LTE’de kod sözcüğü, katman ve ön kodlama

LTE’de kod sözcüğü, katman ve ön kodlama

Kod sözcüğü, katman ve ön kodlama terimleri, özellikle LTE sinyallerine ve işlemeye atıfta bulunmak için alınmıştır. Şekil ilgili oldukları işlem adımlarını göstermektedir. Aşağıdaki şekillerde kullanılan terimler:

Codeword, Layer, And Precoding In LTE

Kod sözcüğü: kod sözcüğü, iletim için biçimlendirilmeden önceki kullanıcı verilerini temsil eder. Kanalın koşullarına ve kullanım durumuna bağlı olarak bir veya iki kod kelimesi (CW0 ve CW1) kullanılabilir. Tek kullanıcılı MIMO’nun (SU-MIMO) en yaygın durumunda, tek bir ahize UE’sine iki kod sözcüğü gönderilir, ancak aşağı bağlantı çok kullanıcılı MIMO (MU-MIMO) için daha az yaygın olan, her kod sözcüğü yalnızca bir UE’ye gönderilir.

Katman: Terim, akım ile eş anlamlıdır. MIMO için en az iki katmanın kullanılması. Dört katmana kadar izin verilir. Sayı her zaman anten sayısından az veya ona eşittir.

Precoding:  Ön kodlama katmanı, sinyalleri iletimden önce değiştirir. Bu çeşitlilik, uzaysal çoğullama veya ışın yönü yapılabilir. MIMO kanalı koşulları bir katmanı (veri akışı) diğerine tercih edebilir. Baz istasyonuna (eNB) kanal verilirse (örneğin, UE’den geri gönderilen bilgi), kanaldaki dengesizlik çapraz bağlanmayı dengelemek için kompleks eklenebilir. 2 * 2 düzenlemesinde LTE, kanal çok hızlı değişmediyse performansı artıran tek duraklı 1’den 3’e kadar Ön Kodlama kullanır.

Eigen hüzme oluşturma: (bazen basitçe “hüzme oluşturma” olarak da bilinir), kanal dışına parazit ve gürültü oranının (CINR) en iyi şekilde taşınmasını sağlamak için iletim sinyallerini değiştirir.

2 x 1 Tx çeşitliliği, 2 katman, 1 kod kelimesi (2) Seviye Atama: Her kod kelimesinin bir veya daha fazla seviyeye atanması işlemidir. Bkz. Katman Eşleme sayfası. (3) Ön kodlama: Bu, katman verilerinin birkaç anten portuna (bu aşamadaki mantıksal anten portları) atandığı bir işlemdir.
Recent Updates

Related Posts