Çerçeve yapısı tip 3 LAA nedir?

Lisans Destekli Erişim (LAA) bağlamında Çerçeve Yapısı Tip 3 (FST3), LTE (Uzun Süreli Evrim) ağlarının çerçeve yapısı içindeki özel bir konfigürasyondur. LAA, lisanslı LTE spektrumunu desteklemek ve genel ağ performansını artırmak için lisanssız spektrumun, özellikle 5 GHz bandının kullanılmasına olanak tanıyan bir teknolojidir. FST3, LAA kullanıldığında LTE çerçeve yapısı içindeki alt çerçevelerin belirli bir düzenlemesini tanımlar. Bu ayrıntılı açıklama, Lisans Destekli Erişim bağlamında Çerçeve Yapısı Tip 3’ün temel bileşenlerini, özelliklerini ve önemini araştıracaktır.

1. LAA’ya Giriş:

 • Lisans Destekli Erişim (LAA): LAA, LTE ağlarının lisanslı spektruma ek olarak genellikle 5 GHz bandındaki lisanssız spektrumu kullanmasına olanak tanıyan bir teknolojidir. Hem lisanslı hem de lisanssız bantları bir araya getirerek ağ kapasitesini ve veri hızlarını artırır.

2. LTE Çerçeve Yapısı:

 • Alt çerçeveler: LTE çerçeve yapısı, alt çerçeveler olarak bilinen zaman dilimlerinden oluşur. Her LTE çerçevesi belirli sayıda alt çerçeveye bölünür ve bu alt çerçeveler ayrıca veri iletimi için yuvalar içerir.

3. LAA’da Çerçeve Yapısı Türü 3 (FST3):

 • LAA için Yapılandırma: FST3, LAA gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış LTE çerçeve yapısı içindeki özel bir yapılandırmadır.
 • Alt Çerçeve Yapılandırması: FST3, belirli alt çerçevelerin LAA iletimleri için kullanılacak şekilde nasıl yapılandırıldığını tanımlar. Alt çerçevelerin tahsisi, LTE iletimlerinin hem lisanslı hem de lisanssız bantlarda bir arada bulunmasını destekleyecek şekilde optimize edilmiştir.

4. FST3 LAA’nın Temel Bileşenleri:

 • Zaman Alanı Kaynak Tahsisi: FST3, LAA sinyallerinin iletimini kolaylaştırmak için LTE çerçevesi içinde zaman alanı kaynaklarının nasıl tahsis edildiğini belirler.
 • Birlikte Varolma Mekanizmaları: FST3, lisanssız spektrumdaki LTE iletimlerinin, Wi-Fi ağları gibi aynı spektrumdaki diğer kullanıcılar üzerinde aşırı parazite neden olmamasını sağlamak için bir arada var olma mekanizmalarını içerir.

5. Özellikler ve Dikkat Edilecek Noktalar:

 • Kanal Algılama: FST3, lisanssız spektrumdaki diğer kullanıcıların varlığını tespit etmek için kanal algılamaya yönelik hükümler içerebilir. Bu, LTE’nin spektrumu sorumlu bir şekilde paylaşmasına olanak tanır.
 • Dinamik Uyarlama: FST3 yapılandırmaları, lisanssız spektrumun gerçek zamanlı koşullarına göre dinamik olarak uyarlanabilir ve mevcut kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.

6. FST3’ün LAA’daki önemi:

 • Optimize Edilmiş Bir Arada Varoluş: FST3, Wi-Fi gibi diğer teknolojilerin yanı sıra lisanssız spektrumda LTE iletimlerinin bir arada varlığının optimize edilmesinde çok önemli bir rol oynar.
 • Gelişmiş Verimlilik: FST3, belirli alt çerçeve yapılandırmalarını tanımlayarak, LAA iletimleri için LTE çerçevesindeki zaman kaynaklarının verimli kullanımına katkıda bulunur.

7. Taşıyıcı Toplama ile Entegrasyon:

 • Taşıyıcı Toplama: LAA’nın taşıyıcı toplama ile birlikte kullanıldığı senaryolarda, FST3, lisanssız spektrumdaki LTE iletimlerinin lisanslı spektrumdakilerle sorunsuz bir şekilde toplanmasını sağlar.

8. Evrimsel Eğilimler:

 • Sürüm Güncellemeleri: FST3 ve LAA’nın özellikleri, LTE standartlarının sonraki sürümleri ve güncellemeleriyle gelişebilir ve sektör geri bildirimlerine ve teknolojideki ilerlemelere dayalı iyileştirmeler ve iyileştirmeler içerebilir.

Çözüm:

Lisans Destekli Erişim’deki (LAA) Çerçeve Yapısı Tip 3 (FST3), LTE sinyallerinin 5 GHz bant gibi lisanssız spektrumda iletimini sağlamak için LTE çerçeve yapısı içinde belirli bir konfigürasyonu tanımlar. FST3, LTE’nin lisanssız spektrumdaki diğer teknolojilerle bir arada varlığını optimize etmek, kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve LAA’nın konuşlandırıldığı senaryolarda genel ağ performansını artırmak için tasarlanmıştır.

Recent Updates

Related Posts