LTE’DE ÇOK TAŞIYICI TEKNOLOJİLER

LTE’de çoklu erişim için çoklu taşıyıcı yaklaşımını benimsemek ilk büyük tasarım tercihiydi. Çoklu erişim şemalarının seçimi Aralık 2005’te yapıldı; aşağı bağlantı için OFDMA ve yukarı bağlantı için SC-FDMA seçildi.
Bu şemaların her ikisi de, Şekilde

‘de şematik olarak gösterildiği gibi, sistemdeki esnekliğin yeni bir boyutu olarak frekans alanını açar.

 
OFDMA, çok esnek bir çoklu erişim şeması sağlamak için çoklu taşıyıcı teknolojisi OFDM’yi genişletir. OFDMA’da, mevcut bant genişliğinin alt bölümü, alt taşıyıcıların birden fazla kullanıcı arasında paylaşılmasında kullanılır.
Sonuç olarak elde edilen bu esneklik çeşitli şekillerde kullanılabilir:
• Temel sistem parametrelerini veya ekipman tasarımını değiştirmeden farklı spektrum bant genişlikleri kullanılabilir.
• Değişken bant genişliğine sahip iletim kaynakları farklı kullanıcılara tahsis edilebilir ve frekans alanında serbestçe programlanabilir.
• Kesirli frekansın yeniden kullanımı ve hücreler arasındaki girişim koordinasyonu kolaylaştırılmıştır.
SC-FDMA önemli ölçüde daha düşük bir PAPR’ye sahiptir. Bu nedenle, mobil terminal vericisi için aşırı maliyetten kaçınırken ve yukarı bağlantı ile aşağı bağlantı arasında makul derecede bir ortak noktayı korurken, yukarı bağlantının çoklu taşıyıcı teknolojisinin avantajlarından nasıl yararlanabileceği ikilemini bir dereceye kadar çözer.
teknolojiler
Recent Updates

Related Posts