CDMA’da kullanılan aktarma nedir?

CDMA (Kod Bölmeli Çoklu Erişim) hücresel ağlarında, “devir” olarak da bilinen “geçiş”, bir mobil cihazın devam eden bir iletişim oturumunu sürdürürken bir hücreden (baz istasyonundan) diğerine geçiş yaptığında meydana gelen çok önemli bir süreçtir. . CDMA’daki aktarımların temel amacı, mobil cihaz hücresel ağ içindeki farklı kapsama alanları arasında hareket ederken kesintisiz ve kesintisiz bağlantı sağlamaktır. CDMA’daki aktarımların ayrıntılarını inceleyelim:

1.Devir Türleri:

 • Yumuşak Aktarım:
  • Yumuşak geçişte mobil cihaz, geçiş sırasında aynı anda birden fazla baz istasyonuyla iletişim halindedir.
  • Hem mevcut hem de hedef baz istasyonlarından gelen sinyaller mobil cihazda birleştirilir ve böylece herhangi bir algılanabilir kesinti olmadan sorunsuz bir aktarım sağlanır.
  • Yumuşak geçiş, çağrı kalitesini artırır ve geçiş sırasında çağrının kesilme olasılığını azaltır.
 • Sert Aktarım:
  • Kesintili el değiştirmede, mobil cihaz mevcut baz istasyonundan hedef baz istasyonuna geçişi daha ayrık bir şekilde tamamlar.
  • Mobil cihazın hizmet veren hücreden hedef hücreye geçişi sırasında iletişimde kısa bir kesinti yaşanır.
  • Kesintili atlatmalar genellikle yumuşak atlatmalardan daha hızlıdır ancak geçiş sırasında geçici bir sinyal kaybına neden olabilir.

2.Aktarma Tetikleme:

 • Aktarımlar, mobil cihazın sinyal kalitesi veya gücü mevcut hücrede belirli bir eşiğin altına düştüğünde tetiklenir.
 • Aktarma gerçekleştirme kararı, sinyal koşullarını sürekli olarak izleyen ağın aktarma yönetim sistemi tarafından verilir.

3.Yumuşak Aktarım Süreci:

 • Yumuşak geçiş sırasında, mobil cihaz mevcut ve hedef baz istasyonlarıyla aynı anda iletişim kurar.
 • Her iki baz istasyonu da ilgili sinyallerini, onları birleştiren mobil cihaza gönderir.
 • Mobil cihaz, her iki istasyondan gelen sinyal kalitesini sürekli olarak değerlendirir ve optimum iletişimi sürdürmek için her sinyalin ağırlığını ayarlar.

4.Kesin Teslim Süreci:

 • Kesintili el değiştirmede, mobil cihaz mevcut baz istasyonundan hedef baz istasyonuna geçişi tamamlar.
 • Aktarma işlemi, yaklaşan geçiş hakkında ağın bilgilendirilmesini ve hedef baz istasyonuyla senkronizasyonun sağlanmasını içerir.
 • Mobil cihaz daha sonra iletişimini hizmet veren hücreden hedef hücreye geçirir ve bu da kısa bir kesintiye neden olur.

5.CDMA’da Aktarmanın Faydaları:

 • Sürekli Bağlantı:
  • Aktarımlar, mobil cihazların farklı hücreler arasında hareket ederken sürekli bağlantı ve iletişimi sürdürmesini sağlar.
 • Optimize Edilmiş Ağ Kaynağı Kullanımı:
  • Aktarmalar, mobil cihazları sinyal gücüne göre en uygun hücrelere yönlendirerek ağ kaynaklarının verimli kullanılmasına katkıda bulunur.
 • Gelişmiş Çağrı Kalitesi:
  • Özellikle yumuşak aktarımlar, aynı anda birden fazla hücreyle iletişime izin vererek çağrı kalitesinin artmasına katkıda bulunur.

6.CDMA Ağ Optimizasyonu:

 • CDMA ağlarındaki aktarma algoritmaları, aktarma karar verme sürecini optimize etmek için tasarlanmıştır.
 • Sinyal gücü, sinyal kalitesi ve hücre yükleme gibi parametreler, gereksiz aktarımlardan kaçınırken, gerektiğinde aktarımların gerçekleşmesini sağlamak için dikkate alınır.

7.RAT’lar Arası Aktarımlar:

 • CDMA içi aktarımlara ek olarak mobil cihazlar, CDMA ile GSM veya LTE gibi diğer hücresel teknolojiler arasında geçiş yaparken farklı radyo erişim teknolojileri (Inter-RAT aktarımları) arasında da aktarıma maruz kalabilir.

Özetle, CDMA’daki aktarımlar sürekli bağlantıyı sürdürmek ve mobil kullanıcılara kusursuz bir iletişim deneyimi sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. İster birden fazla hücreyle eş zamanlı iletişime olanak tanıyan yumuşak aktarımlar, isterse ayrı geçişler içeren donanımsal aktarımlar yoluyla olsun, amaç, mobil cihazların farklı kapsama alanlarından geçerken ağa bağlı kalmasını sağlamaktır.

Recent Updates

Related Posts