5G’de BLER nasıl hesaplanıyor?

5G’de Blok Hata Oranı olarak da bilinen Blok Hata Oranı (BLER), kablosuz bir ağda verici ile alıcı arasındaki iletişimin güvenilirliğini ve kalitesini ölçmek için kullanılan bir ölçümdür. Hatalı blokların iletilen toplam blok sayısına oranını ölçer.

BLER’in hesaplanması, alınan blokların orijinal olarak iletilen bloklarla karşılaştırılmasını içerir. Bu bağlamda bir blok, tek bir varlık olarak iletilen bir bit kümesini ifade eder. İşte 5G’de BLER’in nasıl hesaplandığıyla ilgili adım adım açıklama:

  1. Blokların İletimi: Verici, alıcıya 5G kanalı üzerinden bir dizi veri bloğu gönderir. Her blok önceden tanımlanmış sayıda bit içerir.
  2. Alıcıda Alım: Alıcı bu blokları alır ve görevi bilgiyi doğru şekilde çözmek ve yorumlamaktır. Ancak sinyal zayıflaması, gürültü veya girişim gibi çeşitli faktörler nedeniyle iletim sırasında hatalar meydana gelebilir.
  3. Hata Tespiti: Alıcı, hatalı olarak alınan blokları tanımlamak için döngüsel artıklık kontrolü (CRC) veya ileri hata düzeltme (FEC) gibi hata tespit mekanizmalarını kullanır.
  4. Sayma Hataları: Hatalı bloklar sayılır ve bu sayım hatalı blok sayısı olarak gösterilir.
  5. BLER’in hesaplanması: BLER daha sonra hatalı blok sayısının iletilen toplam blok sayısına bölünmesiyle hesaplanır. BLER formülü yüzde olarak ifade edilir:

    ����(%)=(Hatalı Blok SayısıToplam Blok Sayısı)×100BLER(%)=(Toplam Blok SayısıHatalı Blok Sayısı)×100

Daha düşük bir BLER yüzdesi, daha yüksek bir güvenilirlik düzeyine işaret eder; bu, iletilen blokların daha küçük bir kısmının hatalarla karşılaştığı anlamına gelir. Tersine, daha yüksek bir BLER yüzdesi, iletişim bağlantısında daha yüksek bir hata oranı ve daha düşük güvenilirlik anlamına gelir.

Özetle BLER, veri iletiminin güvenilirliğine ilişkin bilgiler sunması ve ağ operatörlerinin sistemlerinin performansını değerlendirmesine ve optimize etmesine yardımcı olması nedeniyle 5G ağlarında önemli bir ölçümdür.

Recent Updates

Related Posts