Na jakiej częstotliwości LTE nie jest licencjonowane?

LTE Unlicensed, powszechnie określane jako LTE-U, działa w nielicencjonowanych pasmach częstotliwości, w szczególności w widmie 5 GHz. LTE-U to technologia umożliwiająca przesyłanie sygnałów komórkowych typu Long-Term Evolution (LTE) przy użyciu nielicencjonowanego widma, zazwyczaj tych samych pasm wykorzystywanych przez Wi-Fi. Przyjrzyjmy się szczegółowo pasmom częstotliwości związanym z LTE Unlicensed:

1. Nielicencjonowane pasma 5 GHz:

Definicja:

 • LTE-U działa głównie w nielicencjonowanych pasmach częstotliwości 5 GHz.

Charakterystyka:

 • Zakres częstotliwości: W widmie 5 GHz określone pasma częstotliwości są przeznaczone do użytku bez licencji. Dostępne częstotliwości mogą się różnić w zależności od regionu.
 • Współistnienie z Wi-Fi: LTE-U wykorzystuje te same pasma częstotliwości, co technologie Wi-Fi, takie jak Wi-Fi 5 GHz (802.11a/n/ac).

Rozważania:

 • Mechanizmy współistnienia: LTE-U został zaprojektowany tak, aby współistnieć z technologiami Wi-Fi poprzez wykorzystanie mechanizmów „słuchaj przed rozmową” (LBT), zapewniając sprawiedliwe wykorzystanie widma i minimalizując zakłócenia.

2. LAA (licencjonowany dostęp wspomagany):

Definicja:

 • Podczas gdy LTE-U odnosi się przede wszystkim do wykorzystania widma nielicencjonowanego, licencjonowany dostęp wspomagany (LAA) to powiązana technologia, która łączy widmo licencjonowane i nielicencjonowane.

Charakterystyka:

 • Integracja z pasmami LTE: LAA integruje licencjonowane pasma LTE z nielicencjonowanym widmem 5 GHz, aby zwiększyć szybkość transmisji danych i poprawić wydajność sieci.

Rozważania:

 • Agregacja nośnych: LAA pozwala na agregację nośnych, podczas której pasma LTE-U i licencjonowane LTE są agregowane, aby zapewnić wyższe szybkości transmisji danych i lepszą przepustowość sieci.

3. MulteFire:

Definicja:

 • MulteFire to kolejna technologia związana z LTE w nielicencjonowanym widmie, ale została zaprojektowana do działania całkowicie w nielicencjonowanych pasmach, bez potrzeby licencjonowanego widma.

Charakterystyka:

 • Samodzielna praca: MulteFire umożliwia autonomiczną pracę LTE w nielicencjonowanym widmie, bez polegania na licencjonowanych pasmach.
 • Zaawansowane funkcje: MulteFire obsługuje takie funkcje, jak płynna mobilność, jakość usług (QoS) i bezpieczeństwo.

Rozważania:

 • Zastosowania: MulteFire nadaje się do prywatnych sieci LTE, przemysłowych zastosowań IoT i scenariuszy, w których preferowane jest dedykowane, nielicencjonowane widmo.

Wniosek:

Podsumowując, LTE Unlicensed (LTE-U) działa głównie w nielicencjonowanym widmie 5 GHz, współdzieląc pasma częstotliwości z technologiami Wi-Fi. Mechanizmy współistnienia, takie jak słuchanie przed mówieniem, zostały wdrożone w celu zapewnienia sprawiedliwego wykorzystania widma i zminimalizowania zakłóceń. Ponadto powiązane technologie, takie jak licencjonowany dostęp wspomagany (LAA), integrują widmo licencjonowane i nielicencjonowane, podczas gdy MulteFire działa całkowicie w pasmach nielicencjonowanych, oferując elastyczność dla różnych zastosowań, w tym prywatnych sieci LTE i przemysłowego Internetu Rzeczy. Konkretne częstotliwości wykorzystywane w LTE-U mogą się różnić w zależności od regionu, a technologia ma uzupełniać istniejące wdrożenia LTE, zwiększając przepustowość i wydajność sieci.

Recent Updates

Related Posts