CDMA’da Güç Kontrolü Türleri

Ters güç kontrolü
  1. Açık döngü güç kontrolü
  2. Kapalı döngü güç kontrolü
  • İç döngü güç kontrolü: 800 Hz
  • Dış döngü güç kontrolü

İleri güç kontrolü

  • Mesaj iletim modu:
  • eşik iletimi
  • periyodik iletim
  • Kapalı döngü güç kontrolü 

 

Ters açık döngü güç kontrolü, bir baz istasyonundan tespit edilen sinyallere dayanarak mobil istasyonun bir ön hazırlık yapması anlamına gelir.yargıBir hava yolunun zayıflamasını belirler ve sinyalleri iletmek için hangi iletim gücünün kullanılması gerektiğini belirtir. 
Mobil istasyon güçlü sinyaller alırsa bu, hava zayıflamasının zayıf olduğunu gösterir ve mobil istasyon sinyalleri daha küçük bir güçte iletir. Mobil istasyon zayıf sinyaller alırsa, bu durum güçlü bir hava zayıflamasının mevcut olduğunu ve mobil istasyonun sinyalleri daha büyük bir güçte ileteceğini gösterir. Ters kapalı döngü güç kontrolü, bir mobil istasyondan bir sinyal aldıktan sonra baz istasyonunun bu sinyalin gücünü değerlendireceği anlamına gelir. 
Sinyalin baz istasyonunun ihtiyaç duyduğu eşikten yüksek olması durumunda baz istasyonu, mobil istasyonun iletim gücünü azaltması yönünde bir talimat gönderir. 
Sinyal, baz istasyonunun ihtiyaç duyduğu eşikten düşükse, baz istasyonu, mobil istasyonun iletim gücünü artırması yönünde bir talimat gönderir. İleri güç kontrolü, ters güç kontrolüne benzer, ancak ilki, bir baz istasyonunun çeşitli kullanıcılara ilettiği sinyalleri kontrol eder.

Recent Updates

Related Posts