5G bağımsız olmayan seçeneği nedir?

“5G Bağımsız Olmayan (NSA) seçeneği” terimi, 5. nesil (5G) mobil ağlara yönelik, 5G özelliklerinin entegrasyonunu içeren ve aynı zamanda mevcut 4G LTE (Uzun Vadeli Evrim) altyapısına dayanan bir dağıtım stratejisini ifade eder. 5G NSA dağıtımında yeni 5G radyo erişim ağı (gNB) tanıtılıyor ancak belirli işlevler için mevcut 4G çekirdek ağından (Gelişmiş Paket Çekirdeği – EPC) yararlanmaya devam ediyor. Bu yaklaşım, tam teşekküllü bir 5G ağına kademeli geçişe olanak tanırken, 5G bağlantısının bazı faydalarını da sağlıyor. Şimdi 5G NSA’nın ayrıntılarına bakalım:

1. Dağıtım Genel Bakış:

Tanım:

 • 5G NSA, çekirdek ağ 4G LTE altyapısına dayalı kalırken 5G radyo erişiminin sağlandığı bir geçiş dağıtım seçeneğidir.

Özellikler:

 • 4G ile bir arada bulunma: 5G NSA’da, 5G radyo erişim ağı (gNB), 4G LTE radyo erişim ağı (eNB) ile bir arada bulunur.
 • Çift Bağlantı: 5G NSA modundaki cihazlar, aynı anda hem 5G hem de 4G ağlarına bağlanarak ikisi arasında kesintisiz geçişe olanak tanır.

Düşünceler:

 • Birlikte Çalışabilirlik: 5G NSA, mevcut 4G ağlarıyla birlikte çalışabilirliği sağlayarak 5G özelliklerinin sorunsuz bir şekilde tanıtılmasına olanak tanır.

2. Anahtar bileşenler:

5G Radyo Erişim Ağı (gNB):

 • gNB’nin Tanıtımı: gNB, 5G radyo erişiminin temel bir bileşenidir ve bağlantı ve gelişmiş özellikler sağlar.
 • Gelişmiş Yetenekler: gNB, gelişmiş modülasyon teknikleri, büyük MIMO (Çoklu Giriş Çoklu Çıkış) ve yeni frekans bantları için destek sunar.

Gelişmiş Paket Çekirdeği (EPC):

 • 4G Çekirdeğinin Kullanımı: Evrimleşmiş Paket Çekirdeği (EPC) olarak bilinen çekirdek ağ, 4G LTE altyapısına dayalı olmaya devam ediyor.
 • Çift Bağlantı Desteği: 4G çekirdeği, cihazların aynı anda hem 5G hem de 4G ağlarına bağlanmasına olanak tanıyan ikili bağlantıyı destekler.

3. Anahtar İşlevler:

İkili Bağlantı:

 • Eşzamanlı Bağlantı: 5G NSA modundaki cihazlar, hem 5G hem de 4G ağlarına eşzamanlı bağlantı kurabilir.
 • Sorunsuz Aktarımlar: Çift bağlantı, ağ koşullarına ve kapsama kullanılabilirliğine bağlı olarak 5G ile 4G arasında kesintisiz aktarıma olanak tanır.

Ağ Dilimleme:

 • Dilimlemeye Giriş: 5G NSA, ağ dilimlemeyi destekleyerek belirli uygulamalar veya hizmetler için sanallaştırılmış, özel ağların oluşturulmasına olanak tanır.
 • Gelişmiş Hizmet Özelleştirme: Ağ dilimleme, hizmetlerin belirli gereksinimlere göre özelleştirilmesini geliştirerek hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunur.

4. Kullanım Durumları ve Uygulamalar:

Gelişmiş Mobil Geniş Bant (eMBB):

 • Daha Yüksek Veri Hızları: 5G NSA, daha yüksek veri hızları sağlayarak gelişmiş mobil geniş bant deneyimine katkıda bulunur.
 • Geliştirilmiş Verim: Kullanıcılar, video akışı ve büyük dosya indirme gibi etkinlikler için geliştirilmiş aktarım hızından yararlanabilir.

İlk 5G Dağıtımları:

 • Erken 5G Benimseme: 5G NSA, çekirdek ağın tamamen elden geçirilmesine gerek kalmadan 5G hizmetlerinin ve bağlantısının erken dağıtımına olanak tanır.
 • Sorunsuz Geçiş: Operatörler, 4G’den tam 5G bağımsız (SA) ağlara geçişi kolaylaştırarak 5G yeteneklerini kademeli olarak tanıtabilir.

5. Zorluklar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Bağımsız’a (SA) Geçiş:

 • Geçiş Planlama: 5G NSA bir ara adım olarak kabul edilir ve operatörler daha sonra tam 5G bağımsız (SA) ağlarına geçiş yapmayı planlar.
 • Çekirdek Ağ Evrimi: Bağımsız 5G’ye nihai geçiş, çekirdek ağın 5G’ye özgü bir mimariye dönüştürülmesini içerir.

Ağ Kaynağı Optimizasyonu:

 • Verimli Spektrum Kullanımı: 5G NSA gelişmiş bağlantı sağlarken, spektrum kaynaklarının kullanımını optimize etmek, ağ verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir.
 • 4G ve 5G Kaynaklarını Dengeleme: Optimum performansı sağlamak için operatörlerin 4G ve 5G ağları arasındaki kaynakları dengelemesi gerekir.

Çözüm:

Sonuç olarak, 5G Bağımsız Olmayan (NSA), 5G ağlarının dağıtımına yönelik aşamalı bir yaklaşımı temsil ediyor ve mevcut 4G LTE altyapısından yararlanırken 5G radyo erişimi sağlıyor. Bu yaklaşım, bağımsız 5G ağlarına kademeli bir geçiş planlarken, daha yüksek veri hızları ve gelişmiş bağlantı sağlayarak 5G özelliklerinin erken benimsenmesine olanak tanıyor. 5G NSA seçeneği, mobil ağların gelişimini kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynuyor, operatörlere esneklik ve tam olarak gerçekleştirilmiş bir 5G geleceğine yönelik stratejik bir yol sunuyor.

Recent Updates

Related Posts