm sonucudur.

Ofn, komşu hücrenin frekansının frekansa özgü ofsetidir (frekans içi ölçümler için Ofs’a eşittir ve frekanslar arası ölçümler için offsetFreq olarak interfrekansa karşılık gelen MeasObjectEUTRA’ya dahil edilir)

Ocn, komşu hücrenin hücreye özgü uzaklığıdır. Yapılandırılmamışsa sıfır ofseti uygulanacaktır (hizmet frekansının MeasObjectEUTRA’sına, intra-f ölçümleri için cellIndividualOffset parametresi olarak dahil edilir ve interfrekans ölçümleri için cellIndividualOffset parametresi olarak interfrekansa karşılık gelen MeasObjectEUTRA’ya dahil edilir).

Ofs (dB), hizmet frekansının frekansa özgü ofsetidir (yani hizmet frekansına karşılık gelen MeasObjectEUTRA içindeki offsetFreq)

Ocs (dB), hizmet veren hücrenin hücreye özgü ofsetidir (hizmet frekansının MeasObjectEUTRA’sına cellIndividualOffset parametresi olarak dahil edilir)

Off (dB) bu olayın ofset parametresidir (yani bu olay için VarMeasurementConfiguration içinde tanımlandığı şekliyle a3-Offset)

Thresh1 bu olay için eşik parametresidir (yani bu olay için VarMeasurementConfiguration içinde tanımlandığı şekliyle a5-Threshold1)

Thresh2 bu olay için eşik parametresidir (yani bu olay için VarMeasurementConfiguration içinde tanımlandığı şekliyle a5-Threshold2)

Recent Updates

Related Posts