LTE KPI -Referans Sinyali Alınan Güç (RSRP)

Referans sinyali alınan gücü (RSRP), Referans Sinyalinin sinyal seviyesini tanımlar. Göz önünde bulundurulan ölçüm frekansı bant genişliği dahilinde hücreye özgü referans sinyallerini taşıyan kaynak elemanlarının güç katkıları üzerinden doğrusal ortalama olarak tanımlanır.

RSRP için Tasarım KPI’sı:

10MHz Kanal Bant Genişliği (700MHz ve AWS): -113dBm

5MHz Kanal Bant Genişliği (700MHz ve AWS): -113 dBm

LTE tasarım hizmet alanı Kümesi veya Poligonunun ağırlıklı ortalamasının minimum %95’i yukarıda belirtilen RSRP hedeflerini karşılamalıdır. %95 kriteri, trafiğin yayılması için kullanılan aynı yoğunluk ağırlıklarını kullanan bir ağırlıklandırmaya dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen hedef, etkinleştirilen bina içi kayıplar başına atanan bina içi kayıp değerleri dikkate alındıktan sonradır.

AWS’ye yönelik hedefler yalnızca AWS tasarımının bağımsız bir tasarım olarak yürütüldüğü ve mevcut 700 MHz katmanlı LTE ağı üzerinde izole edilmiş bir sıcak nokta kapasitesi katmanı olarak kullanılmadığı durumlarda geçerlidir.

Recent Updates

Related Posts