5G’de kullanılan arayüzler nelerdir?

5G ağları, çeşitli bileşenler arasında iletişimi ve veri alışverişini mümkün kılan bir dizi arayüzden yararlanarak ağın verimli çalışmasını sağlar. Bu arayüzler kontrol sinyallerinin, kullanıcı verilerinin ve yönetim bilgilerinin iletimini kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynar. 5G’de kullanılan bazı önemli arayüzler şunlardır:

 1. N1 Arayüzü (Radyo Arayüzü): Yaygın olarak radyo arayüzü olarak bilinen N1 arayüzü, Kullanıcı Ekipmanını (UE) gNB’ye (Yeni Nesil DüğümB) veya radyo erişim ağına (RAN) bağlar. Bu arayüz, hem kontrol hem de kullanıcı düzlemi bilgileri dahil olmak üzere radyo sinyallerinin iletimini ve alımını yönetir.
 2. N2 Arayüzü (Xn Arayüzü): N2 arayüzü veya Xn arayüzü, aynı operatörün ağı içindeki farklı gNB’ler (Yeni Nesil NodeB’ler) arasında iletişim kurar. Birden fazla gNB içeren senaryolarda devir ve koordineli planlama gibi işlevleri kolaylaştırır.
 3. N3 Arayüzü (Kullanıcı Düzlemi Arayüzü): N3 arayüzü, 5G çekirdek ağındaki gNB ile UPF (Kullanıcı Düzlemi Fonksiyonu) arasındaki kullanıcı düzlemi arayüzüdür. Radyo erişim ağı ile çekirdek ağ arasında kullanıcı verilerinin aktarılmasından sorumludur.
 4. N4 Arayüzü (Kontrol Düzlemi Arayüzü): N4 arayüzü, gNB’yi 5G çekirdeğindeki SMF’ye (Oturum Yönetim Fonksiyonu) bağlar. Bu arayüz, oturumun kurulması, değiştirilmesi ve serbest bırakılması da dahil olmak üzere oturum yönetimiyle ilgili kontrol sinyallerini yönetir.
 5. N6 Arayüzü (Servis-NF Arayüzü): Servis-NF arayüzü olarak da bilinen N6 arayüzü, UPF ile AF’yi (Uygulama Fonksiyonu) birbirine bağlar. Kullanıcı düzlemi ile uygulamaya özel işlevler arasındaki etkileşimi kolaylaştırarak AF’nin kullanıcı verilerinin işlenmesini etkilemesine olanak tanır.
 6. N9 Arayüzü (UPF’ler Arasındaki Arayüz): N9 arayüzü, 5G çekirdek ağı içindeki farklı UPF’leri (Kullanıcı Düzlemi İşlevleri) birbirine bağlar. Çoklu bağlantı ve çeşitli kullanıcı veri akışlarını içeren senaryoları destekleyerek UPF’ler arasında iletişime olanak tanır.
 7. N11 Arayüzü (SMF’ler Arasındaki Arayüz): N11 arayüzü, 5G çekirdeği içindeki farklı SMF’leri (Oturum Yönetimi İşlevleri) birbirine bağlar. SMF’ler arasında iletişime olanak tanır ve oturum yönetimi ve politika kontrolüyle ilgili işlevleri destekler.
 8. N13 Arayüzü (UDM ve AUSF Arasındaki Arayüz): N13 arayüzü, UDM’yi (Birleşik Veri Yönetimi) ve AUSF’yi (Kimlik Doğrulama Sunucusu İşlevi) birbirine bağlar. Bir kullanıcı ekipmanının ilk kaydı sırasında kimlik doğrulama bilgilerinin alışverişini kolaylaştırır.
 9. N14 Arayüzü (PCF ve AF Arasındaki Arayüz): N14 arayüzü PCF (Politika Kontrol Fonksiyonu) ile AF’yi birbirine bağlar. AF’nin politika gereksinimlerini PCF’ye iletmesine olanak tanıyarak politikayla ilgili bilgi alışverişini destekler.
 10. N15 Arayüzü (UDM ve PCF Arasındaki Arayüz): N15 arayüzü UDM ile PCF’yi bağlar. Bu işlevler arasında kullanıcıyla ilgili bilgi ve politikaların alışverişini sağlayarak ağ genelinde tutarlı politika uygulanmasını sağlar.
 11. NRF (NF Depo İşlevi): Geleneksel bir veri alışverişi arayüzü olmasa da, NRF (NF Depo İşlevi) hayati bir rol oynar. 5G çekirdeği içindeki mevcut ağ işlevleri hakkındaki bilgileri saklayarak düzenleme ve keşif süreçlerini kolaylaştırır.

Bu arayüzler toplu olarak 5G ağının iletişim çerçevesini oluşturarak farklı ağ öğeleri arasında kesintisiz etkileşime olanak tanıyor. Tasarımları ve işlevleri, çeşitli hizmetleri desteklemenin, verimli kaynak kullanımını sağlamanın ve 5G ağlarının genel performansına ve güvenilirliğine katkıda bulunmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Recent Updates

Related Posts