3g’de HS-Scch nedir?

Yüksek Hızlı Paylaşımlı Kontrol Kanalı (HS-SCCH), özellikle Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi (UMTS) ve Yüksek Hızlı Paket Erişimi (HSPA) teknolojileri bağlamında, 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) spesifikasyonlarının önemli bir bileşenidir. HS-SCCH, UMTS ve HSPA ağlarında yüksek hızlı veri iletimi için verimli iletişimi kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynar. İşte 3G’deki HS-SCCH’nin ayrıntılı açıklaması:

1. 3G ve UMTS’ye Giriş:

 • 3G ve Mobil İletişim: 3G terimi, gelişmiş veri hızları ve multimedya yetenekleri sağlayan üçüncü nesil mobil iletişim standartlarını ifade eder.
 • UMTS Standardı: Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi (UMTS), yüksek hızlı veri iletiminin temelini oluşturan önemli bir 3G standardıdır.

2. Yüksek Hızlı Veriye İhtiyaç Var:

 • Veri Hizmetlerinin Gelişimi: Mobil ağlar geliştikçe, internette gezinme, video akışı ve diğer veri yoğunluklu görevler gibi uygulamaları desteklemek için yüksek hızlı veri hizmetlerine yönelik artan bir talep vardı.
 • Bir Evrim Olarak HSPA: Yüksek Hızlı Paket Erişimi (HSPA), UMTS’ye yönelik bir geliştirmedir ve veri hızlarında ve genel ağ verimliliğinde iyileştirmeler sağlar.

3. UMTS’de Yüksek Hızlı Veri İletimi:

 • UMTS’deki geliştirmeler: Yüksek hızlı verilere yönelik artan talebi karşılamak için UMTS, çeşitli geliştirmeler ekledi ve HSPA, ağı daha hızlı veri iletimi için daha da optimize etti.
 • Paylaşılan Kanalların Tanıtılması: HS-SCCH gibi paylaşılan kanallar, yüksek hızlı veri iletişimi için kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesi amacıyla tanıtıldı.

4. HS-SCCH’nin İşlevi:

 • Kontrol Kanalı: HS-SCCH, UMTS/HSPA hava arayüzü içindeki, yüksek hızlı veri iletimi için kaynakların tahsisiyle ilgili bilgileri taşımak üzere özel olarak tasarlanmış bir kontrol kanalıdır.
 • İndirim Bağlantısı Verileri için Sinyalizasyon: HS-SCCH, öncelikli olarak Aşağı Bağlantı Paylaşımlı Kanalı (DL-SCH) ile ilgili bilgilerin sinyallenmesinden sorumludur ve verilerin ağdan kullanıcı ekipmanına (UE) verimli bir şekilde iletilmesine yardımcı olur.

5. Temel özellikler:

 • Zamanlama Bilgisi: HS-SCCH, UE’lere planlama bilgisi sağlar ve verilerin DL-SCH üzerinde ne zaman ve nasıl iletileceğini belirtir.
 • Verimli Kaynak Tahsisi: HS-SCCH, kaynakları verimli bir şekilde tahsis ederek kablosuz kanalın kullanımını optimize etmeye yardımcı olur ve yüksek hızlı verilerin minimum parazit ve çekişme ile iletilebilmesini sağlar.

6. Diğer Kanallarla Etkileşim:

 • DL-SCH ve HS-DSCH: Downlink Paylaşımlı Kanalı (DL-SCH), kullanıcı verilerini iletmek için birincil kanaldır. HS-SCCH, DL-SCH için gerekli kontrol bilgilerini sağlayarak bunu tamamlar.
 • HS-DSCH: Yüksek Hızlı İndirme Bağlantısı Paylaşımlı Kanalı (HS-DSCH), yüksek hızlı veri dağıtımı için başka bir önemli kanaldır ve HS-SCCH, HS-DSCH’deki verilerin planlanmasının koordine edilmesine yardımcı olur.

7. İletim Mekanizması:

 • Zaman ve Frekans Çoğullama: HS-SCCH, aşağı bağlantıdaki kullanıcı verilerinin yanı sıra kontrol bilgilerini de verimli bir şekilde iletmek için zaman ve frekans çoğullamayı kullanır.
 • Fiziksel Kanallarla Eşleştirme: HS-SCCH tarafından taşınan bilgiler, hava arayüzü üzerinden iletim için fiziksel kanallarla eşlenir.

8. Kanal Yapısı:

 • Çerçeve Yapısı: HS-SCCH bilgisi, UMTS’nin çeşitli zaman ve frekans dilimlerini içeren çerçeve yapısı içerisinde düzenlenir.
 • Dinamik Tahsis: Kaynakların HS-SCCH tarafından dinamik tahsisi, farklı UE’lerin ve hizmetlerin değişen taleplerine dayalı olarak uyarlanabilir planlamaya olanak tanır.

9. QoS ve Kaynak Optimizasyonu:

 • Hizmet Kalitesi (QoS): HS-SCCH, verimli kaynak tahsisini kolaylaştırarak QoS’ye katkıda bulunur ve yüksek hızlı veri hizmetlerinin optimum performans için gerekli kaynakları almasını sağlar.
 • Uyarlanabilir Planlama: HS-SCCH’nin kaynakları dinamik olarak programlayabilme yeteneği, farklı uygulamaların QoS gereksinimlerine uygun olarak uyarlanabilir iletimi destekler.

10. LTE’ye ve Ötesine Evrim:

 • LTE ve 4G: Mobil ağlar Uzun Vadeli Evrim (LTE) ve 4G’ye geçerken, HS-SCCH’nin 3G’de oluşturduğu kavram ve ilkelere dayanan yeni teknolojiler ve kanallar tanıtıldı.
 • Devam Eden Geliştirmeler: Mobil ağların gelişimi 5G ve ötesiyle devam ediyor ve veri hızlarında, gecikmede ve genel ağ performansında daha fazla iyileştirmeler sunuyor.

Özetle Yüksek Hızlı Paylaşımlı Kontrol Kanalı (HS-SCCH), 3G ağlarında, özellikle UMTS ve HSPA standartlarında kritik bir unsurdur. Bir kontrol kanalı olarak işlev görür ve yüksek hızlı verilerin aşağı bağlantıda iletimini verimli bir şekilde koordine etmek için planlama bilgileri sağlar. HS-SCCH, kaynak tahsisini optimize ederek mobil iletişim ağlarında yüksek kaliteli ve yüksek hızlı veri hizmetlerinin sunulmasına katkıda bulunur.

Recent Updates

Related Posts