5G ve 5G Wi-Fi arasındaki fark nedir?

“5G” ve “5G Wi-Fi” terimleri, farklı alanlarda çalışan ve kablosuz iletişim alanında farklı amaçlara hizmet eden farklı teknolojileri ifade eder. Her ikisi de yüksek performanslı kablosuz bağlantıyla ilişkilendirilse de, farklı kullanım durumları için tasarlanmışlardır ve farklı frekans bantlarında çalışırlar. 5G ve 5G Wi-Fi arasındaki farkların ayrıntılı bir açıklaması:

5G (Beşinci Nesil Mobil Ağlar):

1. Genel Bakış:

 • Amaç: 5G veya Beşinci Nesil, en yeni nesil mobil iletişim standartlarını temsil eder. Önceki nesillere (3G ve 4G) kıyasla önemli ölçüde daha hızlı veri hızları, daha düşük gecikme süresi ve artırılmış ağ kapasitesi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Kullanım Durumları: 5G’nin, daha hızlı internet erişimi için gelişmiş mobil geniş bant (eMBB), IoT cihazları için büyük makine tipi iletişim (mMTC) ve son derece güvenilir, düşük gecikmeli iletişim dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım örneklerini desteklemesi amaçlanmaktadır. (URLLC) kritik görev uygulamaları için.

2. Temel özellikler:

 • Frekans Bantları: 5G, 6 GHz’in altındaki frekanslar (daha geniş kapsama alanı için) ve milimetre dalga (mmWave) frekansları (daha yüksek veri hızları için) dahil olmak üzere çeşitli frekans bantlarında çalışır. Farklı bantlar, kapsama alanı ve veri hızları açısından farklı tavizler sunar.
 • Teknolojiler: 5G, spektral verimliliği, kapsama alanını ve genel ağ performansını geliştirmek için hüzme oluşturma, devasa MIMO (Çoklu Giriş Çoklu Çıkış) ve dinamik spektrum paylaşımı gibi gelişmiş teknolojileri kullanır.
 • Gecikme: 5G’nin temel hedeflerinden biri, neredeyse anlık iletişime olanak tanıyan ultra düşük gecikme süresine ulaşmaktır. Bu, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve gerçek zamanlı kontrol sistemleri gibi uygulamalar için çok önemlidir.

3. Dağıtım ve Kullanıma Sunma:

 • Küresel Standart: 5G, 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) gibi kuruluşlar tarafından tanımlanan küresel bir standarttır. Dünya çapındaki mobil operatörler tarafından benimsenmiştir ve farklı bölge ve ülkelerde, çeşitli dağıtım aşamalarında dağıtımı devam etmektedir.

4. Mobil ağlar:

 • Çekirdek Ağ ile Entegrasyon: 5G, mobil cihazlar için uçtan uca iletişim hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla 5G Core (5GC) gibi bileşenleri içeren Çekirdek Ağ ile entegredir.

5G Wi-Fi (Wi-Fi 6 veya 802.11ax):

1. Genel Bakış:

 • Amaç: Wi-Fi 6 veya 802.11ax olarak da bilinen 5G Wi-Fi, en yeni nesil Wi-Fi standartlarını temsil eder. Yerel alan ağlarında (LAN’lar) kablosuz bağlantıyı geliştirmek için tasarlanmıştır ve hücresel mobil ağlarla doğrudan ilişkili değildir.
 • Kullanım Durumları: 5G Wi-Fi, birçok bağlı cihazın bulunduğu kalabalık ortamlarda performansı artırmaya odaklanır, önceki Wi-Fi standartlarına kıyasla daha hızlı veri hızları, artırılmış kapasite ve daha iyi verimlilik sağlar.

2. Temel özellikler:

 • Frekans Bantları: 5G Wi-Fi, lisanssız 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarında çalışır. Verimliliği artırmak ve bu bantlardaki paraziti azaltmak için Dik Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) ve Temel Hizmet Seti (BSS) renklendirme gibi özellikler sunar.
 • Teknolojiler: 5G Wi-Fi, MU-MIMO (Çok Kullanıcılı, Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış), Hedef Uyanma Süresi (TWT) gibi teknolojileri ve yüksek yoğunluklu senaryolarda performansı artırmak için geliştirilmiş modülasyon şemalarını içerir.

3. Dağıtım ve Kullanıma Sunma:

 • Wi-Fi Standartları: 5G Wi-Fi, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından tanımlanır ve önceki Wi-Fi standartlarıyla birlikte çalışır. Wi-Fi 6 halihazırda birçok tüketici cihazında ve yönlendiricilerde mevcuttur ve benimsenmesi artmaya devam etmektedir.

4. Yerel Alan Ağları (LAN’lar):

 • Wi-Fi Ağları: 5G Wi-Fi öncelikle ev ağları, ofisler, kamusal alanlar ve Wi-Fi kapsama alanına sahip diğer ortamlar dahil olmak üzere yerel alan kablosuz ağları için kullanılır.

Önemli Farklılıklar:

 1. Kullanım Kapsamı:
  • 5G: Öncelikle hücresel mobil ağlar için tasarlanmış, geniş alan kapsama alanı sunuyor ve mobil geniş bant, IoT ve düşük gecikmeli uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumlarını destekliyor.
  • 5G Wi-Fi: Yerel alan ağları (LAN’lar) içindeki kablosuz bağlantıyı geliştirmeye odaklanmış, birden fazla bağlı cihazın olduğu kalabalık ortamlarda yüksek veri hızları ve gelişmiş performans sağlamaya odaklanmıştır.
 2. Frekans aralıkları:
  • 5G: Hem 6 GHz altı hem de mmWave frekans bantlarında çalışarak kapsama alanı ve veri hızları arasında bir denge sunar.
  • 5G Wi-Fi: Wi-Fi için yaygın olarak kullanılan lisanssız 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarında çalışarak mevcut Wi-Fi cihazlarıyla uyumluluk sağlar.
 3. Küresel Standartlar:
  • 5G: 3GPP gibi kuruluşlar tarafından küresel olarak standartlaştırılarak dünya çapında mobil ağlar için tutarlı bir yaklaşım sağlanmaktadır.
  • 5G Wi-Fi: IEEE tarafından tanımlanır ve Wi-Fi cihazları ve yönlendiricilerde küresel olarak benimsenir.
 4. Dağıtım Ortamı:
  • 5G: Mobil operatörler tarafından hücresel ağ altyapısının bir parçası olarak kullanılır.
  • 5G Wi-Fi: Wi-Fi ağlarının bir parçası olarak yerel alanlarda, evlerde, işyerlerinde ve kamusal alanlarda kullanılır.

Özetle 5G ve 5G Wi-Fi, farklı amaçlar için tasarlanmış farklı standartları temsil ediyor. 5G hücresel mobil ağlarla ilişkilendirilerek geniş alan kapsama alanı sağlar ve çeşitli kullanım durumlarını destekler; 5G Wi-Fi ise yerel alan ağları içindeki kablosuz bağlantıyı geliştirmeye odaklanarak kalabalık ortamlarda gelişmiş performans sunar. Her iki teknoloji de yüksek performanslı kablosuz iletişimin genel ortamına katkıda bulunuyor.

Recent Updates

Related Posts