LTE’de devir türleri nelerdir?

Aktarma olarak da bilinen aktarım, LTE (Uzun Süreli Evrim) ağlarında, bir mobil cihazın veya Kullanıcı Ekipmanının (UE) bir hücreden veya radyo erişim düğümünden diğerine kesintisiz aktarımını içeren kritik bir süreçtir. Bir UE ağda hareket ederken, sürekli ve kesintisiz iletişimi sürdürmek için devir işlemleri önemlidir. LTE’de her biri belirli senaryoları ele almak ve ağ performansını optimize etmek için tasarlanmış çeşitli aktarım türleri vardır. LTE’deki devir türlerinin ayrıntılı açıklamasını inceleyelim:

1. Frekans içi Devir:

 • Tanım:
  • Frekans içi geçiş, bir UE aynı frekans bandı içinde hareket ettiğinde ve aynı eNodeB’ye (Gelişmiş DüğümB) bağlı kaldığında meydana gelir.
 • Senaryo:
  • Bu tür aktarma tipik olarak bir UE aynı LTE taşıyıcı frekansı içindeki hücreler arasında geçiş yaptığında kullanılır.

2. Frekanslar arası Devir:

 • Tanım:
  • Frekanslar arası geçiş, bir UE farklı taşıyıcı frekanslarda çalışan hücreler arasında hareket ettiğinde gerçekleşir.
 • Senaryo:
  • Bu tür devir, ağın birden fazla taşıyıcı frekansı kullandığı ve bir UE’nin bunlar arasında geçiş yapmasının gerektiği senaryolarda kullanışlıdır.

3. Inter-RAT (Radyo Erişim Teknolojisi) Devri:

 • Tanım:
  • RATlar arası geçiş, bir UE LTE ile GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem) veya UMTS (Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi) gibi diğer radyo erişim teknolojileri arasında hareket ettiğinde meydana gelir.
 • Senaryo:
  • Bu tür bir devir, bir UE’nin LTE kapsama alanı ile eski teknolojilerin hizmet verdiği alanlar arasında geçiş yapması durumunda gereklidir.

4. Yumuşak Devir:

 • Tanım:
  • Yumuşak devir, bir UE’nin hem kaynak hem de hedef hücrelere aynı anda bağlandığı kısa bir örtüşmeyi içerir.
 • Senaryo:
  • Yumuşak devir, UE’nin hücreler arasındaki sınırda olduğu durumlarda avantajlıdır ve ani kesintiler olmadan sürekli bağlantı sağlar.

5. Zor Devir:

 • Tanım:
  • Sert geçiş, hedef hücreyle bağlantı kurulmadan önce kaynak hücreyle bağlantının kısa bir süreliğine kesilmesini içerir.
 • Senaryo:
  • Sert devir, UE’nin hücreler arasında hareket ettiği senaryolar için uygundur ve bağlantıda kısa bir kesintinin kabul edilebilir olduğu senaryolar için uygundur.

6. Moladan Önce Yap Devir Teslimi:

 • Tanım:
  • Ara vermeden önce yap devri, kaynak hücreyle bağlantıyı kesmeden önce hedef hücreyle bağlantı kurar.
 • Senaryo:
  • Bu tür bir devir, çağrının kesilmesi riskini en aza indirir ve ağ koşullarının hedef bağlantının erken kurulmasına izin verdiği senaryolarda faydalıdır.

7. Güvenilmeyen Hedefe Devir:

 • Tanım:
  • Güvenilmeyen bir hedefe devretme, bir UE’nin potansiyel olarak daha düşük güvenlikli veya alışılmadık ağ koşullarına sahip bir hücreye geçtiği senaryoları ifade eder.
 • Senaryo:
  • Bu tür bir devir teslim, iletişimin bütünlüğünü sağlamak için dikkatli kimlik doğrulama ve güvenlik önlemleri gerektirir.

8. X2 Devri:

 • Tanım:
  • X2 devir teslimi, çekirdek ağı kapsamadan eNodeB’ler arasında doğrudan iletişimi içerir.
 • Senaryo:
  • X2 aktarımı, komşu eNodeB’ler arasında hızlı geçişler için etkilidir, gecikmeyi azaltır ve genel performansı artırır.

Çözüm:

LTE ağlarındaki çeşitli aktarım türleri, farklı mobilite senaryolarını ele almak ve UE’lerin hücreler veya radyo erişim teknolojileri arasındaki geçişini optimize etmek için tasarlanmıştır. Frekans içi, frekanslar arası ve RAT’lar arası aktarımlar farklı ağ yapılandırmalarına hitap ederken, yumuşak ve donanım aktarımları geçişler sırasında bağlantıyı yönetmek için seçenekler sunar. Ara vermeden önce yapılan devir teslim işlemleri sürekliliği artırır ve güvenilmeyen hedeflere yapılan devir teslim işlemleri dikkatli güvenlik önlemleri gerektirir. X2 aktarımları, verimli aktarım süreçleri için eNodeB’ler arasında doğrudan iletişimi kolaylaştırır. LTE’deki devir türlerinin çeşitliliği, ağın farklı mobilite senaryolarına uyarlanabilirliğini yansıtarak kesintisiz ve sağlam bir mobil iletişim deneyimine katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts