LTE’de radyo erişim taşıyıcısı nedir?

LTE (Uzun Süreli Evrim) ağlarında, Radyo Erişim Taşıyıcısı (RAB), Kullanıcı Ekipmanı (UE) ile Geliştirilmiş DüğümB (eNB) arasında kurulan mantıksal bir bağlantı veya kanaldır. Radyo Erişim Taşıyıcısının amacı, UE ile çekirdek ağ arasında kullanıcı verilerinin ve sinyalleşme bilgilerinin aktarımını kolaylaştırmaktır. RAB’ler, radyo erişim ağı içindeki bilgi akışının yönetilmesinde, verimli iletişim ve kaynak kullanımı için bir çerçeve sağlamada çok önemli bir rol oynar. LTE’deki Radyo Erişim Taşıyıcısı kavramını ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Tanım ve Amaç:

Mantıksal Bağlantı:

 • Bir Radyo Erişim Taşıyıcısı, UE ile eNB arasındaki mantıksal bir bağlantıyı veya kanalı temsil eder. Mobil cihaz ile LTE ağı arasındaki iletişimi sağlayarak kullanıcı verilerinin ve sinyal bilgilerinin alışverişine olanak tanır.

Taşıyıcı Türleri:

 • LTE, varsayılan taşıyıcılar ve özel taşıyıcılar dahil olmak üzere farklı türdeki taşıyıcıları destekler. Varsayılan taşıyıcılar başlangıçta temel bağlantı için oluşturulurken, özel taşıyıcılar farklı hizmetler için belirli QoS (Hizmet Kalitesi) gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturulur.

2. Taşıyıcı Kuruluşu:

Sinyalleşme Süreci:

 • Bir Radyo Erişim Taşıyıcısının kurulması, UE ile eNB arasında sinyalleşmeyi içerir. Bu sinyalleşme süreci, gerekli mantıksal bağlantıları kurar ve verimli veri aktarımını sağlamak için taşıyıcıya kaynak tahsis eder.

İlk Bağlantı Kurulumu:

 • Varsayılan taşıyıcılar genellikle UE LTE ağına bağlandığında ilk bağlantı kurulumu sırasında oluşturulur. Bu taşıyıcılar UE için temel bağlantıyı sağlar.

Atanmış Taşıyıcı Kurulumu:

 • Özel taşıyıcılar, belirli hizmetler veya uygulamalar gelişmiş QoS gerektirdiğinde oluşturulur. Örneğin, düşük gecikmeli iletişimi sağlamak amacıyla VoLTE (LTE üzerinden Ses) için özel bir taşıyıcı kurulabilir.

3. QoS Yönetimi:

QoS Parametreleri:

 • Her Radyo Erişim Taşıyıcısı, gecikme, verim ve güvenilirlik parametreleri dahil olmak üzere belirli QoS parametreleriyle ilişkilidir. QoS yönetimi, ağın farklı hizmetler ve uygulamalar için gerekli hizmet kalitesini sağlamasını sağlar.

Dinamik Ayar:

  Bir RAB için
 • QoS parametreleri, değişen ağ koşullarına ve hizmet gereksinimlerine göre dinamik olarak ayarlanabilir. Bu dinamik ayarlama, uygulamaların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanabilir kaynak tahsisine olanak tanır.

4. Kaynak Tahsisi:

Dinamik Tahsis:

 • RAB’ler, zaman ve frekans kaynakları da dahil olmak üzere radyo kaynaklarının dinamik olarak tahsis edilmesini sağlar. Bu dinamik tahsis, LTE ağı içindeki mevcut spektrum ve kapasitenin verimli kullanımını sağlar.

Verimli Kullanım:

 • Kaynakların dinamik tahsisi, ağın değişen koşullara uyum sağlamasına olanak tanıyarak, farklı hizmet ve uygulamaların iletişim gereksinimlerini karşılamak için kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

5. Taşıyıcı Kimliği ve Bağlamı:

Taşıyıcı Kimliği:

 • Her Radyo Erişim Taşıyıcısı, benzersiz bir Taşıyıcı Kimliği ile tanımlanır. Taşıyıcı Kimliği, tek bir UE ile ilişkili farklı taşıyıcılar arasında ayrım yapılmasına yardımcı olarak birden fazla eşzamanlı hizmetin yönetilmesine olanak tanır.

Taşıyıcı Bağlamı:

 • Bearer bağlamı, belirli bir RAB ile ilişkili parametreleri ve bilgileri içerir. Bu bağlam, mantıksal bağlantının düzgün işleyişini ve beklenen QoS’nin teslimini sağlamak için korunur.

6. Kullanım Örnekleri ve Hizmetler:

VoLTE (LTE üzerinden ses):

 • Özel RAB’ler, düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli sesli iletişim sağlamak amacıyla VoLTE hizmetlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu taşıyıcılar, gerçek zamanlı ses hizmetlerinin katı gereksinimlerini karşılayacak şekilde optimize edilmiştir.

Video akışı:

 • Video akış hizmetleri, kullanıcılara sorunsuz ve yüksek kaliteli bir görüntüleme deneyimi sağlamak için belirli QoS parametrelerine sahip özel RAB’ler kullanabilir.

Veri servisleri:

 • Varsayılan ve özel taşıyıcılar, internette gezinme, dosya indirme ve çeşitli QoS gereksinimlerine sahip diğer uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli veri hizmetlerini destekler.

7. Taşıyıcı Sürümü:

İletişimin Sonu:

 • Bearer sürümü, mantıksal bağlantıya artık ihtiyaç duyulmadığında gerçekleşir. Bu, UE’nin kapsama alanı dışına çıkması, hizmetin sonlandırılması veya ağ koşullarında bir değişiklik olması durumunda meydana gelebilir.

Kaynak Tahsisinin Kaldırılması:

 • Bearer sürümü, tahsis edilen kaynakların serbest bırakılmasını ve mantıksal bağlantının sonunun sinyalini vermeyi içerir. Bu, ağ kaynaklarının verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Çözüm:

Sonuç olarak, LTE’deki Radyo Erişim Taşıyıcısı (RAB), Kullanıcı Ekipmanı (UE) ile Geliştirilmiş DüğümB (eNB) arasındaki mantıksal bağlantıyı temsil eden temel bir kavramdır. Taşıyıcılar olarak bilinen bu mantıksal bağlantılar, çok çeşitli hizmetleri ve uygulamaları destekleyerek kullanıcı verilerinin ve sinyalleme bilgilerinin aktarımını kolaylaştırır. RAB’ler, bilgi akışının yönetilmesinde, kaynakların dinamik olarak tahsis edilmesinde ve LTE ağı içindeki farklı iletişim ihtiyaçları için hizmet kalitesinin sağlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Radyo Erişim Taşıyıcılarının kurulması, yönetimi ve piyasaya sürülmesi, LTE iletişiminin genel verimliliğine ve güvenilirliğine katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts