LTE MIMO’da Kanalın Etkileri

LTE MIMO’da Kanalın Etkileri

Kanalın etkisini anlamak için, baz istasyonu alıcısının aynı MIMO alıcısında evrensel alanlardaki birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu, ancak aynı zamanda birden fazla kullanıcıdan aynı anda veri alması gerektiğini varsayalım. MIMO UM açısından her sinyal ayrı bir UE’den türetilir çünkü her sinyal tamamen bağımsız bir kanaldır, biraz farklı güç seviyeleri ve farklı zamandır. Bu özellikler, RF sinyal üreteci ile birlikte bir MIMO alıcısını (PxB) tarayan Agilent N5106A’ya benzetilebilir.

Test : LTE MIMO’da Kanalın Etkileri

Test Yapılandırması ENB alıcı yapılandırması UE’den farklıdır. UE normal olarak yukarı bağlantı paketindeki hata raporlarını test sistemine geri gönderir ve baz istasyonu ekipmanının uygun demodüle edilmiş çıkış sinyalinin mevcut olması daha olasıdır.

MIMO kanal ayrımının kurtarılmasının, gürültü ve girişim varlığında sinyalin çeşitli bileşenlerini içerdiğini unutmayın. İletilen sinyaller dik olduğunda, ancak çok fazla sinyal bağlantı yolu elde ettiğinizde, radyasyon alıcıları sinyaller arasındaki farkı azaltabilir.

Normal Çalışma: LTE MIMO’da Kanalın Etkileri

Normal çalışmada, alıcının karmaşık işlemlerle uğraşması ve kanalı değiştirmesi gerekecektir, ancak temel bant genişliği eyleminin uygun olduğundan emin olmak istiyorsanız, bu tür yollarla kanal solması testi tekrarlanamaz. Faz farklılıklarından oluşturulan ve yollar için basit olan sönümleme kanalı, alıcının kapasite sınırını kontrol etmek için tasarlanabilecek deterministik sinyal sağlar. Kanala gürültü eklemek kolaylıkla bir kontrol sinyali oluşturabilir, burada bazı alt taşıyıcılar diğer demodülasyonlardan daha zordur.

Çift fazlı hat kaynağının standart RF bant genişliğini ve geçici durumunu test etmek için ortak bir referans frekans sinyali ve çerçeve senkronizasyonu yoluyla elde edilebilecek çoğu uygulama için yeterlidir.

Affects of the Channel in LTE MIMO

Gerekirse, gösterildiği gibi sönümleme konfigürasyonu, Agilent N5106A MIMO alıcısını kullanan bağımsız sabit çıkışlı analog veya dijital test cihazından daha fazla yol sunar.

Direct MIMO: LTE MIMO’da Kanalın Etkileri

Doğrudan MIMO eşlemesi için, açık döngü test sinyalleri arasındaki test fazı ilişkisi alıcıyı etkilemez, çünkü sinyaller, oluşacak vektörün iki katı eklenerek bağlanmak için diktir. Kapalı döngü sisteminde, kanal örneklendiğinde test sinyallerinin fazı sabit olmalı, böylece ilk bağlantı katsayıları hesaplanıp uygulanabilmelidir. Bu durum sistemin fazdan daha kararlı olmasını gerektirebilir.

Belirli bir performans modülatörüne ulaşmak için gereken SNR’yi belirlemek için kanal koşulu sayısı kullanılabilir. Sayı durumu, performans kanalının bileşik bir ölçüsüdür. MIMO’nun her katmanı aslında farklı performansa sahip olabilir.

Recent Updates

Related Posts