LTE’de Radyo Taşıyıcısı

LTE’de Radyo Taşıyıcısı

Uzun Vadeli Evrim (LTE) kablosuz iletişiminde, bir “Radyo Taşıyıcısı”, kullanıcı ekipmanı (UE) ile geliştirilmiş NodeB (eNodeB) arasında önemli bir bağlantı görevi görerek veri alışverişini kolaylaştırır. Radyo Taşıyıcıları iki ana kategoriye ayrılır: Kontrol Radyo Taşıyıcıları (CRB’ler) ve Veri Radyo Taşıyıcıları (DRB’ler).

CRB’ler, ağ yönetimi için gerekli olan kontrol bilgilerinin iletilmesinden sorumludur; DRB’ler ise kullanıcı veri aktarımını yöneterek LTE ağlarında verimli ve güvenilir iletişim sağlar. Bu taşıyıcılar, kaynak tahsisinin optimize edilmesinde, hizmet kalitesinin (QoS) yönetilmesinde ve LTE ekosistemindeki mobil cihazlar için kesintisiz bağlantının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

LTE’de 2 tür Radyo Taşıyıcısı (RB) vardır: 

 • Sinyal taşımak için. SRB (Sinyal Radyo Taşıyıcısı)
 • olarak adlandırılır

 • Kullanıcı verilerini taşımak için. Bir EPS Taşıyıcı
 • ile ilişkilendirilmiştir

LA1.X’te UE başına maksimum RB sayısı 4’tür

Aşağıdaki Radyo Taşıyıcı türleri tanımlanmıştır: 

 • SRB1: Yüksek öncelikli RRC sinyali
 • SRB2: RRC sinyali ve NAS sinyali (düşük öncelik)
 • Best Effort: aynı zamanda varsayılan EPS Taşıyıcısı
 • olarak da tanımlanır

 • GBR: Garantili bit hızına sahip Radyo Taşıyıcısı
 • VoIP: VoIP
 • ‘ı taşıyacak radyo taşıyıcısı

LA1.X’te aşağıdaki kombinasyon desteklenir: 

 • SRB1
 • SRB1+SRB2+En İyi Çaba
 • SRB1+SRB2+En İyi Çaba + GBR
 • SRB1+SRB2+En İyi Çaba + VoIP
 • SRB1+SRB2+En İyi Çaba + En İyi Çaba

RRC bağlantısında eNodeB zamanlayıcısı, UE için UEBearerList’i içeren bir bağlam oluşturur.  bu liste LA1.X’te kullanıcı başına 4 kişiyle sınırlıdır

Her taşıyıcı LCID (Mantıksal Kanal Kimliği) ile tanımlanır

Her taşıyıcı aşağıdaki gibi QoS parametreleriyle ilişkilidir:

 • Maksimum bit hızı ve garantili bit hızı
 • VoIP ya da değil
 • H-ARQ kullanımı

Varsayılan Taşıyıcı ve Özel Taşıyıcı

 • Varsayılan taşıyıcı, QoS olmadan her türlü trafiği (filtresiz) taşıyabilen taşıyıcıdır. Genellikle ekleme prosedürü sırasında oluşturulur
 • Atanmış taşıyıcı, belirli bir QoS ile TFT (Trafik Akışı Şablonu) tarafından tanımlanan belirli bir veri akışını taşıyan bir taşıyıcıdır.

 

 • Örnek: Ses, akış
 • Şu şekilde tespit edilebilir:
 • Ekleme işlemi sırasında (kullanıcı profiline bağlı olarak)
 • Ekleme işleminden sonra, talep üzerine

Sinyal Radyo Taşıyıcıları (SRB) olarak bilinen ilk tip, öncelikle sinyalleme bilgilerinin taşınmasından sorumludur. Sinyalleşme bilgileri ağ yönetimi, kontrolü ve koordinasyonu için kritik verileri içerir. SRB’ler, bağlantı kurulumu ve ağ aktarımları gibi temel kontrol mesajlarının UE ile eNodeB arasında güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlayarak kesintisiz iletişim ve ağ çalışmasını garanti eder. Bu taşıyıcılar, LTE ağlarının bütünlüğünü ve istikrarını korumak için hayati öneme sahiptir.

LTE’deki ikinci tip Radyo Taşıyıcıları, Gelişmiş Paket Sistemi (EPS) Taşıyıcısı ile ilişkilidir ve kullanıcı verilerini taşımak üzere tasarlanmıştır. Genellikle Veri Radyo Taşıyıcıları (DRB) olarak adlandırılan bu taşıyıcılar, sesli aramalar, video akışları ve internet verileri gibi kullanıcı tarafından oluşturulan gerçek bilgilerin taşınmasından sorumludur. DRB’ler, kullanıcı verilerinin verimli bir şekilde ve hizmet kalitesi (QoS) gereksinimlerine uygun olarak iletilmesini sağlamada önemli bir rol oynar. Sorunsuz ve yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunmak için kaynak tahsisini, bant genişliği kullanımını optimize etmede ve farklı veri trafiği türlerine öncelik vermede etkilidirler.

SRB’ler ve DRB’ler birlikte, LTE ağlarının güvenilir ve verimli işleyişini destekleyen, hem kontrol hem de kullanıcı veri aktarım ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir çerçeve oluşturur.

Recent Updates

Related Posts