Fiziksel downlink paylaşımlı kanal 5G nedir?

Fiziksel downlink paylaşımlı kanal 5G nedir?

Fiziksel Downlink Paylaşımlı Kanalı (PDSCH), 5G kablosuz iletişim sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Verilerin baz istasyonundan (eNodeB veya gNodeB) kullanıcı ekipmanına (UE) veya mobil cihaza iletilmesinde önemli bir rol oynar. 5G’deki PDSCH’yi ayrıntılı olarak anlamanızı sağlamak için temel yönlerini, işlevlerini ve özelliklerini inceleyelim.

1. PDSCH’nin Amacı:

Fiziksel Downlink Paylaşımlı Kanalın (PDSCH) temel amacı, 5G kablosuz iletişim sisteminde kullanıcı verilerini ve kontrol bilgilerini ağ altyapısından (baz istasyonu) kullanıcı ekipmanına (UE) taşımaktır. Tek noktaya yayın kanalıdır, yani aynı anda belirli bir kullanıcıya veya UE’ye hizmet eder. PDSCH üzerinden iletilen veriler; video, web’de gezinme, indirmeler ve kullanıcıya özel diğer içerik gibi şeyleri içerir.

2. Paylaşılan Kaynak:

PDSCH’deki “paylaşılan” terimi, bu kanalın aynı hücre veya kapsama alanı içindeki birden fazla UE arasında paylaşılan bir kaynak olduğunu belirtir. Birden fazla UE, PDSCH’yi aynı anda kullanabilir, ancak baz istasyonu, adaleti ve verimli kaynak tahsisini sağlamak için gelişmiş planlama tekniklerini kullanır.

3. PDSCH’nin Temel Özellikleri:

 • Modülasyon ve Kodlama: PDSCH verileri, güvenilir ve verimli veri iletimini sağlamak için modüle edilir ve kodlanır. 5G’de yüksek veri hızlarına ulaşmak için 256-QAM (Dörtlü Genlik Modülasyonu) gibi gelişmiş modülasyon şemaları kullanılır.
 • Dinamik Tahsis: PDSCH kaynakları, mevcut ağ koşullarına, kablosuz kanalın kalitesine ve her bir UE’nin veri gereksinimlerine göre dinamik olarak tahsis edilir. Bu dinamik tahsis, ağ verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için kaynakların kullanıcılar arasında en iyi şekilde dağıtılmasını sağlar.
 • Hata Düzeltme: Kanal bozuklukları ve gürültüyle mücadele etmek için, LDPC (Düşük Yoğunluklu Parite Kontrolü) ve Polar kodları gibi hata düzeltme kodlama teknikleri PDSCH verilerine uygulanır. Bu kodlar veri aktarımının güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.
 • Hüzmeleme: 5G’de, hüzmeleme, iletilen sinyali belirli UE’ye odaklamak, sinyal gücünü artırmak ve genel sistem kapasitesini iyileştirmek için kullanılır. Hüzme oluşturma, UE’nin konumunu izlemek için uyarlanabilir ve elektronik olarak yönlendirilebilir.
 • Massive MIMO: PDSCH’nin performansını artırmak için Çoklu Giriş Çoklu Çıkış (MIMO) teknolojisi kullanılır. Devasa MIMO, baz istasyonunda çok sayıda antenin kullanılmasını içerir; bu da uzaysal çoğullamayı, gelişmiş sinyal kalitesini ve artan kapasiteyi mümkün kılar.
 • Frekans Bantları: PDSCH, 6 GHz altı ve mmWave bantları dahil olmak üzere çeşitli frekans bantlarında çalışır. Farklı frekans bantları, farklı yayılma özellikleri ve veri hızları sunarak operatörlerin 5G’yi farklı senaryolarda konuşlandırmasına olanak tanır.

4. Fiziksel Kaynaklarla Eşleme:

5G’de PDSCH üzerinden iletilen veriler hem zaman hem de frekans alanlarındaki fiziksel kaynaklarla eşlenir. Bu eşleme, kaynak öğeleri (RE’ler) ve fiziksel kaynak blokları (PRB’ler) kullanılarak gerçekleştirilir. Tam eşleme, farklı frekans bantları ve dağıtım senaryoları arasında değişiklik gösterebilen, kullanılan spesifik 5G numerolojisine bağlıdır.

