Hangisi önce geldi 4G mi yoksa LTE mi?

“4G” ve “LTE” terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılır, ancak aralarındaki farkları anlamak önemlidir. “4G” (4. Nesil), çeşitli gelişmiş kablosuz iletişim teknolojilerini kapsayan geniş bir terimdir. LTE (Uzun Vadeli Evrim) ise 4G şemsiyesi altına giren spesifik bir teknolojidir. Ayrıntılı bir açıklama sağlamak için bu teknolojilerin tarihsel zaman çizelgesini ve evrimini inceleyelim:

1. 4G (4. Nesil):

Arka plan:

 • 4G kavramı, 3G’nin (3. Nesil) yerini alacak şekilde tasarlanan yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisi olarak ortaya çıktı. Amaç, mobil iletişim için daha yüksek veri hızları, gelişmiş ağ kapasitesi ve gelişmiş performans sağlamaktı.

Anahtar görevler:

 • Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), 4G olarak kabul edilecek teknolojiler için belirli performans kriterleri tanımladı. Bu kriterler arasında en yüksek veri hızları, spektral verimlilik ve kesintisiz aktarım gibi gelişmiş özellikler yer alıyordu.

4G’yi İddia Eden İlk Teknolojiler:

 • WiMAX ve LTE dahil olmak üzere birçok teknoloji başlangıçta 4G olarak pazarlanıyordu. Ancak bu teknolojiler ITU’nun 4G’ye ilişkin orijinal kriterlerini tam olarak karşılamadı.

ITU’nun IMT-İleri Standardı:

 • Karışıklığı gidermek için ITU, gerçek 4G teknolojilerinin gereksinimlerini belirten IMT-Advanced standardını tanıttı. Bu standart, daha yüksek veri hızları ve gelişmiş performans sunabilen gelişmiş kablosuz ağlara zemin hazırlıyor.

2. LTE (Uzun Vadeli Gelişim):

Gelişim:

  Özellikle Uzun Vadeli Evrim olarak bilinen
 • LTE, IMT-Advanced’in gereksinimlerini karşılamak ve dolayısıyla gerçek bir 4G teknolojisi olarak tanınmak için bir standart olarak geliştirildi.

LTE Standartlarının Yayımlanması:

 • LTE standartları, birden fazla telekomünikasyon standardı kuruluşunu içeren işbirlikçi bir girişim olan 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) tarafından geliştirildi.

Ticari Dağıtım:

 • LTE ağları 2009 civarında ticari dağıtıma başladı ve kablosuz iletişim teknolojisinde önemli bir ilerlemeye işaret etti. LTE, veri hızları, gecikme ve genel ağ performansı açısından selefi 3G’ye göre önemli iyileştirmeler sundu.

LTE’nin Temel Özellikleri:

 • LTE, verimli spektrum kullanımı için OFDMA (Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim), iyileştirilmiş veri hızları için MIMO (Çoklu Giriş Çoklu Çıkış) ve gelişmiş modülasyon şemaları dahil olmak üzere birçok temel özelliği tanıttı.

Göç Yolu:

 • LTE, 3G’den daha gelişmiş bir 4G teknolojisine geçiş yapan ağ operatörleri için bir geçiş yolu sağladı. Geçiş döneminde her iki teknolojinin bir arada bulunmasına olanak sağladı.

LTE-Advanced ve LTE-Advanced Pro ile evrim:

 • LTE, LTE-Advanced ve LTE-Advanced Pro dahil olmak üzere sonraki sürümlerle gelişmeye devam etti ve taşıyıcı toplama, gelişmiş MIMO ve daha yüksek dereceli modülasyon şemaları desteği gibi ek özellikler sundu.

Çözüm:

Özetle, “4G” terimi dördüncü nesil kablosuz iletişim teknolojisinin daha geniş konseptini temsil etmektedir. Spesifik bir teknoloji olarak LTE, ITU’nun gerçek 4G standartları için belirlediği kriterleri karşılamak üzere geliştirildi. 4G statüsünü talep eden teknolojilerin pazarlanması, IMT-Advanced standardının nihai hale getirilmesinden önce gerçekleşirken, LTE, gelişmiş yetenekler sunarak ve kablosuz iletişim yeteneklerini önemli ölçüde geliştirerek gerçek 4G ortamında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla bir 4G teknolojisi olarak LTE, 4G’nin kavramsallaştırılması ve IMT-Advanced standardının oluşturulmasından sonra ortaya çıkmıştır.

Recent Updates

Related Posts