5G NSA’da bant genişliği kısmı nedir?

5G Bağımsız Olmayan (NSA) modunda, Bant Genişliği Bölümü (BWp), 5G kablosuz iletişim sistemi içindeki frekans kaynaklarının tahsisi ve yönetimiyle ilgili temel bir kavramdır. Bant Genişliği Kısmı, kullanıcı cihazlarına iletişim hizmetleri sağlamak gibi belirli bir amaç için tahsis edilen mevcut spektrumun bir kısmını ifade eder. Bant Genişliği Bölümü kavramı, mevcut spektrumun kullanımının optimize edilmesinde ve verimli iletişimin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Bant Genişliği Kısmının 5G NSA bağlamında ayrıntılı bir açıklaması:

1. 5G NSA’ya Giriş:

 • NSA Mimarisi: 5G’de Bağımsız Olmayan mod, 5G Yeni Radyonun (NR) mevcut 4G LTE altyapısıyla entegrasyonunu içerir. Kontrol sinyallemesi ve çekirdek ağ işlevleri LTE ağı tarafından gerçekleştirilebilirken, daha yüksek veri hızlarına ve gelişmiş performansa ulaşmak amacıyla veri iletimi için NR’den yararlanılır.

2. 5G NSA’da Frekans Spektrumu:

 • Frekans Bantlarının Kullanımı: 5G NSA, hem 6 GHz altı frekanslar hem de milimetre dalga (mmWave) frekansları dahil olmak üzere çeşitli frekans bantlarında çalışır. Bu frekans bantları farklı kanallara bölünmüştür ve her kanal ayrıca Bant Genişliği Parçalarına bölünebilir.
 • Taşıyıcı Birleştirme: Veri hızlarını ve genel ağ kapasitesini geliştirmek için, farklı frekans bantlarından birden fazla Bant Genişliği Parçasının toplanmasına ve aynı anda kullanılmasına olanak tanıyan Taşıyıcı Birleştirme kullanılır.

3. Bant Genişliği Bölümü (BWp) Tanımlandı:

 • Tanım: Bant Genişliği Bölümü (BWp), bir kanal içindeki frekans spektrumunun belirli bir tahsisidir. Belirli bir hücreye hizmet etmek veya belirli bir hizmet türünü desteklemek gibi belirli bir kullanıma atanmış bitişik bir spektrum bloğunu temsil eder.
 • Esneklik: Bant Genişliği Bölümü kavramı, spektrum kaynaklarının mevcut talebe, ağ koşullarına ve hizmet gereksinimlerine göre dinamik olarak tahsis edilmesine olanak tanıdığı için esneklik sağlar.

4. Bant Genişliği Kısmının Temel Özellikleri:

 • Dinamik Yapılandırma: Bant Genişliği Parçaları, ağın ihtiyaçlarına göre dinamik olarak yapılandırılabilir ve ayarlanabilir. Bu esneklik, verimli spektrum kullanımına olanak tanır ve değişen hizmet taleplerini destekler.
 • Uyarlanabilir Modülasyon ve Kodlama: Her Bant Genişliği Parçası, kendi modülasyon ve kodlama şemalarını gerçek zamanlı kanal koşullarına göre uyarlayabilir. Bu, optimum veri iletim hızlarını ve güvenilirliği sağlar.
 • Frekans Aralığı: Bant Genişliği Parçaları, hem 6 GHz’in altındaki bantlarla ilişkili frekans aralığı hem de mmWave bantlarına özgü daha yüksek frekans aralıkları dahil olmak üzere farklı frekans aralıklarını kapsayabilir.

5. Bant Genişliği Parça Tahsisi:

 • Kaynak Tahsisi: Bant Genişliği Parçalarının tahsisi, baz istasyonları ve çekirdek ağ bileşenleri de dahil olmak üzere ağ altyapısı tarafından yönetilir. Ağ, bant genişliği parçalarını, kullanıcı talebi, hizmet gereksinimlerinin kalitesi ve mevcut spektrum gibi faktörlere dayalı olarak hücrelere ve kullanıcı cihazlarına dinamik olarak atar.
 • Yük Dengeleme: Bant Genişliği Parça tahsisi, yük dengelemede rol oynayarak, tıkanıklığı önlemek ve tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için kaynakların farklı hücreler arasında en iyi şekilde dağıtılmasını sağlar.

