LTE’de iletim çeşitliliği nedir?

LTE’de İletim Çeşitliliği (Uzun Süreli Evrim), iletim ucunda birden fazla anten kullanarak sinyal iletiminin güvenilirliğini artırmak için kablosuz iletişim sistemlerinde kullanılan bir tekniktir. Bu yöntem, zayıflamanın etkilerini azaltmayı, iletişim bağlantısının sağlamlığını geliştirmeyi ve alıcı uçta, genellikle Kullanıcı Ekipmanında (UE) daha güvenilir bir alım sağlamayı amaçlar. İletim Çeşitliliği, kanal bozukluklarıyla mücadelede ve LTE ağlarının performansını optimize etmede temel yaklaşımlardan biridir. LTE’de İletim Çeşitliliğinin ilkeleri, yararları ve uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bir açıklamaya bakalım.

İletim Çeşitliliğinin İlkeleri:

1. Tek Girişli Tek Çıkışlı (SISO):

 • İletim Çeşitliliği, hem iletim hem de alım için tek bir antenin kullanıldığı Tek Girişli Tek Çıkış (SISO) konseptiyle başlar. SISO’da iletişim bağlantısı, radyo kanalındaki zayıflamaya ve değişikliklere karşı hassastır.

2. Çoklu Antenler:

 • Transmit Diversity, iletim ucunda birden fazla antenin kullanılmasını sağlayarak aynı verilerin farklı mekansal kanallarda eşzamanlı olarak iletilmesine olanak tanır. Bu uzamsal fazlalık, solmanın etkileriyle mücadele etmek ve genel güvenilirliği artırmak için kullanılır.

3. Zaman veya Frekans Çeşitliliği:

 • İletim Çeşitliliği, zaman veya frekans çeşitliliği yoluyla uygulanabilir. Zaman çeşitliliğinde aynı sinyalin birden fazla kopyası farklı zaman örneklerinde iletilir. Frekans çeşitliliğinde sinyal farklı frekans kanalları üzerinden iletilir.

LTE’de İletim Çeşitliliğinin Faydaları:

1. Solma Azaltma:

 • İletim Çeşitliliğinin temel faydalarından biri, solmanın etkisini hafifletme yeteneğidir. Sönümleme, çok yollu yayılım gibi faktörler nedeniyle sinyalin genliği ve fazında dalgalanmalar yaşandığında meydana gelir. Sinyalin yedek kopyalarının birden fazla anten üzerinden iletilmesi, en az bir kopyanın güvenilir bir bağlantıyı sürdürmesini sağlamaya yardımcı olur.

2. Geliştirilmiş Bağlantı Güvenilirliği:

 • Transmit Diversity, özellikle radyo kanalının değişmeye yatkın olduğu senaryolarda iletişim bağlantısının güvenilirliğini artırır. Uzaysal alanda çeşitlilik sağlanarak sinyalin tamamının sönümleme nedeniyle kaybolma olasılığı önemli ölçüde azaltılır.

3. Artan Sinyal Gücü:

 • Birden fazla antenin kullanılması, İletim Çeşitliliğinin alıcı uçtaki genel sinyal gücünü iyileştirmesine olanak tanır. Sinyalin bir kopyasında solma veya zayıflama yaşansa bile, diğer kopyalar bunu telafi edebilir ve bu da alınan sinyalin daha sağlam olmasını sağlar.

4. Gelişmiş Kapsam:

 • Transmit Diversity, zorlu radyo ortamlarında bağlantı kalitesini iyileştirerek kapsama alanının artmasına katkıda bulunur. Bu özellikle engellerin olduğu veya yüksek düzeyde sinyal zayıflamasının olduğu alanlarda faydalıdır.

5. Uyarlanabilir Teknikler:

 • İletim Çeşitliliği, çalışmasını gerçek zamanlı kanal koşullarına göre ayarlayarak uyarlanabilir olabilir. Seçim çeşitliliği ve değiştir ve kal çeşitliliği gibi teknikler, performansı optimize etmek için en iyi anten kombinasyonunu dinamik olarak seçer.

İletim Çeşitliliğinin Uygulanması:

1. Alamouti Kodlaması:

 • Alamouti kodlaması, LTE’de İletim Çeşitliliğini uygulamak için yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Aynı verinin iki kopyasının belirli faz ilişkileriyle ardışık iki zaman aralığında gönderilmesini içerir. Alıcı tarafta bu kopyalar orijinal sinyali kurtarmak için birleştirilir.

2. Uzay-Zaman Kodlaması:

 • Uzay-Zaman Kodlaması, İletim Çeşitliliğini birden fazla antene genişleten başka bir tekniktir. Verilerin farklı doğrusal kombinasyonlarının birden fazla anten üzerinden iletilmesini içerir ve alıcıda sinyal kurtarmanın iyileştirilmesini sağlar.

3. Anahtarlamalı İletim Çeşitliliği:

 • Anahtarlamalı İletim Çeşitliliği, kanal koşullarına bağlı olarak birden fazla seçenek arasından en iyi antenin seçilmesini içerir. Sistem, optimum bağlantıyı sürdürmek için antenler arasında dinamik olarak geçiş yapar.

4. Çoklu Giriş Tek Çıkış (MISO):

  Birden fazla verici anteni ve tek bir alıcı anteni içeren
 • MISO konfigürasyonları da İletim Çeşitliliğine katkıda bulunur. Vericideki çoklu antenler uzaysal çeşitlilik sağlayarak güvenilirliği artırır.

Pratik Hususlar:

1. Uyarlanabilir Çalışma:

 • Transmit Diversity sistemleri genellikle uyarlanabilir şekilde çalışır ve yapılandırmalarını alıcı uçtan veya ağdan gelen gerçek zamanlı geri bildirime göre ayarlar. Bu uyarlanabilirlik, değişen kanal koşullarında optimum performansı garanti eder.

2. LTE Ağlarında Uygulama:

 • LTE ağları genellikle radyo erişim teknolojilerinin bir parçası olarak İletim Çeşitliliğini uygular. Baz istasyonunda birden fazla antenin kullanılması, genel ağ optimizasyonuna ve gelişmiş kullanıcı deneyimine katkıda bulunur.

Çözüm:

Sonuç olarak, LTE’deki İletim Çeşitliliği, iletim ucunda birden fazla anteni kullanarak kablosuz iletişimin güvenilirliğini artırmak için çok önemli bir tekniktir. İletim Çeşitliliği, uzaysal artıklık, zayıflamayı azaltma ve uyarlanabilir çalışma ilkeleri aracılığıyla, çeşitli radyo ortamlarında gelişmiş bağlantı kalitesine, kapsama alanına ve genel ağ performansına katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts