LTE’de pozitif ve negatif SR nedir?

LTE (Uzun Süreli Evrim) ağlarında SR, Planlama İsteği anlamına gelir ve Kullanıcı Ekipmanının (UE) baz istasyonundan (eNB) veri almaya hazır olduğunu gösteren bir mekanizmadır. Pozitif ve negatif SR, Planlama Talebi sürecinin iki farklı sonucunu ifade eder. Ayrıntılara bakalım:

1. Olumlu Planlama Talebi (Pozitif SR):

Amaç ve Önem:

Olumlu bir Planlama Talebi, bir UE eNB’ye iletilmeye hazır veriye sahip olduğunu bildirdiğinde meydana gelir. Bu talep, ara belleğe alınmış verileri ağa göndermek için bir yukarı bağlantı iletim fırsatına ihtiyaç duyduğunun UE’den gelen bir göstergesidir. Pozitif SR, eNB’nin bekleyen verilerle UE’leri tanımlamasına ve kaynakları buna göre tahsis etmesine yardımcı olduğundan, verimli kaynak kullanımı için çok önemlidir.

Tetikleme Koşulları:

Pozitif Planlama Talepleri, UE’nin arabelleğinin iletmek için yeterli veriye sahip olması veya zamanında iletişime ihtiyaç duyulması gibi belirli koşullara göre tetiklenir. Koşullar karşılandığında UE, eNB’ye yukarı bağlantı iletimi için hazır olduğunu bildirmek üzere pozitif bir SR başlatır.

Yukarı Bağlantı Verme:

Olumlu bir Planlama Talebi aldıktan sonra eNB, ağ koşullarını değerlendirir ve UE’ye bir yukarı bağlantı kaynak tahsisi verir. Bu, UE’nin ara belleğe alınmış verilerini iletmesine olanak tanıyarak LTE ağının genel verimliliğine katkıda bulunur.

2. Negatif Planlama İsteği (Negatif SR):

Oluşum ve Etkileri:

UE’nin iletecek verisi olmadığında veya mevcut ağ koşullarının yukarı bağlantı iletimi için uygun olmadığını belirlediğinde negatif bir Planlama Talebi meydana gelir. Bu durumda UE, bir yukarı bağlantı kaynak tahsisi talebinde bulunmaktan kaçınır. Negatif SR, anında iletilecek verisi olmayan UE’ler için gereksiz kaynak tahsisinin önlenmesine yardımcı olur.

Verimlilik ve Kaynak Tahsisi:

Negatif Planlama Talepleri, UE’nin arabelleği boş olduğunda veya ağ koşulları uygun olmadığında gereksiz yukarı bağlantı iletimlerini önleyerek ağ kaynaklarının verimli kullanımına katkıda bulunur. Bu uyarlanabilir yaklaşım, yukarı bağlantı kaynaklarının yalnızca ihtiyaç duyulduğunda tahsis edilmesini sağlayarak paraziti azaltır ve LTE ağının genel performansını optimize eder.

Çözüm:

Özetle, LTE’deki pozitif ve negatif Planlama Talepleri, eNB’ye veri iletmeye hazır olmasıyla ilgili olarak UE’nin sinyal mekanizmasını temsil eder. Pozitif SR, UE’nin iletilecek veriye sahip olduğunu ve bir yukarı bağlantı kaynak tahsisi talep ettiğini belirtirken, negatif SR, UE’nin iletecek verisinin olmadığını veya mevcut koşulların yukarı bağlantı iletimi için uygun olmadığını belirlediğini belirtir. Her iki SR türü de ağ kaynaklarının verimli kullanılmasına katkıda bulunur ve LTE iletişiminin genel performansını artırır.

Recent Updates

Related Posts