Fiziksel kanal ve mantıksal kanal nedir?

Fiziksel kanal, bakır teller, optik fiberler veya kablosuz yayın dalgaları gibi verilerin iletildiği gerçek ortamı veya yolu ifade eder. Buna karşılık mantıksal kanal, bir iletişim sistemi içindeki verileri düzenlemek ve yönetmek için kullanılan, çoğullamaya, hata işlemeye, önceliklendirmeye ve verimli veri akışına olanak tanıyan sanal veya kavramsal bir kanaldır. Fiziksel kanallar somut kanallardır; mantıksal kanallar ise veri organizasyonu ve yönetimi için daha yüksek düzeyde bir soyutlama sağlar.

Fiziksel kanal ve mantıksal kanal nedir?

Her birinin ayrıntılarına bakalım:

Fiziksel Kanal:

Fiziksel kanal, bir iletişim sisteminde verilerin iletildiği gerçek ortamı veya yolu ifade eder. Göndericiyi ve alıcıyı birbirine bağlayan fiziksel altyapıyı temsil eder. Fiziksel kanallar, iletişim sisteminin türüne bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterebilir ancak burada bazı yaygın örnekler verilmiştir:

  • Bakır Teller: Bunlar genellikle geleneksel telefon hatlarında elektrik sinyallerinin iletilmesi için kullanılır.
  • Optik Fiber: Optik fiberler veri iletmek için ışık sinyallerini kullanır ve yüksek hızlı internet bağlantıları ve uzun mesafeli iletişim için yaygın olarak kullanılır.
  • Kablosuz Kanallar: Kablosuz iletişimde fiziksel kanal, Wi-Fi veya hücresel ağlarda olduğu gibi radyo sinyallerinin içinden geçtiği yayın dalgalarını içerir.
  • Koaksiyel Kablolar: Kablolu televizyon ve geniş bant internet bağlantılarında kullanılır.

Fiziksel kanallar ham verilerin göndericiden alıcıya taşınmasından sorumludur. Genellikle bant genişliği, kapasite, sinyal gücü ve yayılma özellikleri gibi özelliklerle karakterize edilirler.

Mantıksal Kanal:

Mantıksal kanal ise fiziksel kanallardan daha yüksek düzeyde soyutlamayla çalışan sanal veya kavramsal bir kanaldır. Mantıksal kanallar, bir iletişim sistemi içerisinde verilerin organizasyonunu ve yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Mantıksal kanalların bazı önemli yönleri şunlardır:

  • Veri Organizasyonu: Mantıksal kanallar, verileri farklı akışlara veya türlere göre düzenlemek için kullanılır. Örneğin hücresel bir ağda mantıksal kanallar, ses kanallarını, kontrol kanallarını ve veri kanallarını içerebilir.
  • Çoğullama: Mantıksal kanallar, birden fazla veri türünün tek bir fiziksel kanalda çoğaltılmasına (birleştirilmesine) olanak tanır. Bu, mevcut bant genişliğinin verimli kullanılmasını sağlar.
  • Hata İşleme: Mantıksal kanallar, veri bütünlüğünü sağlamak için hata kontrolü ve düzeltme mekanizmaları içerebilir.
  • Önceliklendirme: Farklı mantıksal kanalların farklı öncelikleri olabilir, bu da belirli veri türlerinin diğerlerine göre öncelikli olmasına olanak tanır.

Temelde mantıksal kanallar, temeldeki fiziksel kanalların ayrıntılarını soyutlayarak bir iletişim sistemi içindeki veri akışını yönetmenin bir yolunu sağlar.

Özetle, fiziksel kanallar verinin iletildiği somut yollardır; mantıksal kanallar ise bir iletişim sistemi içerisinde verilerin düzenlenmesine, çoğullanmasına ve yönetilmesine yardımcı olan soyut varlıklardır.

Recent Updates

Related Posts