8PSK ile QPSK arasındaki fark nedir?

8PSK (8-Faz Kaydırmalı Anahtarlama) ve QPSK (Dörtlü Faz Kaydırmalı Anahtarlama), taşıyıcı sinyalin fazını değiştirerek veri iletmek için iletişim sistemlerinde kullanılan dijital modülasyon teknikleridir. Aralarındaki temel fark, sembolleri temsil etmek için kullanılan faz kaymalarının sayısında ve dolayısıyla her sembolün taşıdığı bilgi miktarında yatmaktadır. 8PSK ve QPSK arasındaki farkları ayrıntılı olarak inceleyelim:

1.QPSK (Dörtlü Faz Kaydırmalı Anahtarlama):

 • Faz Kaymaları:
  • QPSK, sembolleri temsil etmek için dört farklı faz kayması kullanır: 0, 90, 180 ve 270 derece.
  • İkili değerlerin dört olası kombinasyonu (00, 01, 10, 11) olduğundan, her sembol iki bitlik bilgiyi temsil eder.
 • Sembol Eşleme:
  • Dört faz kayması, ikili bir dizideki iki bitin olası kombinasyonlarıyla eşlenir.
  • QPSK, spektral verimlilik ve karmaşıklık arasında bir denge kurarak çeşitli iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılmasını sağlar.
 • Takımyıldız Diyagramı:
  • QPSK’nin takımyıldız diyagramı, her biri dört faz kaymasından birine karşılık gelen dört noktayı gösterir.
  • Noktalar tipik olarak karmaşık düzlemde bir karenin köşelerinde konumlandırılır.
 • Veri Hızı ve Spektral Verimlilik:
  • QPSK, sembol başına iki bit iletir, bu da modülasyon oranının iki katı olan bir veri hızıyla sonuçlanır.
  • Spektral verimlilik ile gürültüye duyarlılık arasında iyi bir uzlaşma sağlar.

2.8PSK (8 Fazlı Kaydırmalı Anahtarlama):

 • Faz Kaymaları:
  • 8PSK, sembolleri temsil etmek için sekiz farklı faz kayması kullanır: 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 ve 315 derece.
  • 8PSK’deki her sembol, sekiz olası ikili değer kombinasyonu olduğundan (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111) üç bitlik bilgiyi temsil eder.
 • Sembol Eşleme:
  • Sekiz faz kayması, ikili bir dizideki üç bitin sekiz olası kombinasyonuyla eşlenir.
  • 8PSK, sembol başına daha fazla bilgi ileterek QPSK’ye kıyasla daha yüksek spektral verimlilik elde eder.
 • Takımyıldız Diyagramı:
  • 8PSK’nın yıldız kümesi diyagramı, her biri sekiz faz değişiminden birine karşılık gelen sekiz noktayı gösterir.
  • Noktalar tipik olarak karmaşık düzlemde bir sekizgenin köşelerinde konumlandırılır.
 • Veri Hızı ve Spektral Verimlilik:
  • 8PSK, sembol başına üç bit iletir, bu da QPSK’ye kıyasla daha yüksek bir veri hızı sağlar.
  • Artan spektral verimlilik, 8PSK’yi daha yüksek veri hızlarının gerekli olduğu senaryolar için uygun hale getirir.

3.Karşılaştırmak:

 • Spektral verimlilik:
  • QPSK ve 8PSK arasındaki temel fark, spektral verimlilikleridir.
  • QPSK sembol başına iki bit iletirken 8PSK sembol başına üç bit ileterek 8PSK’yi spektral olarak daha verimli hale getirir.
 • Veri hızı:
  • Sembol başına bit sayısının daha yüksek olması nedeniyle 8PSK, QPSK’ye kıyasla daha yüksek bir veri hızına ulaşır.
  • Bu, 8PSK’yi veri verimini en üst düzeye çıkarmanın önemli olduğu senaryolar için uygun hale getirir.
 • Gürültüye Duyarlılık:
  • PSK’nın sırası arttıkça modülasyon, gürültü ve kanal bozulmalarından kaynaklanan hatalara karşı daha duyarlı hale gelir.
  • QPSK belirli senaryolarda daha iyi sağlamlık sunabilirken 8PSK hatalara daha yatkın olabilir.
 • Karmaşıklık:
  • Genel olarak PSK’nın sırası arttıkça modülasyon ve demodülasyon işlemlerinin karmaşıklığı da artar.
  • 8PSK uygulamaları QPSK’ye kıyasla daha karmaşık olabilir.

4.Uygulamalar:

 • QPSK Uygulamaları:
  • QPSK, uydu iletişimi, dijital yayın ve kablosuz iletişim dahil olmak üzere çeşitli iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Spektral verimlilik ve karmaşıklık arasındaki dengeli denge, onu çeşitli uygulamalar için uygun kılar.
 • 8PSK Uygulamaları:
  • 8PSK, sıkı bant genişliği gereksinimleri olan dijital iletişim sistemleri gibi daha yüksek veri hızlarının gerekli olduğu senaryolarda kullanılır.
  • Yüksek verimli iletişim sistemlerinde uygulama bulur.

5.Çözüm:

 • Temel Farklılıklar:
  • QPSK ve 8PSK arasındaki temel fark, sembolleri temsil etmek için kullanılan faz kaymalarının sayısında ve sembol başına elde edilen bit sayısında yatmaktadır.
  • QPSK dört faz kayması kullanır ve sembol başına iki bit iletir; 8PSK ise sekiz faz kayması kullanır ve sembol başına üç bit iletir.
 • Takaslar:
  • QPSK ve 8PSK arasındaki seçim, veri hızı, spektral verimlilik, gürültüye duyarlılık ve uygulama karmaşıklığı gibi faktörler dikkate alınarak iletişim sisteminin özel gereksinimlerine bağlıdır.

Özetle, QPSK ve 8PSK’nin her ikisi de PSK ailesi içindeki dijital modülasyon teknikleridir; QPSK, sembol başına iki biti temsil etmek için dört faz kayması kullanır ve 8PSK, sembol başına üç biti temsil etmek için sekiz faz kayması kullanır. Aralarındaki seçim, veri hızı, spektral verimlilik ve gürültüye duyarlılık gibi faktörler dikkate alınarak iletişim sisteminin özel ihtiyaçlarına bağlıdır.

Recent Updates

Related Posts