5G’de N2 ve N3 arayüzü nedir?

5G (Beşinci Nesil) ağlarda, N2 ve N3 arayüzleri, 5G mimarisi içindeki çeşitli ağ öğeleri arasındaki iletişimi ve kontrolü kolaylaştırmada önemli roller oynar. Bu arayüzler, mobil iletişim sistemlerine yönelik standartları tanımlayan 3GPP (3. Nesil Ortaklık Projesi) spesifikasyonlarının bir parçasıdır. N2 ve N3 arayüzlerinin ayrıntılı yönlerini inceleyelim:

1. N2 Arayüzü:

 • Tanım: N2 arayüzü, gNB (Yeni Nesil DüğümB) ile AMF (Erişim ve Mobilite Yönetimi İşlevi) arasındaki iletişim için 3GPP spesifikasyonları kapsamında tanımlanan bir arayüzdür. gNB, radyo iletim ve alımından sorumlu olan radyo erişim ağının (RAN) önemli bir bileşenidir; AMF ise 5G çekirdek ağının bir parçasıdır.
 • Sorumluluklar:
  • Kontrol Düzlemi Fonksiyonları: N2 öncelikle gNB ve AMF arasındaki kontrol düzlemi sinyalizasyon mesajlarının alışverişi için kullanılır. Buna bağlantı kurulumu, mobilite yönetimi ve oturum yönetimi ile ilgili prosedürler dahildir.
  • Kullanıcı Düzlemi İşlevleri: Öncelikli odak noktası kontrol düzlemi işlevleri olsa da, veri iletmeyle ilgili belirli kullanıcı düzlemi işlevleri de N2 arayüzü aracılığıyla yönetilebilir.
 • Anahtar Prosedürler:
  • Devir Prosedürleri: N2, sürekli iletişimi sürdürürken kullanıcı ekipmanının (UE) farklı gNB’ler arasında kesintisiz hareketliliğini sağlayarak devir prosedürlerini kolaylaştırır.
  • Taşıyıcı Yönetimi: UE ile 5G çekirdek ağı arasında kullanıcı verilerini taşıyan mantıksal kanallar olan taşıyıcıların kurulması, değiştirilmesi ve serbest bırakılması, N2 arayüzü aracılığıyla etkileşimleri içerir.

2. N3 Arayüzü:

 • Tanım: N3 arayüzü, gNB (Yeni Nesil DüğümB) ile UPF (Kullanıcı Düzlemi İşlevi) arasındaki iletişim için 3GPP spesifikasyonları kapsamında tanımlanan bir arayüzdür. UPF, 5G çekirdek ağının kullanıcı düzlemi trafiğinin yönetilmesinden sorumlu önemli bir bileşenidir.
 • Sorumluluklar:
  • Kullanıcı Düzlemi İşlevleri: N3 öncelikle gNB ve UPF arasındaki kullanıcı düzlemi trafiğinin değişimi için kullanılır. Buna, radyo erişim ağı ile çekirdek ağ arasında veri paketlerinin iletilmesi de dahildir.
 • Anahtar Prosedürler:
  • Paket İletme: N3 arayüzü, kullanıcı veri paketlerinin gNB ve UPF arasında iletilmesini sağlar. Bu, veri paketlerinin yerleşik taşıyıcılara göre yönlendirilmesini ve verimli veri iletiminin sağlanmasını içerir.
  • Hizmet Kalitesi (QoS) Yönetimi: N3, kullanıcı veri trafiği için hizmet kalitesinin yönetilmesinde rol oynar. Bu, farklı veri türlerinin önceliklendirilmesini ve QoS parametrelerine dayalı olarak trafiğin uygun şekilde işlenmesini sağlamayı içerir.

3. Etkileşimler ve Bağlantı:

 • N2-N3 Etkileşimi: N2 ve N3, belirli işlevlere sahip ayrı arayüzler olmakla birlikte, 5G ağı içerisinde kesintisiz iletişim sağlamak için koordinasyon içinde çalışırlar. N2 arayüzü kontrol düzlemi sinyalizasyonunu yönetirken, N3 arayüzü kullanıcı düzlemi verilerinin iletilmesinden sorumludur.
 • Uçtan Uca Bağlantı: N2 ve N3 arayüzleri birlikte uçtan uca bağlantıya katkıda bulunarak kullanıcı ekipmanının, kullanıcı verilerini verimli bir şekilde iletirken 5G çekirdek ağıyla iletişim oturumları kurmasına ve sürdürmesine olanak tanır.

4. Endüstri Etkisi:

 • Verimli Veri Akışı: N2 ve N3 arayüzleri, 5G ağı içinde verimli ve güvenilir veri akışını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Standartlaştırılmış spesifikasyonları, farklı satıcıların ağ ekipmanları arasında birlikte çalışabilirlik ve uyumluluğa katkıda bulunur.
 • Geliştirilmiş Performans: N2 ve N3 arayüzleri, gNB, AMF ve UPF arasında etkili iletişim sağlayarak 5G ağlarının genel performansını, güvenilirliğini ve ölçeklenebilirliğini artırmada önemli bir rol oynar.

Özetle, 5G’deki N2 ve N3 arayüzleri, gNB, AMF ve UPF arasında kontrol düzlemi sinyalizasyonunu ve kullanıcı düzlemi veri iletimini kolaylaştıran ağ mimarisinin temel bileşenleridir. Standartlaştırılmış işlevleri, 5G ekosistemi içinde kesintisiz çalışmaya ve verimli iletişime katkıda bulunuyor.

Recent Updates

Related Posts