LTE’de devir kararını kim veriyor?

LTE (Uzun Süreli Evrim) ağlarında, devirlere yönelik karar verme süreci, bir Kullanıcı Ekipmanı (UE) ağ içinde hareket ederken kesintisiz bağlantı sağlamak için çeşitli birimlerin birlikte çalışmasını içerir. Devir teslim kararı, güvenilir ve verimli bir bağlantıyı sürdürmenin kritik bir yönüdür. LTE’de devir kararlarının alınmasında yer alan varlıklar arasında UE, kaynak eNodeB (eNB), hedef eNB ve Gelişmiş Paket Çekirdeği (EPC) içindeki Mobilite Yönetim Varlığı (MME) yer alır.

1. UE (Kullanıcı Ekipmanı):

Ölçüm Raporlaması:

  • UE, radyo ortamını sürekli olarak izler ve sinyal gücü, kalitesi ve diğer parametrelerle ilgili ölçümleri hizmet veren eNB’ye bildirir. Bu ölçümler, komşu hücrelerin potansiyel aktarımlara uygunluğunun değerlendirilmesine yardımcı olur.

Olay Tetikleyicileri:

  • UE, hizmet veren eNB’ye güvenilir bir bağlantıyı sürdürmek için bir geçişin gerekli olabileceğini belirtmek için sinyal gücünde veya kalitesinde önemli bir değişiklik gibi olay tetikleyicilerini kullanır.

2. Kaynak eNB (eNodeB’ye Hizmet Veriyor):

Ölçüm Analizi:

  • Hizmet veren eNB, UE’den ölçüm raporları alır ve mevcut bağlantının kalitesini ve diğer hücrelerin kullanılabilirliğini değerlendirmek için bunları analiz eder.

Devir Tetikleyici:

  • Ölçüm analizine ve önceden tanımlanmış devir politikalarına dayanarak, hizmet veren eNB, devir işleminin gerekli olup olmadığına karar verir. Koşullar devir kriterlerini karşılıyorsa, hizmet veren eNB, devir teslim hazırlık sürecini tetikler.

Komşu Hücre Bilgisi:

  • Hizmet veren eNB, radyo özellikleri ve bu hücreler üzerindeki yük de dahil olmak üzere komşu hücreler ve onların yetenekleri hakkında bilgiye sahiptir. Bu bilgi devir teslim karar verme sürecinde dikkate alınır.

3. Hedef eNB (Hedef eNodeB):

Devir Hazırlığı:

  • Hedef eNB, kaynakları tahsis ederek ve UE’ye hizmet etme yeteneğini doğrulayarak devir teslime hazırlanma sürecine dahil olur. Hedef eNB, sorunsuz bir aktarım için gerekli bilgileri paylaşmak üzere kaynak eNB ile iletişim kurar.

Devirin Gerçekleştirilmesi:

  • Devir hazırlıkları tamamlandığında, hedef eNB UE ile iletişimi devralır ve devir işlemi gerçekleşir. Kullanıcı düzlemi ve kontrol düzlemi hedef eNB’ye yönlendirilir.

4. MME (Hareketlilik Yönetimi Kuruluşu):

Koordinasyon ve Yetkilendirme:

  • MME, kaynak ve hedef eNB’ler arasındaki devir prosedürünü koordine etmekten sorumludur. Devir işlemine izin verir ve eNB’ler arasında önemli bilgilerin alışverişini kolaylaştırır.

İzleme Alanı Güncellemesi:

  • MME, UE için izleme alanı bilgisini güncelleyerek, devir sonrasında ağın UE’nin yeni konumundan haberdar olmasını sağlar.

Devir Kararının İncelenmesi:

  • MME, devir kararlarını optimize etmek için ek bağlam sağlayarak, üst düzey ağ politikalarını ve koşullarını dikkate alarak devir kararına katkıda bulunabilir.

Çözüm:

LTE’deki devir kararı, UE’yi, hizmet veren eNB’yi, hedef eNB’yi ve MME’yi içeren ortak bir çabadır. Karar, UE’den gelen sürekli ölçüm raporlarına, hizmet veren eNB’nin analizine, hedef eNB ile koordinasyona ve MME’nin genel yönetimine dayanmaktadır. Bu işbirlikçi yaklaşım, LTE ağı içindeki mobilite sırasında kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için devir işlemlerinin verimli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Recent Updates

Related Posts