GPRS arayüzleri nelerdir?

Genel Paket Radyo Hizmeti (GPRS), GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem) ağlarının yeteneklerini artıran paket anahtarlamalı bir mobil veri hizmetidir. GPRS, farklı ağ elemanları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak, verimli veri iletimi ve koordinasyonu sağlamak için bir dizi arayüze dayanır. GPRS mimarisindeki temel arayüzleri inceleyelim:

1. Gb Arayüzü:

 • SGSN ve BSS arasında:
  • Gb arayüzü, Hizmet Veren GPRS Destek Düğümünü (SGSN), GSM/EDGE (Mobil İletişim için Küresel Sistem/GSM Evrimi için Geliştirilmiş Veri Hızları) ağındaki Baz İstasyonu Sistemine (BSS) bağlar. SGSN ve BSS arasında paket anahtarlamalı veri alışverişinden sorumludur.

2. Gr Arayüzü:

 • SGSN ve HLR arasında:
  • Gr arayüzü, Hizmet Veren GPRS Destek Düğümünü (SGSN) GSM/UMTS Çekirdek Ağındaki Ev Konumu Kaydına (HLR) bağlar. Abone verileri, kimlik doğrulama ve konum güncellemeleriyle ilgili bilgi alışverişi için gereklidir.

3. Gs Arayüzü:

 • SGSN ve MSC/VLR arasında:
  • Gs arayüzü, Hizmet Veren GPRS Destek Düğümünü (SGSN), GSM/UMTS Çekirdek Ağındaki Mobil Anahtarlama Merkezine (MSC) ve Ziyaretçi Konum Kaydına (VLR) bağlar. Sesli aramalar gibi devre anahtarlamalı hizmetler ile SGSN tarafından sağlanan paket anahtarlamalı hizmetler arasında koordinasyonu sağlar.

4. Gi Arayüzü:

 • SGSN ve Harici Paket Veri Ağları Arasında:
  • Gi arayüzü, Hizmet Veren GPRS Destek Düğümünü (SGSN) İnternet gibi harici paket veri ağlarına bağlar. SGSN’nin paket anahtarlamalı veri trafiğini harici ağlara yönlendirmesine olanak tanıyarak kullanıcılara internet erişimi ve diğer paket veri hizmetleri sağlar.

5. Gn Arayüzü:

 • SGSN ve GGSN arasında:
  • Gn arayüzü, Hizmet Veren GPRS Destek Düğümünü (SGSN) GSM/UMTS Çekirdek Ağındaki Ağ Geçidi GPRS Destek Düğümüne (GGSN) bağlar. Paket anahtarlamalı hizmetlerin sağlanmasını destekleyen, SGSN ile GGSN arasında kullanıcı verilerinin aktarımı ve sinyalizasyon için çok önemlidir.

6. Gp Arayüzü:

 • GGSN ve Harici Paket Veri Ağları Arasında:
  • Gp arayüzü, Ağ Geçidi GPRS Destek Düğümünü (GGSN) İnternet gibi harici paket veri ağlarına bağlar. Kullanıcı verilerinin GGSN ile dış ağlar arasında aktarımını sağlayarak internet erişimini ve diğer paket anahtarlamalı hizmetleri kolaylaştırır.

7. Gb Arayüzü:

 • BSS ve SGSN arasında:
  • Gb arayüzü, BSS (Baz İstasyonu Sistemi) ile SGSN arasındaki iletişimden sorumludur. Radyo erişim ağı (BSS) ile çekirdek ağ (SGSN) arasında paket anahtarlamalı veri aktarımını kolaylaştırır.

8. Gd Arayüzü:

 • MSC ve HLR arasında:
  • Gd arayüzü, Mobil Anahtarlama Merkezini (MSC) GSM/UMTS Çekirdek Ağındaki Ev Konumu Kaydına (HLR) bağlar. Sesli aramalar gibi devre anahtarlamalı hizmetlerle ilgili sinyal ve kullanıcı verilerinin alışverişi için kullanılır.

9. Ga Arayüzü:

 • GGSN ve Harici Paket Veri Ağları Arasında:
  • Ga arayüzü, GGSN (Gateway GPRS Support Node) ile harici paket veri ağları arasındaki iletişim için kullanılır. Paket anahtarlamalı verilerin yönlendirilmesi için GGSN’nin İnternet dahil harici ağlara bağlanmasına olanak tanır.

10. Gs Arayüzü:

 • SGSN ve MSC/VLR arasında:
  • Gs arayüzü, Hizmet Veren GPRS Destek Düğümünü (SGSN), GSM/UMTS Çekirdek Ağındaki Mobil Anahtarlama Merkezine (MSC) ve Ziyaretçi Konum Kaydına (VLR) bağlar. SGSN tarafından sağlanan devre anahtarlamalı servisler ve paket anahtarlamalı servislerin koordinasyonunu destekler.

11. Gc Arayüzü:

 • MSC ile Şarj Ağ Geçidi Arasında:
  • Gc arayüzü Mobil Anahtarlama Merkezini (MSC) Şarj Ağ Geçidine bağlar. Faturalandırma amacıyla ücretlendirmeyle ilgili bilgilerin toplanması ve paylaşılmasıyla ilgilenir.

12. Gr Arayüzü:

 • HLR ve VLR arasında:
  • Gr arayüzü, Ev Konumu Kaydını (HLR) GSM/UMTS Çekirdek Ağındaki Ziyaretçi Konum Kaydına (VLR) bağlar. Kullanıcı konumu güncellemeleri ve kimlik doğrulamayla ilgili abone verilerinin ve bilgilerinin alışverişini kolaylaştırır.

Özet olarak GPRS mimarisi, çeşitli ağ elemanları arasındaki iletişimi ve koordinasyonu kolaylaştırmak için bir arayüz ağına dayanır. Bu arayüzler, paket anahtarlamalı veri hizmetlerinin desteklenmesinde, kullanıcıların internete erişmesine, e-posta gönderip almasına ve mobil ağlar üzerinden diğer veri yoğun uygulamaları kullanmasına olanak sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır.

Recent Updates

Related Posts