LTE OFDMA ve Downlink Çerçeve Yapısı Detayları

LTE OFDMA ve Downlink Çerçeve Yapısı Ayrıntıları

  • Downlink OFDMA zaman-frekans çoğullaması
  • LTE Spektrum Esnekliği ve Bant Genişliği
  • FDD downlink çerçeve yapısı ayrıntılı
  • TDD çerçeve yapısı

LTE (herhangi bir OFDM/OFDMA) bandı birden fazla küçük aralıklı kanaldan oluşur ve bu küçük kanalların her birine “Alt Taşıyıcı” adını veriyoruz. Kanal ile bir sonraki kanal arasındaki boşluk, LTE bandının sistem bant genişliğinden bağımsız olarak her zaman aynıdır. Yani LTE kanalının sistem bant genişliği değiştiğinde kanal sayısı (alt taşıyıcı) değişir ancak kanallar arasındaki boşluk değişmez.

S> Bir alt taşıyıcı ile bir sonraki alt taşıyıcı arasındaki boşluk nedir? A> 15 Khz

S> 20 Mhz LTE bandı için kanal(alt taşıyıcı) sayısı nedir? A> 1200 alt taşıyıcı.

S> 10 Mhz LTE bandı için kanal(alt taşıyıcı) sayısı nedir? A> 600 alt taşıyıcı.

S> 5 Mhz LTE bandı için kanal(alt taşıyıcı) sayısı nedir? A> 300 alt taşıyıcı.

Alt taşıyıcılar ve bunun sistem bant genişliğiyle ilişkisi hakkında bir fikrin var mı?

Şimdi yatay eksenin temel birimleri olan zaman tanım kümesine bakalım. Zaman alanının minimum birimi 66,7 us olan bir Semboldür. Bant genişliği ne olursa olsun sembol uzunluğu değişmez. Zaman alanı söz konusu olduğunda birkaç başka yapımız da vardır. Zaman alanındaki en büyük birim, her biri 10 ms uzunluğunda olan bir çerçevedir. Çerçevelerin her biri 1 ms uzunluğunda 10 alt çerçeveden oluşmaktadır. Alt çerçevelerin her biri, her biri 0,5 ms uzunluğunda 2 yuvadan oluşur. Yuvaların her biri, her biri 66,7 ABD olan 7 sembolden oluşur. Bunu aklımızda tutarak ölçeği ters yönde düşünelim.

S> Bir slotta kaç sembol var? A> 7 sembol.

S> Bir alt çerçevede kaç sembol var? A> 14 sembol.

S> Bir çerçevede kaç tane yuva var? A> 20 yuva.

Şimdi hem zaman alanından (yatay eksen) hem de frekans alanından (dikey eksen) oluşan birimlere bakalım. Bu tür birime iki boyutlu birim diyelim.

Minimum iki boyutlu birim, zaman alanında bir sembol ve frekans alanında bir alt taşıyıcıdan oluşan kaynak elemanıdır. Diğer bir iki boyutlu birim ise zaman alanında bir slot ve frekans alanında 12 alt taşıyıcıdan oluşan kaynak bloğudur (RB). Kaynak Bloğu (RB), LTE’de hem protokol tarafı hem de RF ölçüm tarafı için en önemli birimlerdir.

Recent Updates

Related Posts