CDMA’da İleri Hata Koruması Nasıl Yapılır

  • Yarım Hızda Evrişimsel Kodlayıcı Kullanır
  • Her Giriş Biti için İki Bit Kodlanmış Veri Çıkarır

Birçok dijital hücresel sistemin aksine, CDMA tüm ses veri bitlerinde güçlü hata düzeltme sağlar. Amaç işgal edilen bant genişliğini artırmak (veriyi yaymak) olduğundan, bu CDMA’da arzu edilen bir durumdur.

İleri bağlantı, hata düzeltme yetenekleri sağlamak için yarım oranlı bir evrişimli kodlayıcı kullanır. Bu tür kodlayıcı, gelen seri verileri kabul eder ve bir dizi gecikme dokunuşundan ve düğümlerin toplanmasından türetilen kodlanmış verileri çıkarır.

Yarım oranlı bir kodlayıcı, her sembol girişi için iki çıkış sembolü üretir. CDMA ileri bağlantısı için yarım oranlı kodlayıcı, tek bir 9.600 bps veri akışı tarafından çalıştırıldığında iki adet 9.600 bps seri veri akışı üretir.

Bu iki 9.600 seri veri akışı, tek bir 19.200 bps veri akışı üretmek için daha yüksek bir hızda birleştirilir. Evrişimli kodlamanın ardından dijital verilerde ortaya çıkan fazlalık, TIA CDMA hücresel sistemine güçlü hata düzeltme yeteneği kazandırır.

Recent Updates

Related Posts