 • Zaman Alanı: PDSCH verileri, her biri birden fazla yuvadan oluşan radyo çerçevelerinde iletilir. Bu yuvalar ayrıca sembollere bölünebilir. PDSCH verilerinin yuvalara ve sembollere eşlenmesi, 5G dağıtımı için seçilen numerolojiye göre belirlenir.
 • Frekans Alanı: PDSCH verileri, belirli bir bant genişliği içindeki birden fazla alt taşıyıcıya dağıtılır. Alt taşıyıcıların tahsisi dinamiktir ve kanal koşullarına ve UE gereksinimlerine göre değişebilir.

5. PDSCH’ye ilişkin Kontrol Bilgileri:

Kullanıcı verilerine ek olarak PDSCH, UE’nin çalışması için gerekli olan kontrol bilgilerini de taşır. Bu kontrol bilgileri şunları içerir:

 • İndirme Bağlantısı Kontrol Bilgisi (DCI): DCI, UE’ye PDSCH üzerindeki verilerin kodunun nasıl çözüleceği ve işleneceği konusunda talimat vermek için kullanılır. Kaynak tahsisi, modülasyon ve kodlama şemaları ve alım için gerekli diğer parametreler hakkında bilgi sağlar.
 • Planlama İsteği (SR): UE’ler, baz istasyonuna yukarı bağlantı kaynaklarına olan ihtiyaçlarını belirten planlama isteklerini göndermek için PDSCH’yi kullanabilir. Bu, verimli kaynak yönetimine yardımcı olur.

6. Gelişmiş Özellikler ve Verimlilik:

5G ağları, yüksek verimliliğe sahip olacak ve yüksek veri hızları sunabilecek şekilde tasarlanmıştır. PDSCH, bu verimliliği elde etmek için çeşitli gelişmiş özellikler içerir:

 • Dinamik Planlama: Baz istasyonu, PDSCH iletimlerini gerçek zamanlı kanal koşullarına göre dinamik olarak programlar. Bu, kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlar, paraziti azaltır ve verimi optimize eder.
 • Hüzme Oluşturma ve Büyük MIMO: Bu teknolojiler sinyal-gürültü oranını iyileştirir ve PDSCH iletimlerinin kapsama alanını artırarak daha fazla eş zamanlı kullanıcıya ve daha yüksek veri hızlarına olanak tanır.
 • Uyarlanabilir Modülasyon ve Kodlama (AMC): AMC teknikleri, kablosuz kanalın kalitesine bağlı olarak PDSCH’de kullanılan modülasyon ve kodlama şemalarını dinamik olarak ayarlar. Bu, veri hızlarını ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla her UE için en uygun şemanın kullanılmasını sağlar.

7. Diğer Kanallarla Bir Arada Yaşama:

PDSCH, 5G sistemindeki Fiziksel Kontrol Formatı Gösterge Kanalı (PCFICH), Fiziksel Hibrit ARQ Gösterge Kanalı (PHICH) ve Fiziksel Aşağı Bağlantı Kontrol Kanalı (PDCCH) gibi diğer fiziksel kanallarla bir arada bulunur. Bu kanallar, baz istasyonu ile UE arasında verimli iletişim ve kontrolü sağlamak için birlikte çalışır.

Fiziksel Downlink Paylaşımlı Kanal (PDSCH), 5G kablosuz iletişim sistemlerinin kritik bir bileşenidir ve kullanıcı verilerinin ve kontrol bilgilerinin baz istasyonundan kullanıcı ekipmanına (UE) iletilmesinden sorumludur. Verimli ve güvenilir veri iletimi sağlamak için modülasyon, kodlama, hüzme oluşturma ve büyük MIMO gibi gelişmiş teknikleri kullanarak hem zaman hem de frekans alanlarında çalışır.

PDSCH, 5G ağlarında yüksek hızlı veri hizmetlerinin sunulmasında merkezi bir rol oynuyor ve 5G’nin sunmayı vaat ettiği gelişmiş kullanıcı deneyiminin temel itici güçlerinden biri. Dinamik tahsisi ve gelişmiş özellikleri, onu 5G ekosisteminde çeşitli kullanım senaryolarına ve senaryolara hizmet edebilen çok yönlü ve uyarlanabilir bir kanal haline getiriyor.

Recent Updates

Related Posts