Farklı 5G arayüzleri nelerdir?

5G ağları, farklı ağ işlevleri arasındaki iletişimi kolaylaştıran, kesintisiz çalışmayı ve gelişmiş hizmetlerin sunulmasını sağlayan çeşitli arayüzler kullanır. Her biri 5G mimarisi içerisinde belirli amaçlara hizmet eden bazı önemli 5G arayüzleri şunlardır:

  1. N1 Arayüzü (Radyo Arayüzü): N1 arayüzü, Kullanıcı Ekipmanı (UE) ile radyo erişim ağı (RAN) olarak da bilinen gNB (Yeni Nesil DüğümB) arasındaki radyo arayüzüdür. UE ile gNB arasında kullanıcı verilerinin, kontrol sinyallemesinin ve mobiliteyle ilgili bilgilerin iletimini yönetir.
  2. N2 Arayüzü (Xn Arayüzü): Xn arayüzü olarak da bilinen N2 arayüzü, aynı operatörün ağı içindeki farklı gNB’ler arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Birden fazla gNB’nin dahil olduğu senaryolarda devir ve koordineli planlama gibi işlevler için çok önemlidir.
  3. N3 Arayüzü (Kullanıcı Düzlemi Arayüzü): N3 arayüzü, 5G çekirdek ağındaki gNB ile UPF (Kullanıcı Düzlemi Fonksiyonu) arasındaki kullanıcı düzlemi arayüzüdür. Kullanıcı verilerinin radyo erişim ağı ile çekirdek ağ arasında aktarılmasından sorumludur.
  4. N4 Arayüzü (Kontrol Düzlemi Arayüzü): N4 arayüzü, 5G çekirdeğindeki gNB ile SMF (Oturum Yönetim Fonksiyonu) arasındaki kontrol düzlemi arayüzüdür. Oturum oluşturma, değiştirme ve yayınlama da dahil olmak üzere oturum yönetimiyle ilgili kontrol sinyallerini yönetir.
  5. N6 Arayüzü (Servis-NF Arayüzü): Servis-NF arayüzü olarak da bilinen N6 arayüzü, UPF’yi (Kullanıcı Düzlemi Fonksiyonu) ve AF’yi (Uygulama Fonksiyonu) birbirine bağlar. Kullanıcı düzlemi ile uygulamaya özel işlevler arasındaki etkileşimi kolaylaştırarak AF’nin kullanıcı verilerinin işlenmesini etkilemesine olanak tanır.
  6. N9 Arayüzü (UPF’ler Arasındaki Arayüz): N9 arayüzü, 5G çekirdek ağı içindeki farklı UPF’leri birbirine bağlar. Çoklu bağlantı ve çeşitli kullanıcı veri akışlarını içeren senaryolar için UPF’ler arasındaki iletişimi sağlar.
  7. N11 Arayüzü (SMF’ler Arasındaki Arayüz): N11 arayüzü, 5G çekirdeği içindeki farklı SMF’leri birbirine bağlar. Oturum yönetimi ve politika kontrolüyle ilgili işlevleri kolaylaştırarak SMF’ler arasında iletişime olanak tanır.
  8. N13 Arayüzü (UDM ve AUSF Arasındaki Arayüz): N13 arayüzü, UDM’yi (Birleşik Veri Yönetimi) ve AUSF’yi (Kimlik Doğrulama Sunucusu İşlevi) birbirine bağlar. Bir kullanıcı ekipmanının ilk kaydı sırasında UDM’nin AUSF’ye kimlik doğrulama bilgisi sağlamasını sağlar.
  9. N14 Arayüzü (PCF ve AF Arasındaki Arayüz): N14 arayüzü PCF’yi (Politika Kontrol Fonksiyonu) ve AF’yi (Uygulama Fonksiyonu) birbirine bağlar. AF’nin politika gereksinimlerini PCF’ye iletmesini sağlayarak kullanıcı verilerinin hizmete özel politikalara göre işlenmesini etkiler.
  10. N15 Arayüzü (UDM ve PCF Arasındaki Arayüz): N15 arayüzü UDM ile PCF’yi bağlar. Bu işlevler arasında kullanıcıyla ilgili bilgi ve politikaların alışverişini kolaylaştırarak ağ genelinde tutarlı politika uygulanmasını sağlar.

Bu arayüzler toplu olarak 5G ağının farklı bileşenlerinin sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyan iletişim çerçevesini oluşturur; yüksek veri hızları, düşük gecikme süresi ve çeşitli uygulamalar için destek ile hizmetlerin verimli bir şekilde sunulmasını sağlar. Her arayüz, 5G mimarisinin işlevlerini ve yeteneklerini etkinleştirmede belirli bir rol oynar.

Recent Updates

Related Posts