LTE Olası Boyutlandırma Konseptleri

LTE Olası Boyutlandırma Konseptleri

LTE ağ boyutlandırma, kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve performans hedeflerini karşılamak için ağın çeşitli yönlerinin planlanmasını ve optimize edilmesini içerir. LTE’deki bazı temel boyutlandırma kavramları şunlardır:

 1. Kapsama Boyutlandırması:
  • Hücre Boyutu: Beklenen trafik yoğunluğu, arazi ve parazit hususlarına göre her bir hücrenin kapsama alanını belirleyin.
  • Anten Yapılandırması: İstenilen kapsama alanı ve kapasiteyi elde etmek için uygun anten tipini ve yapılandırmasını seçin.
 2. Kapasite Boyutlandırması:
  • Trafik Modelleme: Abone yoğunluğu, veri kullanım kalıpları ve öngörülen büyüme gibi faktörleri dikkate alarak her hücrede beklenen trafiği tahmin edin.
  • Verim Gereksinimleri: Farklı hizmetleri (ör. ses, video, veri) hesaba katarak ağı, beklenen veri aktarım gereksinimlerini karşılayacak şekilde boyutlandırın.
 3. Frekans ve Bant Genişliği Boyutlandırma:
  • Spektrum Tahsisi: Frekans bantlarını mevcut spektruma, düzenleyici gerekliliklere ve girişim hususlarına göre hücrelere ve taşıyıcılara tahsis edin.
  • Kanal Bant Genişliği: Kapsama ve kapasite arasındaki dengeyi göz önünde bulundurarak her taşıyıcı için kanal bant genişliğine karar verin.
 4. Girişim Boyutlandırması:
  • Girişim Analizi: Komşu hücrelerden ve bitişik frekans bantlarından kaynaklanan potansiyel girişimi değerlendirin.
  • Girişim Koordinasyonu: Frekans yeniden kullanım planlaması ve güç kontrol algoritmaları gibi parazit azaltma tekniklerini uygulayın.
 5. Devir Boyutlandırması:
  • Hareketlilik Modelleri: Devir parametrelerini boyutlandırmak için beklenen kullanıcı hareketlilik modellerini analiz edin.
  • Devir Algoritmaları: Devir performansını optimize etmek için histerezis, tetikleme süresi ve devir marjları dahil devir parametrelerini tanımlayın.
 6. Hizmet Kalitesi (QoS) Boyutlandırması:
  • Hizmet Farklılaştırma: Ağı, farklı hizmetler (ör. ses, video akışı, web’de gezinme) için QoS gereksinimlerini karşılayacak şekilde boyutlandırın.
  • Paket Gecikmesi ve Kaybı: Ağın, kabul edilebilir paket gecikmesi ve kaybı kriterlerini karşılayacak şekilde boyutlandırıldığından emin olun.
 7. Ana Taşıma Boyutlandırması:
  • Ana Taşıma Kapasitesi: Ana taşıyıcı ağını birden fazla hücreden beklenen trafiği yönetecek şekilde boyutlandırın.
  • Fiber veya Mikrodalga Bağlantıları: Kapasite ve coğrafi hususlara göre uygun ana taşıyıcı teknolojisini (fiber, mikrodalga) seçin.
 8. Hücre Yoğunluğu ve Frekansın Yeniden Kullanımı:
  • Hücre Planlama: İstenilen kapasiteye ve kapsama alanına ulaşmak için en uygun hücre yoğunluğunu belirleyin.
  • Frekans Yeniden Kullanım Modeli: Paraziti en aza indirirken spektral verimliliği en üst düzeye çıkarmak için frekansın yeniden kullanım modelini tanımlayın.
 9. Çekirdek Ağ Boyutlandırması:
  • Paket Çekirdeği Kapasitesi: Beklenen sinyalleme ve veri trafiğini yönetecek şekilde Geliştirilmiş Paket Çekirdeği’ni (EPC) boyutlandırın.
  • Ağ Geçidi Kapasitesi: Hizmet Ağ Geçidinin (SGW) ve PDN Ağ Geçidinin (PGW) kullanıcı veri trafiğini yönetecek şekilde uygun şekilde boyutlandırıldığından emin olun.
 10. Dayanıklılık ve Artıklık:
  • Yedeklilik Planlaması: Ağ güvenilirliğini artırmak için ağ öğesi yedekliliğini planlayın.
  • Felaket Kurtarma: Felaket kurtarma ve ağ restorasyonu için planlar geliştirin.
 11. VoLTE (LTE üzerinden Ses) Boyutlandırma:
  • VoLTE Kapasitesi: Çağrı kurulum süresi, ses kalitesi ve aktarma performansı gibi faktörleri dikkate alarak ağı VoLTE trafiğini destekleyecek şekilde boyutlandırın.
  • Kodek Seçimi: Ses kalitesini ve ağ kapasitesini dengelemek için uygun ses codec’lerini seçin.

Bu boyutlandırma kavramları, performans gereksinimlerini karşılayan, güvenilir bağlantı sağlayan ve mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanan bir LTE ağı tasarlamak için çok önemlidir. Belirli parametreler ve hususlar, ağ operatörünün hedeflerine, dağıtım senaryosuna ve teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Recent Updates

Related Posts