CDMA’da karıştırma (M) dizisi

 
Burada iki nokta önemlidir: 
  • Maksimum kaydırma kaydı sayısı (N) 
  • Maske
  • Çıkış dizisinin periyodu 2N-1 bittir
  • Maske değiştirildiğinde yalnızca dizi ofseti değişir
  • PN, Sözde Rastgele Gürültü dizisi anlamına gelir
CDMA sisteminde kullanıcı bilgileri şifreleme yoluyla şifrelenir. Burada kullanılan karıştırma kodu M dizisidir. Şekilde bir kayan yazmaç dizisi ve bir maskeden oluşan bir M-dizisi üreteci gösterilmektedir. 
Çıkış dizisinin periyodu 2N-1’dir (N, kayan yazmaçların sayısıdır). Yani, her 2N-1 kod parçası çıktılandığında, kayan yazmaç dizisi başlangıç ​​durumuna geri döner. Bir CDMA sisteminde iki tür M dizisi vardır; biri periyodu 242-1 olan long code ve diğeri periyodu 215 olan kısa koddur. -1. Karıştırma için kullanılan uzun kod, sonraki demodülasyon için kullanılan ise kısa koddur.
Farklı maskeler için, kayan bir yazmaç dizisinin, farklı fazlar dediğimiz farklı M dizilerinin çıktısını verdiği görülebilir. Aslında, CDMA’daki farklı maskeler farklı kullanıcılara tahsis edilmiştir ve bu kullanıcılara farklı M dizileri elde etme olanağı sağlanmıştır.

 

Recent Updates

Related Posts