CDMA Mekansal Çeşitlilik

Alım Çeşitliliği: Baz İstasyonunda Çoklu Antenler Her Anten, Farklı Konumlarından Dolayı Çok Yoldan Farklı Şekilde Etkilenir, Çok Yollu Zayıflamadan En Az Etkilenen Sinyalin Seçilmesine İzin Verir
Çeşitlilik Antenleri İyiyse Neden Baz İstasyonlarını Çeşitlilik Ağı Olarak Kullanmıyorsunuz?
– Yumuşak Aktarım

Çeşitliliğin kabulü kavramı bir süredir iyi bilinmektedir. Bir çeşitlilik alıcısı, bir alım alanında birden fazla anten kullanır. Bu antenler, dalga boylarında tam olmayan bir sayıda ayrı olacak şekilde yerleştirildiğinden, bir anten çok yollu bir sönümleme yaşadığında, diğer antenlerin sönümleme durumunda olmaması muhtemeldir.

Bu, alıcı tarafından işlenecek en iyi sinyale sahip antenin seçildiği alıcı tasarımlarına yol açar. AMPS analog hücresel baz istasyonları, gelişmiş solma direnci için bu tür çeşitliliği kullanır. CDMA ayrıca baz istasyonları için çeşitlilik alımını da kullanır.

Bir cep telefonu için en sorunlu yerlerden biri, aktarımların meydana geldiği hücrelerin arasıdır. Mobil cihaz, aktarım sırasında derin bir solma yaşarsa, çağrının kesilmesine neden olabilir.

Eğer çeşitlilik alımı tek bir alıcı konumunda faydalıysa, o zaman birden fazla baz istasyonunun kullanılması, aktarım sırasında telefona yardımcı olmak için bir çeşitlilik ağında kullanılabilir mi? Cevap evet: CDMA, dev bir çeşitlilik sistemi olarak iki veya üç baz istasyonunu kullanarak aktarım sorununun üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

Aktarma sırasında mobil cihazla aynı anda birden fazla baz istasyonunun kullanılması, “yumuşak aktarım” olarak bilinir.

Recent Updates

Related Posts