6. Farklı Hizmetler için Destek:

 • eMBB, URLLC ve mMTC: Bant Genişliği Parçaları, yüksek veri hızlı uygulamalar için Gelişmiş Mobil Geniş Bant (eMBB), kritik görev hizmetleri için Ultra Güvenilir Düşük Gecikmeli İletişim (URLLC) dahil olmak üzere farklı hizmet türlerini destekleyecek şekilde yapılandırılabilir. ve Nesnelerin İnterneti ve sensör cihazları için Büyük Makine Tipi İletişim (mMTC).
 • Hizmet Farklılaştırma: Belirli hizmetler için Bant Genişliği Parçalarını tahsis etme yeteneği, ağın, benzersiz gereksinimlerine göre hizmetler arasında önceliklendirme yapmasına ve bunlar arasında ayrım yapmasına olanak tanır.

7. Bant Genişliği Parçalarıyla Taşıyıcı Toplama:

 • Spektrum Kaynaklarının Birleştirilmesi: 5G NSA’nın önemli bir özelliği olan Taşıyıcı Toplama, farklı frekans bantlarından birden fazla Bant Genişliği Parçasının birleştirilmesini içerir. Bu toplama, ağın genel veri hızlarını ve kapasitesini artırır.
 • Spektral Verimlilik: Bant Genişliği Parçalarını toplayarak ağ, mevcut frekans spektrumunu en iyi şekilde kullanarak daha yüksek spektral verimliliğe ulaşabilir.

8. Dinamik Spektrum Paylaşımı (DSS):

 • DSS Uygulaması: Dinamik Spektrum Paylaşımı, Bant Genişliği Parçalarının ağın ihtiyaçlarına göre 4G LTE ve 5G NR arasında dinamik olarak paylaşılabildiği bir tekniktir. Bu, her iki teknolojinin aynı frekans bandında sorunsuz geçişini ve bir arada bulunmasını sağlar.
 • Verimli Spektrum Kullanımı: Bant Genişliği Parçası esnekliğiyle etkinleştirilen DSS, operatörlerin 5G hizmetleri için mevcut LTE spektrumunu verimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyarak mevcut kaynakların kullanımını optimize eder.

9. QoS ve Bant Genişliği Bölümü:

 • Hizmet Kalitesi (QoS) Parametreleri: Bant Genişliği Parçaları, gecikme, güvenilirlik ve veri hızı gibi faktörleri tanımlayan belirli Hizmet Kalitesi parametreleriyle yapılandırılır. Bu, her Bant Genişliği Parçasının desteklediği uygulamaların hizmet gereksinimlerini karşılamasını sağlar.
 • Hizmet Düzeyi Anlaşmaları (SLA’lar): Hizmet sağlayıcılar, ilgili hizmetler için müşteri beklentilerine uygun olarak belirli bir düzeyde performans garanti etmek amacıyla her Bant Genişliği Parçası için SLA’lar tanımlar.

10. Çekirdek Ağ ile Etkileşimler:

 • Çekirdek Ağ İşlevleriyle Bağlantı: Bant Genişliği Parça yönetimi, AMF (Erişim ve Mobilite Yönetimi İşlevi), SMF (Oturum Yönetimi İşlevi) ve UPF (Kullanıcı Düzlemi İşlevi) dahil olmak üzere çekirdek ağ işlevleriyle etkileşime girer. Bu, koordineli kaynak tahsisi ve hizmetlerin sunulmasını sağlar.

11. Sürekli Optimizasyon:

 • Dinamik Uyarlama: Bant Genişliği Parça yapılandırmaları, değişen ağ koşullarına, kullanıcı talep modellerine ve gelişen hizmet gereksinimlerine göre sürekli olarak optimize edilebilir. Bu uyarlanabilirlik, ağın duyarlı ve verimli kalmasını sağlar.

12. Spectrum Paylaşımında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Diğer Hizmetlerle Bir Arada Varoluş: Bant Genişliği Kısmı konfigürasyonları ve spektrum tahsisleri, bitişik frekans bantlarında çalışan diğer hizmetler ve teknolojilerle bir arada var olmayı dikkate alır. Bu, paraziti en aza indirir ve ağın genel performansını artırır.

Özetle, 5G NSA’daki Bant Genişliği Bölümü kavramı, frekans spektrumunun verimli kullanımının ayrılmaz bir parçasıdır. Ağa esneklik, uyarlanabilirlik ve farklı hizmetlerin, uygulamaların ve kullanıcı senaryolarının farklı gereksinimlerini karşılamak için kaynakları dinamik olarak tahsis etme yeteneği sağlar. Bant Genişliği Parçalarının tahsisi ve yönetimi, 5G Bağımsız Olmayan bir dağıtımda genel performansa, kapasiteye ve hizmet kalitesine katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts