LTE’de MCE nedir?

Uzun Vadeli Evrim (LTE) ağları bağlamında MCE, “Mobilite Yönetimi Varlığı” anlamına gelir. Mobilite Yönetimi Varlığı, LTE çekirdek ağ mimarisi içinde önemli bir bileşendir ve kullanıcı cihazlarının LTE ağı içindeki farklı konumlar veya hücreler arasında hareket ederken mobilitesini yönetmekten sorumludur. MME, cihazların mobilitesinin izlenmesinde ve kontrol edilmesinde, kesintisiz bağlantının sağlanmasında ve mobiliteyle ilgili çeşitli prosedürlerin desteklenmesinde merkezi bir rol oynar. Mobilite Yönetimi Varlığının ayrıntılarını, işlevlerini ve LTE ağlarındaki önemini inceleyelim.

Mobilite Yönetimi Varlığının (MME) Temel İşlevleri:

1. İzleme Alanı Yönetimi:

 • MME, LTE ağı içindeki izleme alanlarının yönetilmesinden sorumludur.
 • İzleme alanı, bir dizi baz istasyonunun kapsadığı coğrafi bir alandır ve MME, bu alanlar içindeki kullanıcı cihazlarının konumunu takip eder.

2. Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ve Yetkilendirme:

 • MME, LTE ağına bağlanan kullanıcı cihazları için kimlik doğrulama ve yetkilendirme prosedürlerinde yer alır.
 • Kullanıcıların kimliğini doğrular ve LTE hizmetlerine erişim için gerekli izinlere sahip olmalarını sağlar.

3. Taşıyıcı Yönetimi:

 • MME, kullanıcı cihazı ile LTE ağı arasında veri aktarımını sağlayan iletişim kanalları olan taşıyıcıların oluşturulmasını, değiştirilmesini ve serbest bırakılmasını yönetir.
 • Taşıyıcı yönetimi, hizmet kalitesinin ve verimli veri aktarımının sürdürülmesi açısından çok önemlidir.

4. Devir Yönetimi:

 • MME, kullanıcı farklı hücreler arasında hareket ederken devam eden bir iletişim oturumunun bir baz istasyonundan (eNodeB) diğerine kusursuz bir şekilde aktarılmasına olanak tanıyarak devirlerin yönetilmesinde önemli bir rol oynar.
 • Handover yönetimi kesintisiz bağlantı sağlar ve ağ kaynaklarının kullanımını optimize eder.

5. Boşta Modu Hareketlilik Kontrolü:

 • Boş modda, bir kullanıcı cihazı bir iletişim oturumuna aktif olarak katılmadığında, MME cihazın mobilitesini kontrol eder.
 • İzleme alanı güncellemelerini yönetir ve ağın kullanıcının mevcut konumundan haberdar olmasını sağlar.

6. HSS’ye bağlantı:

 • MME, aboneyle ilgili bilgileri depolayan bir çekirdek ağ varlığı olan Ev Abone Sunucusu (HSS) ile iletişim kurar.
 • Kullanıcı profillerini, kimlik doğrulama bilgilerini ve diğer ilgili verileri HSS’den alır.

7. Konum Güncelleme Prosedürleri:

 • MME, konum güncelleme prosedürlerine dahil olarak ağın, kullanıcı cihazlarının mevcut konumundan haberdar olmasını sağlar.
 • Konum güncellemeleri, etkili çağrı yönlendirme ve yönetimi için çok önemlidir.

8. Güvenlik prosedürleri:

 • MME, kullanıcı verilerini korumak ve iletişimin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak için güvenlik prosedürlerini uygulamaktan sorumludur.
 • Anahtar oluşturma, dağıtım ve kimlik doğrulama prosedürlerini yönetir.

LTE Ağ Mimarisinde

MME:

1. eNodeB’lerle bağlantı:

 • MME, kullanıcı cihazlarıyla radyo iletişiminden sorumlu olan eNodeB’ler (Gelişmiş NodeB’ler) ile iletişim kurar.
 • Farklı eNodeB’ler arasında hareket eden cihazların mobilitesini yönetir.

2. SGW ile bağlantı:

 • MME, başka bir çekirdek ağ öğesi olan Hizmet Ağ Geçidi (SGW) ile etkileşime girer.
 • SGW, kullanıcı verilerinin LTE ağı ile harici ağlar arasında yönlendirilmesinden sorumludur.

3. PGW ile bağlantı:

 • MME, Paket Veri Ağı Ağ Geçidi (PGW) ile iletişim kurar.
 • PGW, LTE ağını internet gibi harici paket veri ağlarına bağlamaktan sorumludur.

4. HSS ile entegrasyon:

 • MME, Ev Abone Sunucusu (HSS) ile entegre olur.
 • HSS aboneyle ilgili bilgileri saklar ve kimlik doğrulama ve yetkilendirme hizmetleri sağlar.

5. Diğer MME’lerle Etkileşim:

 • Bir kullanıcı cihazının farklı MME’ler tarafından hizmet verilen alanlar arasında hareket ettiği MME Arası Devir İşlemlerini içeren senaryolarda, MME’ler devir prosedürlerini koordine eder.
 • Bu, kullanıcı cihazı için sorunsuz bir geçiş sağlar.

Hareketlilik Yönetimi Prosedürleri:

1. Ekleme Prosedürü:

 • Bir kullanıcı cihazı ilk olarak LTE ağına bağlandığında veya yeni bir izleme alanına taşındığında, MME ekleme prosedürünü başlatır.
 • Bu, kullanıcı kimlik doğrulamasını, yetkilendirmeyi ve kaynakların tahsisini içerir.

2. İzleme Alanı Güncellemesi:

 • Bir kullanıcı cihazı LTE ağı içinde hareket ettikçe MME, ağın cihazın konumu hakkında bilgilendirilmesi için izleme alanı güncellemelerini yönetir.
 • Bu prosedür kaynak tahsisinin optimize edilmesine yardımcı olur ve etkili çağrı yönlendirmeyi mümkün kılar.

3. Devir Prosedürü:

 • Devirler sırasında, bir kullanıcı cihazı farklı eNodeB’ler arasında hareket ettiğinde, MME devir prosedürünü koordine eder.
 • Devam eden iletişim oturumunun sorunsuz aktarımını sağlar.

4. Ayırma Prosedürü:

 • Bir kullanıcı cihazının LTE ağıyla bağlantısı kesildiğinde veya LTE kapsama alanının dışına çıktığında, MME ayırma prosedürünü başlatır.
 • Bu, tahsis edilen kaynakların serbest bırakılmasını ve abonenin durumunun güncellenmesini içerir.

5. Taşıyıcı Kuruluşu ve Değişikliği:

 • MME, farklı iletişim hizmetlerini ve hizmet kalitesi gerekliliklerini desteklemek için taşıyıcıların oluşturulmasını ve değiştirilmesini yönetir.
 • Buna veri aktarımı için kaynak tahsisi de dahildir.

LTE Ağlarında MME’nin Önemi:

1. Sorunsuz Mobilite Yönetimi:

 • MME, kesintisiz mobilite yönetimi sağlayarak kullanıcıların LTE ağının kapsadığı farklı alanlar arasında kesintisiz geçiş yapmasına olanak tanır.

2. Optimize Edilmiş Kaynak Tahsisi:

 • MME, izleme alanlarını, aktarımları ve taşıyıcıları yöneterek ağ kaynaklarının tahsisini optimize ederek verimli çalışmaya katkıda bulunur.

3. Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ve Güvenliği:

 • MME, kullanıcı verilerini ve iletişimlerini korumak için kullanıcı kimlik doğrulamasında ve güvenlik prosedürlerinin uygulanmasında kritik bir rol oynar.

4. Çekirdek Ağ Öğeleriyle Entegrasyon:

 • MME, koordineli ve verimli ağ operasyonları sağlamak için eNodeB’ler, SGW, PGW ve HSS gibi diğer çekirdek ağ öğeleriyle bütünleşir.

5. Çeşitli Prosedürler için Destek:

 • MME, LTE ağlarının esnekliğine katkıda bulunan, ekleme, ayırma, aktarma ve alan güncellemelerini takip etme dahil olmak üzere bir dizi mobilite yönetimi prosedürünü destekler.

6. Harici Ağlara Verimli Bağlantı:

 • MME, SGW ve PGW ile etkileşim kurarak LTE ağı ile harici paket veri ağları arasında verimli bağlantılar sağlar.

Zorluklar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Ölçeklenebilirlik:

 • Bağlı cihazların sayısı arttıkça, MME’nin ölçeklenebilirliğinin sağlanması, artan trafik ve mobilite taleplerinin karşılanması açısından hayati önem taşıyor.

2. Birlikte çalışabilirlik:

 • Farklı satıcıların ekipmanları ve ağ unsurları arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanması, MME’nin sorunsuz işleyişi için önemlidir.

3. Güvenlik:

 • Gelişen güvenlik tehditlerini ele almak ve sağlam güvenlik önlemlerini uygulamak, kullanıcı gizliliğini ve verilerini korumak için çok önemlidir.

4. Gecikme Yönetimi:

 • Mobilite yönetimi prosedürlerinde gecikmenin en aza indirilmesi, duyarlı ve verimli bir kullanıcı deneyimi sunmak için çok önemlidir.

Çözüm:

Mobilite Yönetimi Varlığı (MME), LTE ağlarında temel bir bileşendir ve kullanıcı cihazlarının mobilitesinin yönetilmesinde, kaynak tahsisinin optimize edilmesinde ve kesintisiz bağlantının sağlanmasında merkezi bir rol oynar. MME, izleme alanı yönetimini, devirleri, kimlik doğrulamayı ve çeşitli mobilite prosedürlerini yöneterek LTE ağlarının verimli ve güvenilir çalışmasına katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts