LTE’de izleme alanı nedir?

Uzun Vadeli Gelişim (LTE) ağlarında İzleme Alanı (TA), bir mobil cihazın veya Kullanıcı Ekipmanının (UE) konum güncellemesi başlatmadan hareket edebildiği coğrafi bir alandır. Hücrelerin sinyalleşmeyi ve mobilite yönetimini optimize etmesi için bir gruplama mekanizması görevi gören, LTE ağ mimarisinde temel bir kavramdır. İzleme Alanının ne olduğunu, bileşenlerini ve LTE’deki rolünü anlamak, verimli ağ operasyonları ve UE’lerin kesintisiz mobilitesi için çok önemlidir. Ayrıntılara bakalım:

1. LTE’de İzleme Alanının Tanımı:

Coğrafi bölge:

 • A İzleme Alanı, bir grup hücrenin ortak bir kimliği paylaştığı tanımlanmış bir coğrafi bölgedir. Bir izleme alanı içindeki UE’ler, sık konum güncellemelerini tetiklemeden serbestçe hareket edebilir.

Mobilite Yönetiminin Optimizasyonu:

 • İzleme Alanı kavramı, bir UE belirli bir alan içinde hareket ederken konum güncellemeleriyle ilişkili sinyal yükünü azaltarak mobilite yönetimini optimize etmek için tasarlanmıştır.

2. İzleme Alanının Bileşenleri:

İzleme Alan Kodu (TAC):

 • Her İzleme Alanı, LTE ağı içindeki farklı izleme alanlarını ayırt etmeye ve tanımlamaya yardımcı olan sayısal bir tanımlayıcı olan benzersiz bir İzleme Alanı Kodu (TAC) ile tanımlanır.

Kamu Kara Mobil Ağ Tanımlayıcısı (PLMN Kimliği):

 • İzleme Alanı, Mobil Ülke Kodunu (MCC) ve Mobil Ağ Kodunu (MNC) içeren belirli bir Kamu Kara Mobil Ağ Tanımlayıcısı (PLMN Kimliği) ile ilişkilidir. Bu kombinasyon İzleme Alanı için küresel bir kimlik oluşturur.

3. LTE’de İzleme Alanının Rolü:

Hareket Yönetimi:

 • Bir Takip Alanının birincil rolü, verimli hareketlilik yönetimini kolaylaştırmaktır. UE’ler, gereksiz konum güncellemelerini tetiklemeden tanımlanmış İzleme Alanı içinde hareket edebilir.

Devir teslimleri:

 • Takip Alanları devir teslim işlemlerinde önemli bir rol oynar. Bir UE aynı İzleme Alanı içindeki hücreler arasında hareket ettiğinde, tam konum güncellemesi gerektirmez, bu da devir sürecini kolaylaştırır.

Çağrı Prosedürleri:

 • Çağrı prosedürlerinde ağ, tüm ağa yayın yapmak yerine belirli bir İzleme Alanı içindeki UE’leri seçici olarak sayfalayabilir, bu da sinyalleme yükünü azaltır.

4. Takip Alanlarının Dinamik Yapısı:

Yapılandırılabilir Sınırlar:

 • İzleme Alanlarının sınırları ağ operatörleri tarafından yapılandırılabilir. Bu esneklik, trafik modelleri ve coğrafi faktörler gibi faktörlere dayalı olarak etkili ağ planlamasına ve optimizasyonuna olanak tanır.

Ağ Değişikliklerine Uyum:

 • İzleme Alanları, ağ topolojisindeki, genişletmelerdeki veya optimizasyonlardaki değişikliklere uyum sağlayacak şekilde dinamik olarak yeniden yapılandırılabilir ve sürekli verimlilik sağlanır.

5. Verimlilik ve Optimizasyon:

Sinyal Giderlerinin Azaltılması:

 • Hücreleri İzleme Alanları halinde gruplandırarak LTE ağı, sık konum güncellemeleriyle ilişkili sinyal yükünü azaltabilir ve bu da ağ kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yol açabilir.

Yük dengeleme:

 • İzleme Alanları yük dengeleme stratejilerine katkıda bulunur. Ağ, benzer trafik düzenlerine sahip alanları tanımlayarak yükü daha eşit şekilde dağıtabilir ve kaynak kullanımını optimize edebilir.

6. Zorluklar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Çakışan İzleme Alanları:

 • Özellikle yoğun kentsel ortamlarda, örtüşen sınırların neden olduğu gereksiz konum güncellemelerini önlemek için İzleme Alanlarını tanımlarken dikkatli olunması gerekir.

Ağ Güncellemeleri:

 • İzleme Alanlarının dinamik olarak yeniden yapılandırılması, kesintileri önlemek ve ağ güncellemeleri sırasında sorunsuz bir geçiş sağlamak için etkili yönetim gerektirir.

Çözüm:

Sonuç olarak, LTE’deki bir İzleme Alanı, UE’lerin sık konum güncellemelerini başlatmadan içinde hareket edebildiği bir coğrafi bölgedir. Benzersiz bir İzleme Alanı Kodu (TAC) ile tanımlanır ve bir Kamu Kara Mobil Ağ Tanımlayıcısı (PLMN ID) ile ilişkilendirilir. İzleme Alanları, mobilite yönetiminin, devirlerin ve çağrı prosedürlerinin optimize edilmesinde önemli bir rol oynayarak LTE ağlarının genel verimliliğine ve performansına katkıda bulunur. İzleme Alanlarının dinamik doğası, ağ değişikliklerine uyum sağlamaya ve verimli yük dengelemeye olanak tanır. İzleme Alanlarının etkili yapılandırılması ve yönetimi, ağ operatörlerinin LTE dağıtımlarında kesintisiz mobilite ve güvenilir hizmetler sunabilmesi için gereklidir.

Recent Updates

Related Posts