CP OFDM ve F OFDM arasındaki fark nedir?

CP OFDM ve F OFDM arasındaki fark nedir?

CP-OFDM (Döngüsel Önek Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) ve F-OFDM (Filtre Bankası Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) arasındaki farkı ayrıntılı olarak inceleyin. Kablosuz iletişim sistemlerinde kullanılan, her birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları olan iki farklı tekniktir.

1. CP-OFDM (Döngüsel Önek Dik Frekans Bölmeli Çoğullama):

Giriş: CP-OFDM, Wi-Fi ve 4G/LTE dahil olmak üzere kablosuz iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir modülasyon ve çoğullama şemasıdır. Özellikle frekans seçici sönümleme ortamında kanal bozulmalarıyla baş etmedeki basitliği ve sağlamlığıyla bilinir.

Temel özellikler:

 • Ortogonal Alt Taşıyıcılar: CP-OFDM’de veriler birbirine dik olan birden fazla alt taşıyıcıya bölünür. Bu dikeylik, alt taşıyıcılar arasındaki parazitin azaltılmasına yardımcı olarak verimli veri aktarımına olanak tanır.
 • Döngüsel Önek: CP-OFDM’nin ayırt edici özelliklerinden biri döngüsel bir önek kullanılmasıdır. Her OFDM sembolünden (belirli bir zamanda iletilen bir veri bloğu) önce, sembolün bir kısmı kopyalanır ve sonuna eklenir. Bu döngüsel önek, çok yollu yayılımın etkileriyle baş etmeye yardımcı olur ve alıcının eşitleme sürecini basitleştirir.
 • Koruma Aralığı: Döngüsel önek esasen çok yollu yayılımın neden olduğu semboller arası girişimi (ISI) önlemeye yardımcı olan bir koruma aralığı görevi görür. ISI, sembollerin zaman içinde üst üste gelmesine neden olarak alınan sinyali bozabilir. Koruma aralığı, semboller arasında bir tampon bölge oluşturarak alıcının onları etkili bir şekilde ayırmasına olanak tanır.
 • Frekans Alanı Eşitleme: CP-OFDM tipik olarak, eşitleme süreçlerini basitleştiren ve onu yüksek hareketlilik senaryoları için uygun hale getiren frekans alanı eşitlemesini kullanır.

CP-OFDM’nin avantajları:

 1. Çok Yollu Sönümlemeye Karşı Sağlamlık: Döngüsel önek, çok yollu sönümlemenin etkilerinin azaltılmasına yardımcı olarak CP-OFDM’yi mobil ve kablosuz ortamlar için uygun hale getirir.
 2. Düşük Karmaşıklık: Döngüsel önek eşitleme sürecini basitleştirdiğinden alıcı karmaşıklığı nispeten düşüktür.
 3. Uyumluluk: CP-OFDM, Wi-Fi (802.11a/g/n/ac/ax) ve LTE gibi mevcut kablosuz standartlarda yaygın olarak benimsenmiştir.

2. F-OFDM (Filtre Bankası Dik Frekans Bölmeli Çoğullama):

Giriş: F-OFDM, spektral verimliliği artırma ve özellikle yüksek girişim ve dinamik kanal koşullarına sahip senaryolarda CP-OFDM’nin bazı sınırlamalarını giderme potansiyeli nedeniyle dikkat çeken CP-OFDM’ye bir alternatiftir.

Temel özellikler:

 • Filtre Bankaları: Döngüsel bir önek kullanmak yerine, F-OFDM hem vericide hem de alıcıda filtre bankaları kullanır. Bu filtre bankaları, iletilen sinyalin daha iyi spektral olarak muhafaza edilmesini sağlayarak bant dışı emisyonları azaltacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Düşük Sızıntı: F-OFDM, sinyal enerjisinin bitişik frekans bantlarına yayılması olan spektral sızıntıyı en aza indirmeyi amaçlar. Bu, F-OFDM’yi spektrum açısından daha verimli hale getirerek komşu kanallarla paraziti azaltır.
 • Esnek Alt Taşıyıcı Tahsisi: F-OFDM esnek alt taşıyıcı tahsisine olanak tanır; bu, alt taşıyıcıları gereksinimlerine göre farklı kullanıcılara veya hizmetlere uyarlanabilir şekilde tahsis edebileceği anlamına gelir.
 • Daha İyi Bitişik Kanal Girişimi (ACI) Performansı: Geliştirilmiş spektral kapsama nedeniyle, F-OFDM, bitişik kanal girişiminin sorun teşkil ettiği senaryolarda daha iyi performans sunabilir.

F-OFDM’nin avantajları:

 1. Geliştirilmiş Spektral Verimlilik: F-OFDM’nin azaltılmış spektral sızıntısı ve esnek alt taşıyıcı tahsisi, onu CP-OFDM’ye kıyasla daha verimli spektrum haline getirir.
 2. Daha Az Parazit: F-OFDM’nin spektral koruması, kalabalık frekans bantlarında gerekli olan bitişik kanallarla paraziti azaltır.
 3. Uyarlanabilirlik: F-OFDM’nin esnek alt taşıyıcı tahsisi, dinamik kanal koşullarına ve değişen hizmet gereksinimlerine daha iyi uyum sağlamaya olanak tanır.

Karşılaştırmak:

 • Solmaya Karşı Sağlamlık: CP-OFDM, döngüsel öneki nedeniyle genellikle çok yollu sönümlemeye karşı daha dayanıklıdır, bu da onu mobil ve kablosuz uygulamalar için uygun kılar. F-OFDM, zorlu sönümleme koşullarında daha gelişmiş eşitleme teknikleri gerektirebilir.
 • Spektral Verimlilik: F-OFDM daha iyi spektral verimlilik sunarak sınırlı kullanılabilir spektruma sahip senaryolar veya paraziti en aza indirmenin kritik olduğu senaryolar için cazip hale getirir.
 • Karmaşıklık: CP-OFDM daha düşük alıcı karmaşıklığına sahipken F-OFDM, filtre bankaları nedeniyle daha karmaşık alıcı tasarımları gerektirebilir.
 • Standartlar: CP-OFDM, Wi-Fi ve LTE gibi mevcut standartlarda zaten yaygın olarak benimsenirken, F-OFDM hala bir araştırma ve geliştirme alanıdır.

Özetle CP-OFDM ve F-OFDM, kablosuz iletişim sistemlerinde verimli veri iletimini sağlamak için iki farklı yaklaşımdır. CP-OFDM köklü bir yapıya sahiptir ve solmaya karşı dayanıklılığıyla bilinir, bu da onu mobil ve kablosuz uygulamalar için uygun kılar.

Öte yandan F-OFDM, gelişmiş spektral verimlilik ve azaltılmış girişim sunarak sınırlı spektrumlu veya yüksek girişimli senaryolar için cazip hale getiriyor. Bu iki teknik arasındaki seçim, iletişim sisteminin özel gereksinimlerine ve sağlamlık, spektral verimlilik ve karmaşıklık arasındaki dengeye bağlıdır. Hem CP-OFDM hem de F-OFDM, kablosuz iletişim alanında aktif araştırma ve geliştirme alanları olmaya devam etmektedir.

Recent Updates

Related Posts