LTE Ağ Mimarisi Nasıl?

LTE/EPC mimarisi, sistemi paket veri aktarımı için optimize etme hedefiyle yönlendirilir.

LTE/EPC’de devre anahtarlamalı bileşen bulunmadığını unutmayın.
Radyo erişim ağı ile çekirdek ağ arasındaki ara bağlantıda yeni bir yaklaşım var. EPS mimarisi bir EPC (Paket Çekirdek Ağı, aynı zamanda EPC olarak da anılır) ve bir eUTRAN LTE Radyo Erişim Ağından (LTE olarak da anılır) oluşur.
CN, harici paket IP ağlarına erişim sağlar ve boş (kamplanmış) ve aktif terminaller için CN ile ilgili bir dizi işlevi (örn. QoS, güvenlik, mobilite ve terminal içerik yönetimi) gerçekleştirir. RAN, radyo arayüzü ile ilgili tüm işlevleri yerine getirir.

LTE/EPC radyo erişim ağı – Geliştirilmiş UTRAN (E-UTRAN) – yalnızca Düğüm B’leri içerecektir. Artık RNC sağlanmıyor. Bu, geliştirilmiş Düğüm B’lerin radyo yönetimi işlevselliğini devraldığı anlamına gelir.

Bu, radyo yönetimini daha hızlı hale getirecek ve ağ mimarisini daha basit hale getirecektir. EUTRAN, taşıma katmanı olarak yalnızca IP’yi kullanır. EPC’nin arkasında bir veya daha fazla IP ağı takip edilir. Bunun önemli bir örneği, özellikle LTE’nin QoS farkındalığından yararlanabilecek IMS olacaktır.

Recent Updates

Related Posts