Çakışan Bölgeler Sunucu Sayısı LTE Verileri

Çakışan bölgeler (sunucu sayısı) kriterleri, RF yayılım ortamının kalitesini girişim açısından belirlemek için kullanılır. Sunucu sayısı kriterinin amacı, hakimiyet oluşturmak ve ağ kaynaklarının israfını ve aynı coğrafi bölgede birden fazla sunucu mevcut olduğunda ortaya çıkabilecek düşük ağ performansını azaltmaktır. Hesaplama sunucuların Referans Sinyali (RS) sinyal seviyelerine göre yapılır.

Çakışan Bölgeler için Tasarım KPI’sı (Sunucu Sayısı):

En iyi sunucunun 5 dB yakınında

4 veya daha fazla sunucunun bulunduğu %

alan < %2 olmalıdır.

2 veya daha fazla sunucunun bulunduğu alanın %

‘i < %30 olmalıdır.

En iyi sunucunun 10dB yakınında

7 veya daha fazla sunucunun bulunduğu alanın %

‘i < %2 olmalıdır.

Hesaplama alan önemine göre yapılır. Trafiğin yayılması için kullanılan yığılma ağırlıkları coğrafi alanın önemini ortaya koymaktadır. Buradaki fikir, LTE poligonunda hiçbir kullanıcısı olmayan alanlar (örneğin çalılıklar, ormanlar vb.) yerine LTE kullanıcılarının bulunduğu LTE tasarımına (örneğin, çekirdek kentsel alanlar, kongre merkezleri, büyük stadyumlar vb.) odaklanmaktır. .)

Recent Updates

Related Posts