cn0 ve SNR arasındaki fark nedir?

Taşıyıcı-Gürültü Yoğunluğu (C/N₀) ve Sinyal-Gürültü Oranı (SNR), telekomünikasyon alanında bir sinyalin kalitesini değerlendirmek için kullanılan ölçümlerdir. İlişkili olmalarına rağmen tanımları ve uygulamalarında ince farklılıklar vardır. Bu farklılıkları ayrıntılı olarak inceleyelim.

Sinyal-Gürültü Oranı (SNR):

1. Temel prensip:

 • SNR: Sinyal-Gürültü Oranı, arka plan gürültüsü seviyesine kıyasla istenen sinyalin gücünün bir ölçüsüdür. Sinyal gücünün gürültü gücüne oranı olarak tanımlanır ve desibel (dB) cinsinden ifade edilir.

2. Formül:

 • SNR: Matematiksel olarak SNR, SNR (dB)=10⋅log⁡10(“signal�noise)SNR (dB)=10⋅log10​(Pnoise​Psignal​​) olarak temsil edilir; burada “signalPsignal​ sinyal gücü ve “gürültüGürültü” gürültü gücüdür.

3. Uygulamalar:

 • SNR: Çeşitli iletişim sistemlerinde bir sinyalin kalitesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır. Daha yüksek SNR değerleri, gürültüden daha az etkilenerek daha iyi bir sinyal kalitesini gösterir.

Taşıyıcıdan Gürültüye Yoğunluk (C/N₀):

1. Temel prensip:

 • C/N₀: Taşıyıcı-Gürültü Yoğunluğu, birim bant genişliği başına güce odaklanan bir ölçümdür. Gücün belirli bir frekans bandına yayıldığı GPS gibi uydu navigasyon sistemlerinde özellikle önemlidir.

2. Formül:

 • C/N₀: Matematiksel olarak C/N₀, C/N₀ (dB-Hz)=10⋅log⁡10(�taşıyıcı�0)C/N₀ (dB-Hz)=10⋅log10​(N0) olarak temsil edilir ​Pcarrier​​), burada �carrierPcarrier​ taşıyıcı gücüdür ve �0N0​ gürültünün güç spektral yoğunluğudur.

3. Uygulamalar:

 • C/N₀: Öncelikle uydu navigasyon sistemlerinde gürültü varlığında taşıyıcı sinyalin kalitesini değerlendirmek için kullanılır. Gürültü yoğunluğuna göre taşıyıcı gücünün bir ölçüsünü sağlar.

Önemli Farklılıklar:

1. Tanım:

 • SNR: Bant genişliğini dikkate almadan sinyal gücünün gürültü gücüne oranını ölçer.
 • C/N₀: Bant genişliği birimi başına düşen güce odaklanır, özellikle uydu navigasyon sistemleriyle ilgilidir.

2. Formül:

 • SNR: 10⋅log⁡10(“sinyal�gürültü)10⋅log10​(Pgürültü​Psinyali​​)
 • C/N₀: 10⋅log⁡10(�taşıyıcı�0)10⋅log10​(N0​Ptaşıyıcı​​)

3. Uygulamalar:

 • SNR: Sinyal kalitesini değerlendirmek için kablosuz ve kablolu iletişim de dahil olmak üzere çeşitli iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
 • C/N₀: Gürültü varlığında taşıyıcı sinyalin kalitesini değerlendirmek için öncelikle uydu navigasyon sistemlerinde kullanılır.

4. Birimler:

 • SNR: Desibel (dB) cinsinden ifade edilir.
 • C/N₀: Hertz başına desibel (dB-Hz) cinsinden ifade edilir.

İlişki:

SNR ve C/N₀ farklı tanımlara ve uygulamalara sahip olsa da, her ikisinin de sinyal gücünü gürültüyle karşılaştırmayı içermesi anlamında birbiriyle ilişkilidir. Bununla birlikte, C/N₀ özellikle bant genişliği birimi başına düşen güce vurgu yapar ve birincil kullanımını uydu navigasyon sistemlerinde bulur.

Özetle, SNR ve C/N₀ farklı bağlamlarda kullanılan ilgili metriklerdir. SNR, iletişim sistemlerinde sinyal kalitesinin genel bir ölçüsüdür; C/N₀ ise özellikle uydu navigasyon sistemlerinde önemlidir ve taşıyıcı sinyalin birim bant genişliği başına gürültüye göre güç yoğunluğunu vurgular.

Recent Updates

Related Posts