CDMA’da Kod Oluşturma ve Karıştırma Ne Kadar Sürer?

Tüm baz istasyonlarının dijital iletimleri, Evrensel Koordinasyonlu Zamana (UTC) göre izlenebilir ve onunla senkronize olan GPS zaman ölçeğini kullanan, sistem çapında ortak bir CDMA zaman ölçeğine referanslıdır. GPS ve UTC, tamsayı saniye sayısına göre, özellikle de 6 Ocak 1980’den bu yana UTC’ye eklenen artık saniye düzeltmelerinin sayısına göre farklılık gösterir.

CDMA Sistem Saatinin başlangıcı 6 Ocak 1980 00:00:00:00 UTC’dir ve bu, GPS zamanının başlangıcına denk gelir.

Sistem Zamanı artık saniye düzeltmelerini UTC’ye göre takip eder ancak bu düzeltmeleri Sistem Zaman Saatlerindeki fiziksel ayarlamalar için kullanmaz.

Uzun Kodun başlangıç ​​durumu, uzun kod üretecinin çıkışının ardışık 41 sıfırdan sonraki ilk 1 çıkış olduğu durumdur. Kaydın bu durumuna 41.45 gün sonra geri döner.

Sistem zamanı

  • Tüm CDMA Baz İstasyonları ve Cep Telefonları Senkronize Edilmelidir
  • Baz İstasyonları Uydu Alıcıları Aracılığıyla GPS Zamanını Ortak Zaman Referansı Olarak Kullanır
  • GPS Saati Uzun Kod Oluşturucuyu Çalıştırır.

Uzun Kod Karıştırma

  • Kullanıcının Uzun Kod Maskesi Uzun Kod’a Uygulanır
  • Maskeli Uzun Kod 19,2 kbps’ye Düşürüldü
  • Decimated Long Code, Ses Veri Bitleri ile XOR’lanır
  • Ses Güvenliği Sağlamak İçin Verileri Karıştırır

İleri bağlantıda uzun kod, bir miktar güvenlik sağlamak amacıyla ses verilerini karıştırmak için kullanılır. Ancak uzun kod, ileri kanalda sinyal bant genişliğini yaymak için kullanılmaz. Veri hızını artırmadan karıştırmayı gerçekleştirmek için, kullanıcının benzersiz uzun kod maskesi uygulandıktan sonra uzun kodun büyük bir kısmı daha düşük bir orana indirilir.

Onarım, esas olarak uzun kod veri akışının her altmış dördüncü bitinin kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Altmış dört kat azaltma, uzun kodun veri hızını 1,2288 Mbps’den 19,2 kbps’ye düşürür. Bu noktada uzun kod veri hızı, özel VEYA ile işlendiği kodlanmış ses verilerinin hızıyla eşleşir.

Recent Updates

Related Posts